GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 74

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 74

Rede gehouden bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

68 Weet dat ook op het terrein der wetenschap geldt het Woord van onzen Heiland: „Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijne gerechtigheid en alle andere dingen zullen U toegeworpen worden". Hebt gij het leven lief, bedenkt dat het eeuwige leven is, te kennen den eenigen waarachtigen God en Jezus Christus dien Hij gezonden heeft. Dat bedenkende zult Gij met lust en ijver kunnen werken aan de uitbreiding van kennis en wetenschap, zult gij ook in waarheid praktisch zijn en uw leven en dat van anderen helpen opbouwen, niet naar eigen bestek, maar naar den wil van Hem, uit Wien, door Wien en tot Wien alle dingen zijn. Zoo ben ik dan aan het einde van mijne rectorale werkzaamheid gekomen en blijft mij alleen nog ééne handeling te verrichten, opdat er continuïteit zij in de leiding der Hoogeschool. Ik mag niet van hier gaan, zonder mijn ambt aan mijnen opvolger te hebben overgedragen. Tot rector voor het jaar, dat heden aanvangt, is door Directeuren benoemd Dr. G e r h a r d , H e r m a n , J o h a n n e s , W i l l e m , J a c o b G e e s i j i k . Zooals U bekend is, kan Dr. Geesink hier niet tegenwoordig zijn. Eene ernstige ziekte, die vóór eenige weken zich bij hem openbaarde, maakte eene heelkundige operatie noodzakelijk. Wij hebben allen God van harte gedankt, toen zij met een gelukkigen uitslag werd bekroond en, onder Gods blijvenden zegen, geheel herstel binnen niet te langen tijd mocht worden verwacht. De genezing gaat geregeld door, zoodat er thans gegronde hoop is, dat over eenige weken Dr. Geesink zijnen arbeid zal kunnen hervatten. Zoo wisselen blijde en droeve dagen eikanderen af in dit

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 oktober 1908

Rectorale redes | 84 Pagina's

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 74

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 oktober 1908

Rectorale redes | 84 Pagina's