GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nog iets over de siChristian Science^\ Geen gemeenschap heeft zich in de nieuwe wereld in de laatste jarea zoo uitgebreid, als die van de aanhangers van Mevrouw Eddy, de z, g Christian Scientists. In 1890 bedroeg hun aantal 8725, tegenwoordig 80197; dus eene vermeerdering van 900 ten honderd, .Maar gelijk wij mededeelden, dreigt deze gemeenschap, door het optreden van Mevr, Eddy's zoon, die een aanklacht bij den rechter heeft ingediend, onder te gaan, gelijk het Dowieïsme reeds is onder-i gegaan.

Hoe het mogelijk was, dat de «Christian Science« in N.-Amerika en ook in Europa zulk een opgang maakte ? Men meldt uit de nieuwe wereld, dat deze gemeenschap (eene secte mogen wij haamlet noemen, omdat zij het fundamenteele stuk der Kerk, namelijk de Drieëenheid, loochent, evenals de Mormonen) tal van mannen in dienst heeft, die in de bladen de sChristian Science« aanprijzen, welke op aanvallen die op de gemeenschap gedaan worden, vaardig en scherp antwoorden, en die er voor zorgen, dat de bladen, waarin zij schrijven, op groote schaal verbreid worden.

Hij die deze mededeeling doet, voegt er bij, dat hem dagelijks de bladen, die dergelijke artikelen bevatten, uit alle deelen van het land toegezonden worden.

Steeds meer moeten de aanhangers der «Christian Science» met de justitie kennis maken. Volgens hunne leer is ziekte louter inbeelding. Telkens

komt het nu voor, dat de Christian Scientists zich voor den rechter er over moeten verantwoorden, dat zij hunne kinderen of ouders hebben laten sterven zonder geneeskundige hulp in te roepen. Zij beroepen zich ter hunner verantwoording op de grondwet der Vereenigde Staten, die aan al zijn burgers vrijheid van conscientie waarborgt en dat het tegen hunne godsdienstige gevoelens strijdt om een geneesheer bij hunne kranken te ontbieden.

Door den Sultan van Turkije zijn alle beperkende bepalingen, waardoor de Joden belemmerd werden tot het land hunner vaderen terug te keeren, ingetrokken. Het eerste gevolg was, dat een stroom van Russische Joden zich naar Palestina heeft begeven, en men verwacht, dat eerlang niet eenige duizenden, maar honderd-duizenden zich in het Joodsche land zullen gaan vestigen.

Op de Zionistische Conferentie te Keulen werd besloten, te Jerusalem een weeshuis te stichten voor kinderen van in Rusland vermoorde Joden, en om die kinderen ia staat te stellen zich te bekwamen in allerlei handwerk. Op die conferentie werd voorts het plan besproken om de Jaffa—^Jerusalem spoorlijn te verbinden met de verschillende koloniën, en ook, om eene verbinding tot stand te brengen tusschen de Damascus en Euphraat-lijn met de Jordaan en de Doode Zee en tevens een lijn aan te leggen van Gaza naar de zee.

Inmiddels ontwikkelt zich de Christelijke Zending in Palestina krachtig.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 april 1907

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 april 1907

De Heraut | 4 Pagina's