GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

OPVOEDING EN ONDERWIJS

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Godsdienstonderwijs in openbare scholen krachtens art. 26 der Lager-Onderwijswet 1920.

Over bovengenoemd onderwerp verscheen 11 Mei j.l. een uitvoerige statistiek, bewerkt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt allereerst, dat van de gelegenheid, die artikel 26 voor het godsdienslondervyijs biedt, meer gebruik wordt gemaakt dan menigeen, ook blijkens de discussie van de laatste maanden, gedacht heeft.

Van de 2737 openbare scholen voor gewoon lager onderwijs boden 2065 gelegenheid voor godsdienstonderwijs, d.i. aan 76 pCt. Nu is het evenwel mogelijk, dal niet alle kinderen gebruik maken van de gelegenheid, die hun werd geboden. Ook daarover licht de statistiek ons in. Van de 153.218 leerlingen, die op 31 Dec. 1935 in de 5e en hoogere leerjaren der openbare scholen voor gewoon lager onderwijs geplaatst waren, ontviqgen er 73.815, d.i. 48.2 pCt. godsdienstonderwijs. We zien wel, dat er dus nog heel wat meer van de gelegenheid konden profiteeren. Aan de scholen ontbreekt nog 24 pCt., terwijl op de scholen, die het wel geven, nog niet de helft van de leerlingen komt. We denken hier natuurlijk voornamelijk aan de ouders, die dat onderwijs niet op prijs stellen. Ik twijfel niet, of menigeen valt het gebruik, dat van arl. 26 wordt gemaakt, mee^

Ook licht de Statistiek ons in over degenen, die zich met dal onderwijs hebben belast. Onder de gemeenten, kerken en vereenigingen nemen de Ned. Hervormde gemeenten een eerste plaats in. Van de leerlingen, die godsdienstonderwijs ontvangen, omvatten zij er bij het gewoon lager onderwijs 78.2 pCl. Daarna volgt Rome. De Geref. Kerken doen er heel weinig aan. Dit ligt voor de hand. De kinderen uil onze gezinnen gaan op de bijzondere school.

De Statistiek vergelijkt de gevonden cijfers met die van 1929. Het blijkt dan dat het aantal scholen, waar gelegenheid voor godsdienstonderwijs wordt geboden is toegenomen (verhoudingsgewijze), terwijl het aantal kinderen is afgenomen. 't Is merkwaardig, nu te lezen, wat een blad als

de Bode, orgaan van den Bond van Ned. onderwijzers schrijft met deze cijfers in de hand: „Allereerst wordt de heer G. van Veen afgestraft, die gesproken heeft van een in ons land bestaand „ontstellend Bijbelsch analfabetisme". Menigeen heeft dat maar dadelijk geweten aan de godsdienstlooze openbare school en niet het minst heeft men er van de zijde van het bijzonder onderwijs munt uit willen slaan voor eigen instituut. En nu komen de cijfers met onweersprekelijke nauwkeurigheid zeggen, dat het meevalt daar op de openbare school, dat toch nog ongeveer de helft van de kinderen, gedurende een tweetal leerjaren elke week godsdienstonderwijs krijgt Het is te begrijpen, dal menigeen, die een geduchten aanval vreesde op het karakter van de openbare school, weer gerusler ademhaalt."

Ons zeggen deze dingen weinig. We wisten wel, dat arl. 26 de mogelijkheid opende en dal er gebruik van gemaakt werd; alleen blijkt nu, dat dit veelvuldiger voorkomt dan menigeen oppervlakkig dacht. Maar aan onze propaganda voor de bijzondere sdiool doet dit niets af of toe. We willen geen openbare school met nog een uurtje Bijbelsch of Godsdienslig onder%vijs, maar wij blijven ijveren voor een school, die in al haar onderw; ijs, bij ieder vak gebonden is aan de eischen van G-ods Woord. Daarmee kan slechts de Christenouder tevreden zijn.

Als dal maar meer en meer duidelijk wordt, dan zal de school met den Bijbel gevraagd worden ook door de ouders, die nu prijs stellen op godsdienstonderwijs, , er althans hun kinderen niet van terughouden. De bijzondere school biedt ook voor hen de oplossing van de schoolkwestie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 juni 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 juni 1936

De Reformatie | 8 Pagina's