GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1912-09-01
„Op wast tot een heiligen Tempel”.

„Op wast tot een heiligen Tempel”.

Op welken het geheele gebouw, bekwamelijk saamgevoegd zijnde, opwast tot eenen heiligen tempel in den Heere; op welken ook gij mede gebouwd wordt tot eene woonstede Gods in den Geest. Epheze 2 : 21—22. Op de onderscheiden beteekenis van wat uit een wortel opwast, e ...

1 september 1912
De Heraut
DR. A. K.
1209 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitschland. De Berlijners en de eulenaars. (II.)Het moest tot een strijd komen tusschen de annen die de richting van Bgrlijn en hen die e richting van Keulen volgden. De Berlijnsche akvereenigingen groeiden niet; de „Chr. Geerkschaften" namen in bloei en ledental toe. e Berlijners klaagde ...

1 september 1912
De Heraut
WlNCKEL.
1725 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Door de classis Franeker der Geref. Kerken is praeparatoir geëxamineerd en met algemeeue stemmen tot het predikambt toegelaten de heer R. Hahsma, caudidaat aan de Theol. School.Kort verslag van de vergadering der classis Leiden, 8 Aug. i9r2.Na opening der vergadering door Ds. Koers ...

1 september 1912
De Heraut
H. J. KOUWENHOVEN Dz.
410 woorden
Veceeningsleven

Veceeningsleven

WAT DE ZENDING DOET. XVI. Voornemens sijnde, den arbeid van de zending der Getef. Kerken later sfconderlijk te bespreken, en dan ook een woord te wijden aan deR.-K. sending, kunnen we thans onze artikelenreeks voorioopig gaan besluit ...

1 september 1912
De Heraut
808 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Getroffen door de vele, en hartelijke blijken van belangstelliapr en liefde bij gelegenheid van mijn ambtsjubiküLr. ontvaagar, 2; ij het mij ver gund langs dezen weg aan allen, die hebben medegewerkt om den uden Aug. voor mij en de mijnen tot een onvergetelijken dag te maken, mijn hartclijken dan ...

1 september 1912
De Heraut
55 woorden
Familieberichten

Familieberichten

iHeden ontsliep in het Diaconessenhuis te Groningen, in de hope des eeuwigen levens, onze geliefde en zorgdragende Echtgenoot, Vader en Grootvader MEINDERT UBBENS, in den ouderdom van acht-en-vijftigjiren, na eene gelukkige Echtvereeniging van bijna dertig jaren.Wed. T. UBBENS—BOUWM ...

1 september 1912
De Heraut
70 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Kamerik (2e maal), J. Ozinga, te Weerdingerveen. —• Zalt-Bommel, G. de Jager, te Wolphaartsdijk. — Kruiningen, Wons en Engwier, W, S. Pontier, cand, te Rotterdam, — Zonnemaire, F. Bruinsraa, te Glanerburg, — Borum en Ambt-VoUenhove ( ...

1 september 1912
De Heraut
259 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Tot onze droefheid nam de Heere heden onverwacht van ons weg onzen geliefden ambtsbroeder MEINDERT UBBENS, die jarenlang ds ge^meente alhier ais diaken met toewijding gediaad heeft.Zijn henengaan was in vrede. Trooste de Heere zijne weduwe met hare kinderen in dit smartelijk verlies. Namen ...

1 september 1912
De Heraut
62 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

NIET LOSGELATEN DOOR GOD. III GEVAREN VAN BEVORDERING. Onder de jongelui met wie Rodolphe verkeert tijn er twee, die, hoewel tot aanzienlijke familiën bchoorende, hem toch als hun zeer bijzonderen vrie ...

1 september 1912
De Heraut
HOOGENBIRK.
1303 woorden
Stijl Orgel.

Stijl Orgel.

Nlljl Org^el.TE EOOP een eerste klasse Amerik. Stijl Orgel in eikenhouten moderne kast met doorloopende Harp, 14 registers, 3% spel. Te zien bij W. KOOY, Tollensstraat 49, Rotterdam. ...

1 september 1912
De Heraut
27 woorden
van 3