GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 13

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 13

Rede gehouden bij de aanvaarding van het Ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

is

160 en 161 B. W. als schrijnend motto aan het hoofd geplaatst moeten den lezer „suggereeren" dat onze Nederlandsche .,bonus pater familias" een soort van omnipotent despoot, de vaderlandsche matrone niet veel meer dan een nul voor't cijfer is. Wie echter genoemde artikelen losmaakt van de adstructieve betoogen en ook hier niet vergeet, dat de wet en de realiteit niet altijd congruent plegen te zijn. neme een en ander cum grano salis. Zware beschuldigingen worden uitgebracht met name tegen de rechtspositie der gehuwde vrouw 1). vooral ook wat het huwelijks-vermogensrecht betreft, en door mannen, wier stem gewicht in de schaal werpt. Voor de ongehuwde vrouw wordt gewraakt, dat zij geen getuige mag zijn solemnitatis eau sa, haar uitbannen uit de familieraden, haar wet­ telijke onbekwaamheid om als arbiter op te treden, haar uit­ sluiting van de voogdij over anderer kinderen. De toestand der gehuwde vrouw wordt zoowel in persoonlijk als zakelijk opzicht zeer donker geschilderd met het oog op bepalingen als van art. 7 8 . 9 9 — 1 0 3 , 1 1 6 . 1 6 1 , 2 6 7 , 3 0 1 B.W.. voor het tweede als van 1 6 1 , 1 6 2 , 1 6 3 . 165. 1 6 7 , 1 7 4 . 1 7 9 en andere dergelijke. De grondbeginselen van het h e e l e huwelijks­ vermogensrecht werden trouwens op de juristen-vereeniging nog dit jaar in vraag gesteld 2 ) . Op het gebied van de ouderlijke macht bracht de wet van 6 Febr. 1 9 0 1 . S. 6 2 ingrijpende wijzigingen. Uit de indie1) Men zie b.v. de bekende uiteenzetting van Mr. E. Fokker voor de Maatschappij tot Nut van het Algemeen (1896), van Mr. Nolst Triuité: „De praetijk der wet ten aanzien der vrouw" (1899), artt. van Mr. Fokker en Prof. Molengraaff in „Belang en Recht" en Rechtsgel. Mag., de dissertatie van Mr. A. D. H. Fockema Andreae, De Rechtstoestand der gehuwde vrouw. Leiden, 1898, enz. I) Gierke ziet ook hier het panacee in de G-ermaansch-rechtelijke begin­ selen. Prof. Land wijst op de tweeslachtige constructie inzake huwelijks­ vermogensrecht in zijn rede „Ons modern Privaatrecht".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1904

Inaugurele redes | 41 Pagina's

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1904

Inaugurele redes | 41 Pagina's