GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Met verkorting uit het Kerkbladvan i^Jan. 1898.^

DELFT, 22 Dec. Op de vergadering der Classis 's Gravenhage van 14 Dec. j.l. is goedgekeurd het gelijkluidend besluit door de beide kerkeraden alhier tot ineensmelting genomen.

De bespreking van het ontv/erp-besluit, met de nadere bepalingen, met de gemeenten had geen aanleiding gegeven tot wijziging dier bepalingen, zoodat beide de kerkeraden op 25 November het genoemde ontwerp onveranderd definitief konden vaststellen met algemeene stemmen.

God gaf tot nog toe kennelijk zijnen zegen, en zij voorts onze Hulpe en ons Heil.

Het adres van de kerk is voortaan: „De Geref. kerk te Delft (Vlamingstraat)."

C. W. J. VAN LUMMEL.

Antwerpen,

L. S.

Door de Generale Synode van Middelburg in 1896 zijn de belangen der Gereformeerden te Antwerpen opgedragen (van harentwege, en dus in naam van AL de Gereformeerde kerken in Nederland) aan Classe Klundert. Deze Classe heeft hiertoe aangewezen als Deputaten drie bedienaren des Woords uit haar midden, den Consulent, en drie broederen uit Antwerpen, n.l.: Ds. W. Kapteijn te Breda, Praeses; Ds, A. Kapteijn Wzn. te Willemstad, Scriba; Ds. J. C. C. Voigt te Raamsdonksveer, Penningmeester; Ds. J. H. Feringa, Consulent; Br. H. J. Rooze; Br. J. Mulder, Provinciestraat, Zuid, 124; en Br. W. Rooze. Hun meerderheid m.oet_ steeds bestaan uit Nederlanders, en hun Penningmeester moet in Nederland wonen. Aan deze Deputaten, die met elke Classis verantwoording doen aan Classe Klundert, is (nadat door hen waarborgen voor de zuiverheid in leer en kerkrecht van de Broederen te Antwerpen zijn verkregen en door de Classe voldoende bevonden) opgedragen, de noodige gelden te zoeken voor een plaats tot samenkomst dezer telkens vervolgde Broederen. Volgens opdracht van deze Deputaten komt nu Br. J. Mulder (ondanks voor hem zoo groote bezwaren, dat deze taak een zware zelfverloochening wordt) den Gereformeerden in Nederland hulp vragen, nadat het zoo zeer zwakke België met alle krachtsinspanning een klein begin heeft gemaakt.

Dringend verzoeken nu Deputaten voornoemd, dat in alle kerken, waar hij zal vermogen te komen, hem een warme ontvangst worde bereid.

En zeggen daarbij dank aan Classe Klimdert voor haar moedgevend begin. — Men denke zich even in, wat het te zeggen heeft, in een Roomsch land met geen mogelijkheid plaats van samenkomst te kunnen krijgen. Tot straf voor zijn zuiverheid in de leer, kerk en catechisatie te moeten ontberen!

Daarbij denke men aan de schuld van dankbaarheid onzer Gereformeerden 'aan België. En aan de belofte onzer kerken gelegen in de besluiten onzer Generale Synode (door die Broederen bijgewoond) te Middelburg! En aan het gevaar der honderden, die van ons land naar Antwerpen gaan!

En, eindelijk, aan het Woord des Heeren, dat, wat in zulke gevallen geweigerd wordt. Hem wordt onthouden; en wat wel gedaan wordt, aan Hem gedaan is.

Namens Deputaten voornoemd,

J. H. FERINGA,

h. t. Consulent van Antwerpen.

10 Januari 1898.

P. S. Wie geen bezoek ontvangen mocht, zij zoo goed, zijn gaven maar te zenden aan den Penningmeester.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 januari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 januari 1898

De Heraut | 4 Pagina's