GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De antithese

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De antithese

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De conclusie waartoe Dr v. Niftik komt is deze, dat mensen, die allerlei welwillendheid bewijzen aan iemand, die zich voorbereidt tot het candidaats-examen in de theologie en bij zijn bevestiging tegenwoordig zijn, niet als vijanden der kerk door hem kunnen aangemerkt worden.

Ik meen niet, dat het geval op deze wijze concreet gesteld is.

Juister zou zijn; of mensen, die een leerling van een Barthiaanse hoogleraar geholpen hebben om tot het ambt te geraJien en de bevestigingspreek van die hoogleraar bijwoonden, gezegd kunnen worden vijanden der Herv. Kerk te zijn.

Dr V. Niftrik beantwoordt die vraag ontkennend. Wordt de vraag aldus gesteld, dan zou ook ik geneigd zijn, die vraag ontkennend te beantwoorden. Althans, indien Dr V. N. en zijn leerling gepreekt zouden hebben en zich geuit gelijk Dr v. N., Bai^h nasprekend, zegt in zijn „Kleine Dogmatiek": alle mensen zijn in Christus verworpen, maar tevens zijn ook alle mensen in Christus verkoren. Deze dubbelheid in God betekent gelukkig geen evenwicht, maar een voortdurende overwinning van het oordeel door de vrijspraak, van de verwerping door de aannemtag. De ongelovigen zijn onze broeders, voor welke Christus gestorven is.

Maar als nu deze dingen gezet worden ta 't raam van

de Ned. Geloofsbelijdenis, art. 27 en Catechismus, vraag en antwoord 84, dan weet ik het niet. Ik beweer niet, dat a! die collega's van de dienaar, die daar bevestigd wero, vijanden der kerk zijn: komt ons het oordeel toe?

Maar wel weet ik, dat de zuivere bediening van het Evangelie scheiding maakt. Dat tegenover de Christus der Schriften niemand neutraal kan blijven. En dat tegenover Hem de gedachten des harten openbaar worden. Dat wij allen van nature zijn haters Gods. Haters van Christus. En daarom haters van Zijn lichaam, de kerk. En dat alleen het waarachtig geloof, in de mens gewrocht zijnde door het gehoor des Woords Gods en de werking des Heiligen Geestes, hem wedei-baart en maakt tot een nieuwe mens (Ned. Gel. Bel., art. 24). Een mens, die aldus van hater Gods en der kerk gemaakt is tot liefhebber Gods en levend lidmaat der kerk.

Niet welwillendheid en vriendelijkheid maken iemand van vijand tot vriend Gods. Maar het waarachtig geloof bewerkt zulks door de genade Gods.

De antithese, door God gezet, wordt niet opgeheven door welwillend onderling verkeer of door zielscontact. Maar door de vrije, almachtige daad Gods in de wedergeboorte eu vernieuwing- des Heiligen Geestes.

Het blad, waarin Dr v. N. schrijft, heeft als ondertitel;

De Gereformeerde Kerk. Wat Prof. v. N. schrijft is niet gereformeerd. K4n dat: deze vlag en déze lading?

Ook staat aan de kop van 't blad; „Onder Redactie van het Comité ter verspreiding der beginselen van de Confessionele Vereniging".

Toen deze Vereniging werd opgericht, werd als eerste bepaling opgenomen: „dat de Vereniging aan geen poging tot herstel of hulpbetoon in de nood der Kerk de hand lenen kan, die wel uitgaat van een onbekrompen en ondubbelzinnige instemmuig met de grondslag der Kerk, in haar belijdenisschriften neergelegd!

Eheu, quantum mutatum ab illo!

ERRATA.

In de beide laatste driestarren van het vorige nummer (bl. 390) komen enkele fouten voor: Ie kolom regel 15 en 2e kolom regel 26 van boven staat: 59, lees: s.q; 2e kolom, 20e regel van boven staat: dat niets in 't algemeen ongeoorloofd is, lees: dat zulks in 't algemeen ongeoorloofd is; 2e kolom regel 28 van boven staat; 524, 59, lees; 552; de aanhalingstekens 2e kolom regel 29 en 38 van boven dienen te vervallen (deze pericoop is een korte samenvatting).

P. D.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 september 1952

De Reformatie | 8 Pagina's

De antithese

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 september 1952

De Reformatie | 8 Pagina's