GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De „gerechtigheid Gods”  bij Paulus.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De „gerechtigheid Gods” bij Paulus.

3 minuten leestijd

Dr. j; Brinkman, predikant bij de Gereformeerde Kerk van Velp, verwierf 21 Januari j.l. den doctorsgraad in de Theologie aan de Vrije Universiteit na de verdediging van een proefschrift, dat handelt over het begrip van de »gerechtigheid Gods» bij Paulus.

Gelijk Dr. Brinkman in zijn inleiding terecht opmerkt, is déze karakteristieke Paulinische uitdrukking, vooral sedert de Reiormatie der 16e eeuw, een voorwerp van aanhoudend onderzoek en van exegetische en dogmatische studie geweest. Dit lag vooral daaraan, dat volgens Luther's eigen getuigenis het nieuwe inzicht, dat hij door Rom. 1 : 17 in deze gerechtigheid Gods kreeg, de eigenlijke oorzaak is geweest van zijn persoonlijke bekeering en van zijn breuke met Rome. Met Luther's eigenaardige opvatting, die hij van deze , , gerechtigheid Gods" had, hangt ten nauwste samen heel zijn leer van de rechtvaardigmaking door het geloof , en vandaar dat schier alle controvers tusschen de Reformatie en Rome zich altoos weer op dit punt concentreerde. Tegenover de geheele onjuiste voorstelling, die Denifle. van deze rechtvaardigheidsleer van Luther gaf, toont Dr. Brinkman in deze historische inleiding met tal van citaten uit Luther's geschriften aan, wat Luther eigenlijk onder deze rechtvaardigmaking door het geloof heeft verstaan. Zoo is tevens het belang van dit onderwerp, ook voor onzen tijd, duidelijk geworden. Dr. Brinkman vangt daarna zijn eigenlijk onderzoek aan door achtereenvolgens na te gaan : lo. de beteekenis van het woord > rechtvaardigen", waarbij hij aarir toont, dat dit woord in de N. T. geschriften en vooral bij Paulus, nooit in ethischen, maar steeds in . juridischen zin . gebruikt wordt; 2o. de Oud-testamentische grondslag van deze beschouwing van de gerechtigheid Gods bij Paulus; 3o. de beginselen van deze Paulinische leer in de prediking van Christus zelf; 4o. wordt dan een onderzoek, ingesteld naar de beteekenis van de uitdrukking «gerechtigheid Gods« bij Paulus; So. wordt het verband aangetoond, dat Paulus legt tusschen deze > gerechtigheid Gods* en de dood van Christus, het geloof en het nieuwe leven, terwijl ten slotte de religieuse beteekenis wordt uiteengezet van de leer der , , gerechtigheid Gods". Zooals uit deze korte inhoudsopgave reeds blijkt, bedoelt Dr. Brinkman met de uitdrukking, »gerechtigheid Gods* niet de goddelijke eigenschap, waardoor God zelf rechtvaardig is, maar de gerechtigheid, die Hij door het geloof om Christus wille aan " den mensch mededeelt en die de gerechtigheid Gods wordt genoemd, omdat ze niet uit den mensch zelf is, maar door God hem wordt geschonken. Vandaar ook het nauwe verband, dat tusschen deze Paulinische uitdrukking en de leer van de rechtvaardigmaking door het geloof bestaat.

Met deze exegetische dissertatie wenschen we Dr. Brinkman van harte geluk. Ze is helder en vloeiend geschreven, ze stelt de quaesties waarom het gaat, duidelijk in het Hcht en ze heeft vooral daardoor was-rde, dat ze opnieuw niet alleen tegenover Rome maar eveneens tegenover den verslappenden en verzwakkenden invloed der ethische theologie weer de groote beteekenis handhaaft van de Paulinische leer van de rechtvaardigmaking door het geloof, zooals deze door al onze Reformatoren is opgevat.

Moge deze eerste proeve, die" zoo wel geslaagd is, den doctor tot spoorslag zijn om met deze studiën voort te gaan en blijke de doctorstitel hem geschonken, meer dan een ceretitel geweest te zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 februari 1916

De Heraut | 4 Pagina's

De „gerechtigheid Gods”  bij Paulus.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 februari 1916

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken