GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

316 resultaten
Filteren
van 32
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Repliek. VI. Veroordeelde Christologie. VI. (Slot.) In het laatste art. van Prof. W. („De Reformatie" van30 Nov. '34), komt een brief voor, door Prof. W. ontvangen. Prof. W. verklaart, dat de geciteerde inhoud volkomen juist z ...

De Reformatie
H. S.
J. W.
1519 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Repliek V. Veroordeelde Christologie. V.Uit ons artikel van verleden week volgt, dat wel terege Prof. W.'s opvatting met die van Ap. vergeleken an worden, Ja, wij handhaven — en laten we er bij eggen, dat Prof. W.'s „weerleggi ...

De Reformatie
H. S.
J. W.
3126 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Repliek. IV. Veroordeelde Christologie. IVb.Nadat Prof. W. in het art. van 2 Nov. 1934 zéér kort iets van Apollinaris' opvatting heeft weergegeven — een veel te korte en onvolledige weergave, dan dat iemand daarmee kan werlien ...

De Reformatie
H. S.
J. W.
2163 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Twee Eeredoctoraten te Parijs. In. de pas afgeloo-pen week heeft er te Parijs een tweetal' eerepromoties plaats gehad, die niet alleen de inrichting, waaraan de promoties geschiedden, en de mannen, die den docterstitel verwierven, maar ook het gereformeerde leven i ...

De Reformatie
J. W.
G. MEIMA
943 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Het vierde artikel van Ds Steen is te lang, om het inééns te plaatsen. Op een geschikt punt deelen we het; onder nummer IVb geven we dan volgende week het vervolg.Veroordeelde Christologie. IVa.In het artikel in „De Reformatie" van 2 Nov. 1934 vangt Prof. W. aan met een beschrijving ...

De Reformatie
H. S.
J. W.
1568 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Repliek. , 111.Voor de derde maal geven wij Ds Steen het woord, en plaatsen wij zelf eenige noten ter opheldering.Veroordeelde Christologie. III.Nog een ander voorbeeld heeft Prof. W. in datzelfde artikel („Reformatie" no. i van 26 Oct. 1934). ...

De Reformatie
H. S.
J. W.
2712 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Repliek. Wc geven weer het woord aan Ds Steen.Veroordeelde Christologie. II.Stilzwijgend gaan we voorbij wat Prof. W. geschreven heeft in „De Reformatie", 14e jaarg., nos 22—41. Er zouden wel enkele opmerkingen over te maken zijn, doch we willen ons t ...

De Reformatie
H. S.
J. W.
3860 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Een zeer lielangrük \m\.') Da.t er in onzen tijd toch nog gestudeerd wordt, blijkt zoo af en toe uit enlcele symptomen, die juist derhalve voor onzen tijd nog moedgeveaid kunnen worden genoemd. •Zulk een symptoom is de verschijning van den tweeden herzienen ...

De Reformatie
J. W.
1349 woorden
Repliek.

Repliek.

Ds Steen te Andijk heeft een ziestal artikelen geschreven ter beantwoording van hetgeen wij als verweer tegen zijn aanval in het „Gereformeerd Theologisch Tijdschrift" schreven. Toen de vraag, of „De Reformatie" een eventueel verweer zou willen opnemen ons bereikte, hebben wij ons daartegen niet ...

De Reformatie
J. W.
2447 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Zelfkennis, n. Zelfkennis veronderstelt allereerst, dat wij. thuis zijn in de mikrokosmos van ons eigen bestaan. Dit beteekent dan dat de mensch zich zelf met zijn eigen gaven, aanleg en neigingen moet kunnen onderscheiden van andere, óók in dien zin, dat hi ...

De Reformatie
J. W.
1503 woorden
van 32