GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Wezen we er onlangs op,

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Wezen we er onlangs op,

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam, 15 Januari 1909.

Wezen we er onlangs op, naar aanleiding van de blijde tijding, dat onze Koningin in gezegende omstandigheden verkeerde, hoe noode door ons b^ de ofEcieele mededeeling , de vraag om de voorbede der Kerken gemist werd, des te meer verheugt het ons, dat de Raad der Ivlinisters thans dit verzoek officieel tot de Kerken gericht heeft.

Deputaten voor de correspondentie met de Hooge Overheid hebben in het volgende schrijven hiervan aan de Gereformeerde Kerken kennis gegeven:

AAN „DE GEREF. KERKEN

IN NEDERLAND”.

Deputaten dier Kerken voer de Correspondentie met de Hooge Orerheid geven bij deze kennis:

dat Oudejaarsavond het volgende stuk van den Raad der Ministers is ontvangen:

„MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN”.

’s-Gravenhage, 30 December 1908.

De Raad van Ministers houdt zich overtuigd, dat de heuchelijke tijding, welke op 22 dezer ter kennis van het Nederlandsche Volk is ge bracht, in alle oorden des lands stof tot diepgevoelde erkentelijkheid zal hebben gegeven. Het spreekt van zelf, dat velen en ook vele kerken behoefte zullen gevoelen. Hare Majesteit de Konbgin, met het oog op Hare blijde en ernstige verwachtingen, in hunne gebeden te gedenken. Zij zullen daartoe gedrongen worden reeds door de groote liefde, welke zij der Koningin en Harer Majesteit's Huis toedragen.

Van deze zijde bezien zou er voor de Regeering geen aanleiding tot bemoeiing daarmede bestaan. Daar nochtans de hoogste Staatsbelangen zoowel met het behoud van Harer Majesteit's leven en gezondheid, als met de geboorte van een troonopvolger gemoeid zijn, acht de Raad van Ministers het plichtmatig, met het oog daarop de voorbeden der keiken te vragen. Aan Gods zegen is alles gelegen, en de Raad van Ministers zal dan ook de voorbeden der kerken op den hoogsten prijs stellen; dit te meer, waar hij overtuigd is, dat de innerlijke drang daartoe toch reeds bestond en aanvankelijk tot uiting is gekomen.

Het moge den Raad van Ministers vergund zijn, daartoe Uwe medewerking te verzoeken.

De tijdelijke voorzitter van den Raad van Ministers,

HEEMSKERK.

Aan

Heeren Deputaten, aangewezen door de Generale Synode van de Gereformeerden kerken in Nederland voor de Correspondentie met de Hooge Regeering. Adres: Secretaris M. Noordtzij te Kampen”.

Deputaten koesteren het vertrouwen, dat in den kring van „De Geref. kerken" gaarne aan den wensch van den Ministerraad zal worden voldaan, gelijk reeds met zooveel vreugde de aankondiging is ontvangen, dat H. M. de Koningin zich in een staat van blijde en beteekenisvoUe verwachting mag bevinden.

De Heere onze God doe bijzonder te dezer ernstige zaak genadig aan Haar en in Haar aan 't Nederlandsche Volk boven wenschen en bidden.

Deputaten voornoemd:

A. BRUMMELKAMP, Voorz.

M. NOORDTZIJ, Secretaris,

's-Hage en Kampen, t Jan. 1909.

Het vertrouwen, dat deputaten hier uitspreken, zal door onze Kerken zeker niet beschaamd worden.

Moge eiken Zondag bij de voorbede voor het Koninklijk Huis ook de bede uit al onze Kerken tot God den Heere opstegen, dat Hg de blijde hope vervuUe, onze Koningin den moederzegen en ons volk een erfgenaam voor den troon schenke.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 januari 1909

De Heraut | 4 Pagina's

Wezen we er onlangs op,

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 januari 1909

De Heraut | 4 Pagina's