Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

162 resultaten
Filteren
van 17
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XXI. Het gewone argument, waarmede de bestrijders van den kinderdoop aankomen, dat èn in het Nieuwe Testament èn bij de oudste kerkelijke schrijvers wel voortdurend sprake is van den doop der volwassenen, maar nergens van den doop der onmondige kinderen, moge gesch ...

20 februari 1916
De Heraut
DR. H. H. K.
2549 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XX. Nu we onze arti.kelenreeks over de Kinderen des. Verbonds., die wegens anderen arbeid enkele weken moest liggen blijven, weder opvatten en regelmatig hopen te vervolgen, moeten in de eerste plaats de argumenten, die de verwerpers, van den kinderdoop voor hun ge ...

13 februari 1916
De Heraut
DR. H. H. K.
2089 woorden
De „gerechtigheid Gods”  bij Paulus.

De „gerechtigheid Gods” bij Paulus.

Dr. j; Brinkman, predikant bij de Gereformeerde Kerk van Velp, verwierf 21 Januari j.l. den doctorsgraad in de Theologie aan de Vrije Universiteit na de verdediging van een proefschrift, dat handelt over het begrip van de »gerechtigheid Gods» bij Paulus.Gelijk Dr. Brinkman in zijn inleidin ...

5 februari 1916
De Heraut
DR. H. H. K.
528 woorden
Vergeten ?

Vergeten ?

Nu men van Gereformeerde zijde bij het honderdjarig bestaan van het Nederlandsch • Hervormd Kerkgenootschap zijn afkeurend oordeel «ver de machtsdaad van Koning Willem I, die dit Kerkgenootschap in het leven riep, niet onder stoelen en banken heeft gestoken, komt Ds. J. C. A. van Bemmel, van Beve ...

30 januari 1916
De Heraut
DR. H. H. K.
960 woorden
Watersnood.

Watersnood.

­ Ons land scheen zoo veilig en gerust, Te midden van de oorlogvoerende natiën, bood Nederland het beeld van een oase van den vrede. Wie door onze steden en' dorpen reisde, kon het zich nauwelijks voorstellen, dat daarbuiten, vlak over onze grenzen, een oorlog woedde^ zoo bang en verschrikkelijk ...

23 januari 1916
De Heraut
DR. H. H. K.
816 woorden
Het honderdjarig bestaan der Hervormde Kerk.

Het honderdjarig bestaan der Hervormde Kerk.

De Hervormde Kerk heeft 6 Januari' haar eeuwfeest gevierd. Het was toen juist honderd, jaar geleden, dat Koning Willem l zijn naam zette onder het reglement, waardoor de Gereformeerde Kerken van haar vrijheid en zelfstandige organisatie werden berooftl en opgesmolten werden in een nieiiw genootsc ...

16 januari 1916
De Heraut
DR. H. H. K.
1865 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XIX. Aan de argumenten van hen die den kinderdoop bestrijden, hebben we in ons voorgaand artikel ten volle recht laten wedervaren. Voorzoover dit in kort bestek geschieden kon, hebben we de gronden, door hen aan de Heilige Schrift en de historie der Kerk ontleend o ...

9 januari 1916
De Heraut
DR. H. H. K.
1187 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XVIII. De ernst van het vraagstuk, dat hiermede aan de orde is gesteld, zal dus gevoeld worden. Het gaat hier niet-om een oude en reeds lang vergeten ketterij nog eens met de wapenen, aan het tuighuis onzer vaderen ontleend, te bestrijden, maar om ons zelf rekensch ...

2 januari 1916
De Heraut
DR. H. H. K.
1837 woorden
Het antvtroord  van Prof. van Bakel.

Het antvtroord van Prof. van Bakel.

Prof. van Bakel zond ons het volgende schrijven, dat, al vergt het wat veel van onze plaatsruimte, toch bereidwillig door ons opgenomen wordt om het audi et alteram partem toe te passen. Statistiek der theologische studenten aan de Vrije Universiteit. De leze ...

26 december 1915
De Heraut
H. A. VAN BAKEL.
DR. H. H. K.
2568 woorden
Corrigendum.

Corrigendum.

In onze opgave van het totaal-cijfer der theologen aan de Vrije Universiteit sloop de vorige maal een fout in, die de aandachtige lezer - aelf wel reeds ontdekt zal hebben. Het jaar 1913-14 viel uit en de cijfers van dat jaar werden onder 1914-15 vermeld. De cijfers voor deze beide laatste jaren ...

19 december 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
108 woorden
van 17