GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Eenige ongerustheid.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Eenige ongerustheid.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Er is in do kringen van de voorstanders van ons Christelijk Onderwijs ©enige ongerustheid omtrent de mogelijkheid van de stichting van Scholen met den Bijbel op sommige plaatsen. Di© ongerustheid is ontstaan, zooals men in de bladen heeft kunnen lezen, door de beslissing, die de ^Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft genomen inzak© ©en aanvrage om schoolstichting te Uddel, gemeente Apeldoorn.

In genoemd plaatsje bestaat reeds sinds 1919 ©en Vereeniging voor Chr. Onderwijs. Nu was m©n zoo ver gekomen, dat 73 leerlingen voor d© nieuw t© stichten school waren aangegeven. Maar voox e©n gemeente als Apeldoorn (plm. 60.000 inwoners) eischt de wet 80 kinderen, nu door wetswijziging 120 kinderen. De bedoeling van den wetgever is evenwel nooit geweest, voor ©Ike buurtschap in zoo'n gemeente die getallen t© handhaven. Daarom bepaalt art. 73, 3e lid van d© wet: In bijzondere gevallen kan de Koningin, na advies van den Onderwijsraad, op een daartoe strekkend verzoek van ©en belanghebbend schoolbestuur voor een gemeente of voor ©en gedeelte van een gemeente met minder dan 25000 ingezetenen het getal leerlingen voor een school voor gewoon lager onderwijs lager stellen dan 40, doch niet lager dan 25".

Het Schoolbestuur had bedoeld verzoek ingediend. Maar de Minister beschikt© daarop afwijzend. Hem was niet gebleken, dat d© Chr. School te Uddel noodig kon worden geacTit. Hij beriep zich op het gemeentebestuur van Apeldoorn. De bevolking zou met het onderwijs op de Openbare Scholen, waar de kinderen tot dusver gingen, altijd tevreden zijn geweest.

. Ongetwijfeld waren de autoriteiten hier verkeerd ingelicht. In Berichten en Mededeelingen van de Vereen, voor Chr. Nat. Schoolonderwijs deelt de heer Kjmierling van Apeldoorn mee, dat de Statuten van de eerste Vereeniging aldaar voor Chr. Onderwijs reeds werden goedgekeurd op 31 JuU 1919. Later is ©r nog ©en ander© Vereeniging opgericht van Hervormde zijde. Deze twe© werken nu samen tot de stichting van één Chr. Nat. School. Men zou zoo zeggen, dat was naar het hart van den Minister. En wanneer dan 73 namen op de lijst worden gebracht, kan men toch constateeren, dat er behoeft© gevoeld wordt aan ©en School met den Bijbel.

't Is te hopen, dat Z.Exc. nog op zijn besUssing terug kan komen. Pogingen worden daartoe aangewend door de Hoofdcommissie van C. N. S., bij welke Vereeniging het bestuur is aangesloten.

Mogen ze met succes bekroond worden, allereerst voor Uddel, waar men zich door deze beslissing na een arb©id van meer dan 14 jaar zeeor voelt teleurgesteld.

Niet minder zou dat in het beiang zijn van het geheel© Chr. Onderwijs. Wij moeten niet terug tot de dagen van autorisatie, toen de overhei4..h^t te beoordeelen had, of een Bijzonder© school noodig was of niet. De wet legt de getallen vast, met de zeer kennelijk© bedoeling, om voor op zich zelf staande buurtschappen, al zijn die administratief deel van een groot© gemeente, een afzonderlijke maatstaf te doen gelden. Die moet in handen van den Minister veilig wezen.

Daarom hopen we zeer, dat de beslissing nog zal worden herzien en Uddel zijn Christelijke school krijgt. Of moeten we het veiliger achten, dat door de wet in dezen wordt voorzien?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 maart 1934

De Reformatie | 8 Pagina's

Eenige ongerustheid.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 maart 1934

De Reformatie | 8 Pagina's