GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
H. BAVINCK.
Naar aanleiding van

Naar aanleiding van

Amsterdam, 12 Novemher 1919.Naar aanleiding van de afkeurende motie, die de Ring Sneek en omstreken van onzen Gereformeerden Jongelingsbond aannam tegen het bekende Instituut van Dalmeijer tot zelfontwikkeling, en die wre op verzoek van dezen Ring in De Heraut opnamen, heeft de heer Dalmei ...

16 november 1919
De Heraut
H. BAVINCK.
H. J. VAN WIJLEN
A. JONKMAN
J. E. VONKENBERG.
1152 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan de Gereformeerde Kerken in Nederland geven Deputaten voor de correspondentie met de Hooge Overheid kennis, dat, sinds de laatste opgave, op de lijst der kerken is geplaatst: onder No. 909 de Gereformeerde Kerk te L i s s e cl. Leiden.Namens Deputaten voom.H. BAVINCK.Kort ...

28 mei 1916
De Heraut
H. BAVINCK.
A. ROLLOOS.
351 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons uit Oenkerk: Bij ons in 't Noorden wordt de actie voor de Vrije Universiteit met toewijding voortgezet. Is het aantal contribuanten in onze plaats nog klein, spoedig zal dit wel aangroeien.De schoone rede door Dr. ...

19 maart 1916
De Heraut
H. BAVINCK.
J. TER BORG
Secr.
Namens de classe D. TIBBEN.
485 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrye Universiteit. Men schrijft ons uit Velp : Een comité van 12 personen is hier gevormd, die ieder eenige vrienden zullen-bezoeken-in het belang der Vrije Universiteit. Ter inleiding van dezen arbeid sprak de heer Jac. van Oversteeg Woensdag in de Geref. K ...

20 februari 1916
De Heraut
H. BAVINCK.
K. v. D. VEEN
JOH. S. LANGEN
1538 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Vrye Universiteit. Gisterenavond trad in de Geref. Kerk van Bunschoten de pastor loei Ds. H. A. Munnink , voor de gemeente op met eene rede in het belang der Vrije Universiteit. In verband met I Cor. 13 : 2 wees de begaafde spreker op het hooge belang onzer Univers ...

12 december 1915
De Heraut
H. BAVINCK.
J. B. JANSEN
assessor.
G. W. H. ESSELINK
795 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan de Gereformeerde Kerken in Nederland wordt door Deputaten voor de correspondentie mét de Hooge Overheid bekend gemaakt, dat sinds de laatste opgave (Bazuin 30 Oct. 1914) op de hjst der Kerken voornoemd voor de eerste maal zijn geplaatst: Onder No. 901 de ...

9 mei 1915
De Heraut
H. BAVINCK.
J. G. KUNST.
H. L. BOTH
t
684 woorden
ADVIES aan „de Gereformeerde Kerken in Nederland” in zake de eenheid van opleiding tot den Dienst des Woords.

ADVIES aan „de Gereformeerde Kerken in Nederland” in zake de eenheid van opleiding tot den Dienst des Woords.

CONCEPT-CONTRACT. De Gereformeerde Kerken in Nederland, in enerale Synode te Arnhem samengekomen in ugustus 1902, en de Directeuren der Vereeniing voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden rondslag, als zoodanig belast met het bestuur er Vrije Universiteit te Amsterd ...

2 maart 1902
De Heraut
J. VAN ANDEL.
H. BAVINCK.
P. BIESTERVELD.
T. BOS. W. BOUWMAN.
A. BRUMMELKAMP.
W. DOORN.
D. P. D. FABIUS.
G. H. J. W. J. GEESINK.
A. DE GEUS.
J. A. GOEDBLOED.
G. VAN GOOR.
TH. HEEMSKERK.
J. HESSELS.
A. KUYPER.
H. H. KUYPER.
A. LITTOOIJ.
A. J. W. MONNIK.
L. NEIJENS.
T. NOORDEWIER.
F. L. RUTGERS.
B. VAN SCHELVEN.
L. H. WAGENAAR.
J. WESTERHUIS.
J. WOLTJER.
B. VAN SCHELVEN
P. BIESTERVELD
1620 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Het kan zijn nut hebben ook onze lezers op de hoogte te stellen van een correspondentie in de Bazuin tusschen de heeren Bavinck, Kuyper en Rutgers.Prof. Bavinck had onze voorstelling, alsof, toen hij Amsterdam in de zaak kende, zijn brochure reeds gereed lag om binnen acht dagen de wereld ...

16 juli 1899
De Heraut
AAN PROF. DR. H. BAVINCK.
F. L. RUTGERS.
KUYPER.
H. BAVINCK.
2395 woorden
Gereformeerde Kerken in  Nederland.

Gereformeerde Kerken in Nederland.

CONCEPT-RE& EMS YOOR DE ZEHDIM. GENERALE SYNODE TE GRONINGEN. 1899. Aan de Generale Synode, der Gereformeerde Kerken in Nederland, te houden te Groningen in Augustus 1899. De Generale Synode ...

14 mei 1899
De Heraut
H. BAVINCK.
J. H. DONNER.
A. KUYPER.
F. L. RUTGERS.
B. VAN SCHELVEN.
L. VAN DER VALK.
4940 woorden
Art. 36.

Art. 36.

Het gravamen tegen Art. 36 op de .Synode te Middelburg ingediend h van dezen inhoud : Van meer dan een kant is, na afloop van de Generale Synode te Middelburg, gevraagd, wat toch wel eigenlijk de inhoud is van het bezwaar onzer Kamper en Amsterdamsche professoren tegen artikel 36 van onze ...

22 november 1896
De Heraut
F. L. RUTGERS.
M. NOORDTZY.
D. K. WIELINGA.
L. LINDEBOOM.
P. BlESTERVELD.
A. KUYPER.
H. BAVINCK.
J. H. DONNER.
496 woorden
van 2