GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Necrologie.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Necrologie.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gedurende de laatste weken is menig dienaar des Woords ons ontvallen, wiens naam ten nauwste verbonden is met de reformatorische actie, die in 1886 totkerkherstel leidde.

Eerst ging van ons heen Ds. Wisse uit Garijp, die reeds eenigen tijd als emeritus de ruste genoot, en nu tot hooger ruste werd geroepen. Al was zijn invloed tot kleinen kring beperkt, toch is mee aan hem de reformatie van Garijp's kerk te danken, en stond hij in die dagen, toen zoo menigeen teleurstelde, als man trouw op zijn post.

Daarna kwam het droeve bericht, dat nog in de kracht zijns levens Ds. Van Schelven, van Dieren, is heengegaan. Al deed een langdurig ziekbed reeds lang de vreeze koesteren, dat het einde komen zou, toch is de rouw over dit sterven daarom niet minder groot. En als dienaar des Woords èn als redacteur van Gelderland's Kerkbode ijverde hij met heel zijn hart voor de beginselen, die hem lief waren. Door groote oprechtheid en voorzichtigheid kenmerkte zich al wat hij deed. Een Israëliet in wien geen bedrog was, mocht ook van hem gezegd worden. In Gelderland's kerken zal zijn verlies wel smartelijk worden gevoeld.

En alsof deze slagen niet genoeg waren, heeft het Gode behaagd, nu ook Ds. Hulsebos van Viissingen tot zich te roepen Al mocht in later periode zijn sympathie niet zoo sterk meer als vroeger zijn uitgegaan r.aar onze zijde, toch neemt dit niets weg van de smart, die ook zijn heengaan ons bereidt. Als predikant van Zuidwolde, heeft Ds. Hulsebos den strijd der doleantie meegemaakt en veel smaad om Christus' wille gedragen. Met rijke gaven voor hoofd en hart toegerust, heeft hij jaren lang de kerk van Viissingen gesticht, en vooral door stichtelijke meditatiën \i\2, & & \sxLd^s, Kerkbode menigeen een zegen gebracht. Ook zijn plaats zal noode worden vervuld.

Een drietal voortrekkers heeft God daarmede uit ons midden weggenomen. Mannen, wier namen in de historie onzer kerk steeds met eere zullen worden genoemd. Gods vertroosting zij met weduwen en kinderen, die zij achterlieten. En zijn genade schenke ons jongemannen, die met evenveel moed alles ten offer willen brengen, wanneer het Zijn eere geldt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 november 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Necrologie.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 november 1904

De Heraut | 4 Pagina's