GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Zwolle en de Zending

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zwolle en de Zending

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Zwolle, in vergadering bijeen op 13, 17, 20 en 27 December 1948, gelezen hebbende het rapport over de Zending, ter Synode van Amersfoort uitgebracht door Commissie 3,

kennis genomen hebbende van de besluiten aangaande de ZJending van de Generale Synode van Amersfoort 1948,

na Ingewonnen advies en voor zoveel nodig verkregen goedkeuring van Generale Zendingsdeputaten In hun vergadering van 22 December 1948,

A. Overwegende: ,

1. dat het Zendingswerk van de Kerk van Zwolle zich vanaf 1946 bewogen heeft in de door de Generale Synode van Middelburg (1896) aangegeven lijn, waarvan in Groningen (1946), blijkens de opdracht aan de Generale Zendingsdeputaten: „de pogingen, reeds begonnen tot het verkrijgen van Zendingsarbeiders, zowel voor hoofd-als hulpdienst, voort te zetten", niet werd afgeweken (Acta Groningen art. 246);

2. dat in deze geest door de Kerkeraad onder goedkeuring van Deputaten in de afgelopen jaren benoemingen zijn gedaan en dat op deze opvatting van het Zendingswerk ook de begroting 1948 was gebaseerd.

B. Zich thans echter rekenschap gevende van de door Commissie 3 in haar rapport aangevoerde argumenten uit Schrift en Belydenis tegen de sinds Middelburg 1896 gevolgde werlouethode,

spreekt uit:

1. dat het overeenkomstig het Zendingsbevel vani 'd/e Here Christus de roeping der Kerk is, aan de heldenen het Evangelie te verkondigen (Matth. 28 : 19);

2. dat voorts, wanneer tn een bepaald gebied de Kerk van Christus is geplant en ambtsdragers zijn geordend, het de Zendingsroeptng der Kerk is, met de Evangeliepredtklng verder te gaan naar Zendjngs^ gebieden, waar het Evangelie nog niet gepredikt is;

3. dat alsdan de steun aan de reeds geplante Kerken kan worden geregeld naar analogie van art. 11 der K.O., dat voorts op deze In het heidenland geplante Kerlien de roeping rust het Evangelie verder uit te dragen aan de in haar omgeving wonende heldenen en dat daar de arbeid van de zendende Kerk (en) in Nederland in zo'n geval geacht kan worden dan „nazorg" te zijn.

C. En wat voorts de arbeid op Soeraba betreft, besluit de Kerkeraad:

1. Aangaande de missionaire Dienaren des Woords: de pogingen, tot dusverre ondernomen om zijn beide missionaire Dienaren des Woords naar Oost-Soemba (annex Savoe) uit te zenden, met kracht voort te zetten, echter met dien verstande, dat vóór hun vertrek definitief worde vastgesteld:

a. de ontworpen regeling voor opzicht en tucht over missionaire Dienaren des Woords;

b. de voor. de arbeid der missionaire Dienaren des Woords ontworpen instructie.

2. Aangaande de arbeiders in de „hulpdiensten": Nu de benoemingen er liggen, rekening houdende met de mogelijldield, dat de volgende Generale Synode zal besluiten, dat de hulpdiensten geen kerkwerk zijn, reeds nu het Initiatief te steunen van een vereniging, ter behartiging van de medische arbeid op Oost-Soemba (annex Savoe) en aan deze vereniging over te dragen de uitzending van Drs G. J. Idema, zuster M. Geusebroek en de te benoemen verpleegsters, met dien verstande, dat de Kerken garant blijven voor de salarissen der uitgezondenen;

3. Nu de benoeming er ligt, rekening houdende met de mogelijkheid, dat de volgende Generale Synode zal besluiten, dat de hulpdiensten geen kerkwerk zijn, reeds nu het initiatief te steunen van de vereniging S.O.S. te Gouda, en aan deze vereniging over te dragen de uitzending van br I. van Westenbrugge, met dien verstande, dat de Kerken garant blijven voor het salaris van de uitgezondene;

4. De arbeiders in de medische en. in de schooldlenst zullen echter niet eerder aan de verenigingen voor deze arbeid worden overgedragen, dan nadat met de in het Noorden des lands in oprichting zijnde verenigingen een regeling is getroffen over de afgrenzing van ieders terrein van actie In ons vaderlsind.

D. Wat betreft de verhouding van de Kerk van Zwolle en Generale Zendingsdeputaten, besluit de Kerkeraad:

1. Het verkeer met Deputaten zo veel mogelijk schriftelijk te doen geschieden;

2. Zich nader te beraden, zo mogelijk in overleg met Deputaten zelf, of de positie, welke deze hebben ontvangen krachtens de besluiten der laatst gehouden Generale Ssoiode wel in overeenstemming is met de eigen plaats van de zendende Kerken in het geheel van de Zendingsarbeid en met de positie van kerkelijke Deputaten in het algemeen.

ZWOLLE, 27 December 1948.

Namens de Raad der Gereformeerde Kerk te Zwolle,

Ds D. VREUGDENHIL, h.t. Praeses.

Drs R. H. BREMMER, Assessor.

W. VAN ESCH, Scriba.

G. DE VRIES, Sub-Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 februari 1949

De Reformatie | 14 Pagina's

Zwolle en de Zending

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 februari 1949

De Reformatie | 14 Pagina's