GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Om tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze. rubriek rechtstreeks naar de administratie in Goes te zenden.)

Tweetal te: Zalk en "Veecaten, L. Moes te Blokzijl en P. Plaatsman te Zuidbroek.

Beroepen te: Groningen, C. Stam te Ermelo.

Aangenomen naar: Kampen, J. O. Mulder te Hattem. Maastricht, Th. C. P. van Kamp te Alblasserdam.

— DS W. VREUGDENHIL van 's-Hertogenbosch, die eenigen tijd in „Sonnevanck" te Harderwijk verpleegd werd en daar een operatie moest ondergaan, mocht dezer dagen weer in zijn woning terugkeeren. Wel zal hij voorloopig nog rust moeten houden, maar hij hoopt toch in den lopp van dit jaar zijn arbeid in de gemeente weer geleidelijk aan te kunnen hervatten.

— MAASTRICHT. Ingaande 18 Maart 1951 worden de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk te Maastricht niet meer gehouden in het Protestantsch Tehuis aan de Louis Loyenstraat, maar in het kerkgebouw van de Waalsche Hervormde Gemeente, Pieterstraat, Maastricht. (De Pieterstraat is gelegen in de nabijheid van het O.L. Vrouweplein). De aanvangsureu van de kerkdiensten zijn gesteld op: 's morgens 9.30 uur, 's middags 5 uur.

— HERINSTITUEERING TE WAGENBORGEN. Het was Zondag 4 Maart voor de leden der Kerk van Wagenborgen een blijde dag. Toen werd n.l. in een keurig tot kerk verbouwde schuur van de Wed. Zlomerman alhier de gemeente opnieuw gdnstitueerd.

Na eenige jaren vein omzwerving eerst te Schildwolde en daarna te Siddeburen, mogen we thans weer etn eigen kerkgebouw bezitten.

Ds J. V. Dijk van Schildwolde, die in de beide diensten voorging hield des morgens een predikatie naar aanleiding van 1 Petr. 2 : 4 en 5, waarin hij o.m. opmerkte, dat de Kerk waartoe deze gemeente behoorde was gebouwd op het fundament Christus.

Het is onze eenvoudige roeping. Kerk van Christus te zijn, en te steunen op dat fundament in gemeenschappelijk geloof. Wij komen er niet met te praten over de ware Kerk, maar moeten worden de ware Kerk, met het leven gefundeerd in Christus.

In den avonddienst werden de in den morgendienst gekozen ambtsdragers bevestigd.

Ds v. Dijk hield in dezen dienst een predikatie over Openb. 3 : 7—9. Hij sprajk hier over de lijdzaamheid van de gemeente te Philadelphia, die ook voor deze gemeente noodig is. Al is ze maar klein (30 leden), ze kan door Gods genade een pilaar in des Heeren tempel worden, wanneer ze Zijn Woord in lijdzaamheid bewaart.

— OPROEP AAN DE KERKERADEN. De beoefening van de gemeenschap der heiligen mag niet stilstaan bij de eigen plaatselijke kerk, doch strekt zich ook uit tot de kerken, waarmede we in kerkverband leven.

Als één kerk lijdt, dan lijden alle kerken mede en als één kerk verheerlijkt wordt, dan verblijden zich alle kerken mede.

Gehoord hebbende van den concreten nood die er, ten aanzien van de vergadergelegenheid, is in sommige kerken, zijn de volgende broeders A. A. Basoski, Apeldoorn; ds H. Bouma, Assen; notaris C. v. Drlmmelen, Barendrecht; ds J. Hettinga, Harlingen; J. A. Mulder, Baarn; ds H. Veltman, Zeist en ds F. de Vries, 's-Gravenhage-Oost, enkele keeren bijeen geweest om te beraadslagen of en wat hieraan gedaan kan worden.

Aanleiding hiertoe was het onbevredigende voor de kerken, dat er regelmatig aanvragen voor steun wegens kerkbouw op de kerkeraadstafels verschijnen en dat de kerkeraden dan vaak moeilijk beoordeelen kunnen op welke vrijze en welke kerk het eerst geholpen dient te worden.

Om een inzicht te verkrijgen in het aantal kerken waar kerkbouw urgent is, zal het noodig zijn, dat we enkele gegevens van de betreffende kerkeraden ontvangen. Gedacht is hierbij aan de kerken waar in een schuur, in een werkplaats of onder soortgelijke omstandigheden vergaderd moet worden.

Het doel van genoemde broeders is niet om zichzelf als een instantie boveu-de-kerken-staande op te werpen, doch om het initiatief te nemen tot een onderlinge beraadslaging, eventueel via een vergadering, van de kerken die op dezen oproep reageeren.

Resumeerende verzoeken wij den kerken, die voor kerkbouw noodzakelijk in aanmerking komen, zich vóór Zif-April a.s. op te geven bij ds E. Veltman, Fred. Hendriklaan 55, Zeist.

Wij hebben gemeend den eenvoudigsten weg te moeten bewandelen door dezen oproep via de pers ter kennis van de kerkeraden te brengen. Op deze wijze hopen wij de hulp-vragende kerken met elkaar in contact te brengen, teneinde meer systeem te bewerkstelligen in de aanvragen om steun.

Ds H. VELTMAN, Zeist.

A. A. BASOSKI, Apeldoorn.

(Andere kerkelijke bladen worden verzocht dit bericht over te nemen).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 24 maart 1951

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 24 maart 1951

De Reformatie | 8 Pagina's