GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aan de Gereformeerde Kerken in Nederland

wordt door Deputaten voor de correspondentie mét de Hooge Overheid bekend gemaakt, dat sinds de laatste opgave (Bazuin 30 Oct. 1914) op de hjst der Kerken voornoemd voor de eerste maal zijn geplaatst:

Onder No. 901 de Geref. Kerk te Heerlen, prov. Limburg, classis 's Hertogenbosch.

Onder No. 902 de Geref. Kerk te Gorredijk, prov. Friesland, classis Heerenveen.

Onder No. 903 de Geref. Kerk te Hoogersmilde., prov. Drente, classis Assen,

Onder No. 904 de Geref. lke.x)^Xe.Amersfoort., prov. Utrecht, classis Amersfoort, en dat daarop als inecngesmolten zijn geschrapt:

Onder No. 373 en 374 de Gereformeerde Kerken A én B te Amersfoort, en onder een ander nummer (zie boven) zijn herplaatst.

Namens Deputaten voornoemd,

H. BAVINCK.

Classe Barendrecht.

De Gereformeerde classe van Barendrecht heeft in .hare vergadering van S Mei praeparatoir onderzocht den Eerw. Heer Joh. Dam, Theol. cand. van de Theo!. School, woonachtig te Zuid-Beijerland en hem met algemeene stemmen beroepbaar gesteld voor de Gereformeerde Kerken in Nederland.

De actuarius

J. G. KUNST.

Barendrecht., S Mei 1915.,

Kort verslag van de vergadering der GeVeformeerde Kerken in de classis 's Bosch, gehouden Woensdag 21 April 1915, te 's Bosch.

1. De voorzitter verzoekt te zingen Ps. 84 ; 3, leest voor Psalm 75, en gaat voor in gebed.

2. De credentiebrieven worden nagezien. Helenaveen is zonder kennisgeving afwezig, Helmond en Heusden zonden één afgevaardigde. Veen vaardigde een diaken mee af, aan wien keurstem verleend wordt.

3. In het Moderamen namen zitting: Ds. de Vries als praeses. Ds. Gerber als assessor, Ds. Both als scriba.

4. De praeses verwelkomt de Deputaten naar art. 49 jC. O., die mede aanwezig zijn.

5. De Notulen worden gelezen en goedgekeurd.

6. Ds. Klumper van 's Gravenmoer, voorheen Chr. Geref. Pred. aldaar, staat naar den Dienst des Woords en der Sacramenten in de Geref. Kerken; en is ter vergadering.. De stukken, hiertoe benoodigd, worden in orde bevonden. Het onderzoek in de Dogmatiek en de kerkregeering heeft plaats door de Dienaren Gerber en Both. De classis, het advies van Deputaten naar art. 49 K. O. gehoord, besluit tot toelating van Ds. Klumper, zoodat deze beroepbaar is in de Gereformeerde Kerken.

7. Ds. Gerber doet eenige mededeelingen over den Evangelisatie-arbeid. Heerlen kon een Dienaar des Woords beroepen. Helmond eveneens. In Roosendaal kon grond aangekocht worden.

8. Approbatie heeft plaats van het beroep van Ds. Pontier naar Heerlen.

9. Gerapporteerd wordt de institueering der kerk van Heerlen. De grens tusschen de kerken van Venlo en Heerlen wordt geregeld. Onder Venlo zal Noord-Limburg ressorteeren, onder Heerlen Zuid-Limburg tot en met Sittard. Het quotum voor Heerlen wordt vastgesteld.

10. Tot Deputaten naar de Particuliere Synode worden gekozen: De predikanten H. L-Both, T. Gerber, J. de Vries, als primi, en H. Dekker als secundus. De ouderlingen H. Both, W. Herstel: H. d. Beek B. secundi. Schreuders als primi ; • en M. J. v. de Graafif en A. H. Hauser als

11. Als Deputaten voor den Evangelisatiearbeid zullen aan de Synode weer voorgesteld worden Ds. T. Gerber en oud. H. Both

Voor de vacaturebeurten in Helmond en Hellenaveen zal ƒ 100 gevraagd worden uit de Prov. kas. Voor de kerk van Helniond zal ƒ 100 gevraagd worden voor de beroeping van een Dienaar des Woords. Voor de kerk van 's Gravemoer zal ƒ100 gevraagd worden, eveneens voor beroeping. Inzake de combinatie met Zeeland voor de Zending zal aan de Synode om inlichtingen gevraagd worden.

Eindelijk zal verzocht worden of Ds. Both dit jaar de catechisatie te Helmond weer kan waarnemen.

12. Br. Schreuders brengt rapport uit van de kas der hulpbeh. kerk. Het batig saldo is in dit jaar met f 28.02 verminderd. De Deputaten voor hulpbehoevende kerken worden herbenoemd.

13. De vacaturebeurten worden geregeld. Helenaveen zal gediend worden door den Bosch, eu Helmond door Venlo en Tilburg. Waar de classis Almkerk weer hulp toezei, zal Helmond nog gediend worden door Dussen, Heusden door Werkendam B, en Vrijhoeven en .Sprang door Andel.

14. Het onderzoek naar art. 41 K. O. heeft plaats. Genderen vraagt en verkrijgt advies, om Ds. V. Rennes uit Dussen als waarn. consulent te vragen. Sprang zal officieel stappen doen om te komen tot combinatie met Vrijhoeven— Cappel inzake beroeping. Veen ontvangt advies in een tuchtzaak.

15. Na dankgebed van Ds. T. Gerber wordt de vergadering gesloten.

Op last der classis, J

H. L. BOTH, V

h. t. scriba. N

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 mei 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 mei 1915

De Heraut | 4 Pagina's