GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 12

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 12

Rede gehouden bij de aanvaarding van het Ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

17

schare derzulken, die van opzegbaar huwelijk voorloopig niet willen weten, hetzij uit theoretische overwegingen, hetzij geleerd door de ervaringen tijdens de Fransche Revolutie, maar die dan toch de echtscheiding willen vergemakkelijken. Terwijl in Duitschland de stroom op en afgaat en het B.Gr.B. ten dezen ook niet van alle smetten vrij is, is in ons land in de juristenwereld, voor zoover ze voor de wetenschap niet op geloovig standpunt staat, de neiging tot vergemakkelijking der echtscheiding vrij algemeen. Echtscheiding met wederzijdsche toestemming, zij het al onder krachtige processueele waarborgen tegen overijling en lichtvaardigheid, vindt al meer aanhangers en gewoonte van dronkenschap schijnt der overgroote meerderheid een gerechtvaardigde grond voor definitieve doorsnijding van den huwelijksband. Het Rapport der Staatscommissie tot herziening van ons Burgerlijk Wetboek laat. in aansluiting aan de Nederlandsche Juristen-vereeniging, daaromtrent geen onzeker geluid hooren. Als pen­ dant wordt van uit niet-juridische kringen in den laatsten tijd wenschelijkheid van huwelijksverbod bepleit tusschen partijen, die in hun persoon elementen bezitten van physischen of psychischen aard, die peremptoire beletselen zouden ople­ veren voor het voldoen aan de sociale roeping van het huwe­ lijk. Beperking van de bevoegdheid tot het sluiten van het huwe­ lijk alzoo eenerzijds, uitbreiding van de mogelijkheid een niet langer wenschelijk geachte verbintenis te verbreken anderzijds. De civielrechtelijke positie der vrouw heeft voorts een breede rij van grieven voor den dag doen komen, belichaamd voor een deel in zeer vernuftig-fantastisch, voor een deel ook echter in geserreerd juridisch betoog. Het eerste, hoe uitlokkend tot eenige kritiek ook, als niet huius loei terzijde latend, bepaal ik mij tot vermelding van het laatste. De artikelen 2

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1904

Inaugurele redes | 41 Pagina's

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 12

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1904

Inaugurele redes | 41 Pagina's