GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Door de classis Franeker der Geref. Kerken is praeparatoir geëxamineerd en met algemeeue stemmen tot het predikambt toegelaten de heer R. Hahsma, caudidaat aan de Theol. School.

Kort verslag van de vergadering der classis Leiden, 8 Aug. i9r2.

Na opening der vergadering door Ds. Koers e met het lezen van Gods Woord en gebed, neemt Ds. Rietberg het praesidium over.

De notulen worden gelezen en goedgekeurd.

Praeparatoir examen van den heer S. C. de v Graaf van Leiden. Na eene predikatie over g Coloss. I : 19, onderzoekt Ds. Rudolph in i exegese Oude Test. over Ps. 51; Ds. Impeta in z exegese Nieuwe Test. over Matth. 11; Ds. d Kouwenhoven in dogmatiek. Met algemeene „ stemmen wordt de heer De Graaf beroepbaar l gesteld in de Geref. kerken; waarvan de praeses ï hem met enkele woorden in kennis stelt, en de d vergadering zingt hem toe Ps.

Ingekomen eene dankbetuiging van de Provinc. Synode van Noord-Brabant en Limburg, als­ mede van de broeders te Roosendaal voorden steun, hun door prediking verleend. Nieuwe steun wordt toegezegd.

Mededeeling van de Particuliere Synode van Zuid-Holland (Noord ged.), dat zij adviseert om binaen de classis te komen tot eene organisatie ter ondersteuning van verschillende ongelukkigen.

De classis benoemt voor deze zaak Ds. Woudstra en twee diakenen, aan te wijzen voor Hazerswoude en Koudekerk.

De deputaten voor emer, pred. enz. hebben ingediend hunne rekening over het vorige en hunne begrooting-voor het komende boekjaar. Beide worden goedgekeurd.

De attesten van Ds. A. Roorda van Breda, beroepen naar Leiden, worden ia orde bevonden.

De kerkeraad van Leiden, vernomen hebbende, dat nog zoovele doofstomme kinderen van Geref. huize in neutrale inrichtingen verpleegd worden, noodigt de classe uit te onderzoeken, of dit ook geldt kinderen uit de kerken binnen deze classe. De kerken worden opgewekt daarop acht te geven.

De kerkeraad van Hillegom brengt over het verzoek namens de broedeis en zusters te Lisse, om aldaar de Geref. kerk tot openbaring te brengen.

Na ernstige bespreking wordt een voorstel omtrent deze zaak met algemeene stemmen aangenomen.

De deputaten in sake evangelisatie rapporteeren, dat in sake Oegstgeest voortgearbeid wordt.

Als deputaat voor de zending wordt gecontinueerd Ds. Woudstra; en Ds. Boum* benoemd tot deputaat voor de evangelisatie.

De boeken der quaestoren worden nagezie» en in orde bevonden.

Bij de rondvraag naar att. 41 D.K. wordt san twee kerken advies gegeven in voorkomende aangelegenheden.

Roepende kerk Sassenheim.

De praeses sluit de vergadering, en gaat voor in dankzegging.

Namens de classis voorn.,

H. J. KoUWENHOAfEN Dz.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1912

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1912

De Heraut | 2 Pagina's