GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd nieuws.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wij lezen in Tlie Christian:

»Een van de onrustbarende feiten, waarmede wij te rekenen hebben wanneer wij den godsdienstigen toestand van Indië nagaan, is de enorme toename van het Moharaedanisme gedureiide de laatite tien jaren. Deze godsdienst heeft met het Christendom gemeen, dat hij tnissionair wil zijn. Zijne pleitbezorgers doen hun uiterste best om van het gunsige oogenblik in ons Indisch rijk gebruik te maken. Terwijl het aantal Brahmaansche Hindoes sederl 189-1 met meer dan een half millioen verminderd is (men zegt, dat dit voornamelijk geschied is door hongerdood zijn de Muzelmannen negen percent toegenomen, zoodat in een tiental jaren er vijf millioen me.? r vereerders van den valschen profeet gekomen zijn. Het Christendom zal in het Oosten tegen het Mohamedanisme een strijd op leven of dood te strijden hebben. Alle andere religies moesten de vaan strijken voor de westersche beschaving; inaar de fanatieke kracht die er van het Mohamedanisme uitgaat, heeft een sterke bekoring ^oor zijne .aanhangers, die in het bijzonder zeer vijandig zijn tegen de propagand •. van het Christendom. Wij moeten Indië evangel^seeren voordat deze beweging den weg verspert; niarmate de Möhamedanen toenemen, wordt de weg voor onze zendelingen bemoeielijkt.

Hoe ver het Ritualisme in Enge'anJ gaat, blijkt uit het volgende bericht, vo - rlcomende in 7'/v Christian :

Er zijn moeilijkheden ontstaan in de kerk van de Heilige Maria Magdalena te Taddington, ten • gevolge van de invoering van hetgeen in de Roomsche kerk genoemd wordt: »de vereering van het heilige hart'. Het schijnt dat de maand Maart speciaal afgezonderd wordt voor deze «devoties”.

Een speciale Hoogmis werd bij wijze van inleiding daarvoor gezongen of gelezen, een groot beeld werd in processie rondgedragen en met ceremonieel gezegend, terwijl roode lampen, gewijde kaarsen en offers de plechtigheid voltooiden. Als protest tegen de nieuwigheid, heeft de predikant J. Dixon, »curate" asn de Maria Magdalena kerk en Algemeen secretaris van de broederschap van het gezegend Sacrament, zijn ambt neergelegd.

Dit is een manier van protesteeren die den Ritualisten wel bevallen zal. Er zijn onder de j )ngere predikanten, geestelijken hadden wij haast geschreven, der Episcopaalsche kerk genoeg mannen, die de oorspronkelijk Protestantsche Episco paalsche kerk verder op het Roomsche spoor willen leiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 augustus 1902

De Heraut | 2 Pagina's

Gemengd nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 augustus 1902

De Heraut | 2 Pagina's