GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Die uitgesioten was.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Die uitgesioten was.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

....en zat op zijn wagen, en las den profeet Jesaja. Hand. 8:28b.

Schijnbaar toevallige omstandigheden hebben in de geschiedenis van den kamerling een groote beteekenis.

Fihppus moet hem tegemoet gaan, en is liet niet „toevallig", dat hij dan juist Jesaja leest ? Is het niet „toevallig", dat deze heiden er eene is, aan wien, als aan een „gesnedene" den toegang tot het heiligdom te Jeruzalem was ontzegd? (Deut. 23: i). Is het niet „toevallig", dat straks er juist „water" is, wanneer de kamerling op den doop voldoende is voorbereid ?

: '• Al deze dingen wijzen er op, dat het bestel onzes Gods op den weg onzer zaligheid het eerste is.

• i G o d leidt den kamerling tot zijn bekeering. God ieidt ons tot Zich.

[•~r. Het scheen welhaast onmogelijk voor den kamerling om tot God te komen.

Ten eerste was daar de wet. Streng en onverbiddelijk : had zij den gesnedene buiten gesloten.

y. En dan was er het deftige Farizeïsme. Dat bij de wet pal stond. En dat onvoorwaardelijk de zon van den nieuwen dag met het kleed van ouderwetschen wetdienst wilde omhangen.

Maar God spreekt zijn Woor.d.

En de kamerling zit op zijn wagen; hij gaat weer naar zijn land; hij leest Jesaja; hij begrijpt niet wat hij leest.

Doch als God gesproken heeft, staat Filippus op den weg, dien de kamerling moet gaan.

En dan komt alles in orde.

Dan blijkt het, dat God woord houdt, ook met Zijn beloften. , , Want alzoo zegt de HEERE van de gesnedenen — Ik zal hen ook in mijn huis een naam geven, beter dan der zonen en der dochteren; een eeuwigen naam zal ik ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden (Jesaja 54:5 en 6).

God houdt altijd woord.

Zijn oordeelen èn Zijn beloften blijkefi steeds weer waar.

O, het lijkt wel eens, dat het mis gaat. Soms denken we in Jeruzalem licht te vinden — en dan wordt het één en al teleurstelling. Maar op Gods plaats wacht ons de verrassing. Vóór wij het licht zien, heeft God reeds gezorgd, dat het licht er i s.

Maar let op één ding.

De kamerling leek uitgesloten.

Maar hij zat op zijn wagen en las.

Hij las den profeet Jesaja.

Hij deed niet teleurgesteld. Hij mokte noch morde. Maar ging rustig voort den weg der middelen te bewandelen, r-

En dan wordt het s c h ij n b a a r toevallig opgeslagen hoofdstuk oorzaak van blijvende blijdschap.

Als ge denkt uitgesloten te zijn — blijf dan in_den weg der middelen.

En veracht ook den dag der kleine dingen niet.

Juist in den weg der gehoorzaamheid, gehoorzaamheid óók in het kleine, bereidt God ons Zijn vreugde.

Hoe wijd en hoe rijk is het Evangelie van onzen God.

Geen uitgeslotene is er meer.

Ook de minister van Candacé behoort tot Gods gekenden. Hij is één der eersten, die onder den Nieuwen Dag ingaat in het koninkrijk.

Wij zien zoo weinig dat rijke en dat wijde in 't koninkrijk van onzen Christus.

We zijn zoo dikwijls de menschen met engen blik.

En toch ook dit gebeuren, aan 't begin van "de Nieuvi^ Testamentische bedeeling, typeert het leven van Gods kerk. Geen Farizeërs en geen wereldsche hoogheid kunnen het Evangelie houden buiten de poorten van Candacés paleis.

Kostelijke zendingsgedachte.

Bidt ge voor de komst van Gods koninkrijk ook in het laesef van de rijke beloften die in deze gebeurtenis liggen?

Het kleine is hier oorzaak van het groote.

Met het kleine, in biddende getrouwheid beleefd, wil God steeds groote dingen dd'en.

Hij wil erdoor komen tot uw hart.

Hij wil erdoor veroveren de vestingen van den vijand.

Want niets is uitgesloten buiten het terrein van Zijn almachtige genade in Christus.

Niemand wordt teruggewezen als hij als boeteling nadert tot het kruis.

Op dien weg zijn geen uitgeslotenen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 juli 1926

De Reformatie | 4 Pagina's

Die uitgesioten was.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 juli 1926

De Reformatie | 4 Pagina's