GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

105 resultaten
Filteren
van 11
Klapt het?

Klapt het?

Dr van Niftrik zegt: het kerkblad-artikel klopt niet. Wij zeggen: het artikel van Dr van Niftrik klopt niet.In zijn artiltel schrijft Dr v. N.: Juist als christenen moesten wij weten, dat ieder mens een geval apart is. Maar precies als de communisten werken wij met leuzen en sla.gzinnen. Z ...

De Reformatie
P. D.
331 woorden
De antithese

De antithese

De conclusie waartoe Dr v. Niftik komt is deze, dat mensen, die allerlei welwillendheid bewijzen aan iemand, die zich voorbereidt tot het candidaats-examen in de theologie en bij zijn bevestiging tegenwoordig zijn, niet als vijanden der kerk door hem kunnen aangemerkt worden.Ik meen niet, ...

De Reformatie
P. D.
572 woorden
Een verhaal met een maraal

Een verhaal met een maraal

In „Hervormd Weekblad, De Gereformeerde Kerk" vertelt Dr van Niftrik, dat hij in de laatste weken een boek las van Hermut GoUwltzer „Und führen wohin du nicht willst", het verslag van een vijfjarige gevangenschap in Rusland, en een boek van Irwin Shaw „The troubled air", het verslag van een onder ...

De Reformatie
P. D.
549 woorden
Calvijn en het Roomse kerkvolk

Calvijn en het Roomse kerkvolk

Over het Roomse kerkvolk is Calvijns oordeel veel zachter. Dat volk is door de tyrannic van de Roomse afgod in beslag genomen (Inst. IV, 2, 7). Calvijn ontkent niet, dat er ook onder de tyrannle van de paus kerken gebleven zijn, maar dan kerken, die hij door slechte en verderfelijke leringen, als ...

De Reformatie
P. D.
413 woorden
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

4de verantwoording: 25 Aug.: D. J. G. te K. f2.50; A. E. B. te E. f2.50; D. S. te B. f3.—; 26 Aug.: J. A. B. te L. f5, — (girobiljet No 100; ik wilde wel, dat alle giro-chèqueboeken tegen het eind gingen lopen; u moogt echter No. 100 er voor dit doel ook wel al uitscheuren, al bent u nog maar bij ...

De Reformatie
P. JASPERSE.
P. D.
1482 woorden
De positie van de diakenen (Slot)

De positie van de diakenen (Slot)

3o. Het fijne puntje is, of inderdaad in de H. Schrift aan de diakenen regeermacht wordt toegekend. Daarvan is niets te vinden. Zwijgt Gods Woord dan over de regeerbevoegdheid? Allerminst. Alleen maar, nergens is in de Schrift een spoor te ontdekken, dat ook diakenen daarin delen. In 1 Petri 5 : ...

De Reformatie
P. D.
1666 woorden
DE POSITIE VAN DE DIAKENEN (III)

DE POSITIE VAN DE DIAKENEN (III)

KERKELIJK LEVENWe zijn deze artikelen begonnen met het aftekenen van de standpunten; daarbij bleek ons, dat de ..nieuwe koers" in de Ned. Herv. Kerk de diakenen tot de kerkeraad rekent; dat de gebonden kerken in dezelfde richting sturen, en dat ook Prof. Hovius, hoewel wat schoorvoetend, d ...

De Reformatie
P. D.
1065 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Met wijdgeopende ogen ! en nochtans verblind! Open brief aan Ds W. S. Hugo van Dalen, door Ds H. Retel. Oosterbaan & Le Cointre N.V., Goes.Zoals bekend, is Ds Hugo van Dalen iri Rusland geweest om deel te nemen aan het „vredes-congres der Russische kerken", heeft hij van zijn bevinding ...

De Reformatie
P. D.
701 woorden
Kool en geit

Kool en geit

Dr E. Masselink schreef een brochure , , Onverantwoord en onnodig", met als verklarende ondertitel: , , De schorsing en afzetting van Prof. Schilder onhoudbaar." Prof. Schilder zelf heeft in ons "blad, toen de inhoud van deze brochure in , , De Roeper" in artikelenreeks verscheen, daarover zijn o ...

De Reformatie
P. D.
525 woorden
DE POSITIE VAN DE DIAKENEN (II)

DE POSITIE VAN DE DIAKENEN (II)

KERKELIJK LEVENIn zijn brochure „Behooren de diakenen tot den kerkeraad? " is Prof. Hovius gelijk we zagen van oordeel, èn dat geen enkele tekst uit de Heilige Schrift een duidelijk en rechtstreeks antwoord geeft op de vraag of de diakenen tot de kerkeraad behoren, èn dat (dit blijkt uit d ...

De Reformatie
P. D.
1546 woorden
van 11