GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

EVEN PARKEEREN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EVEN PARKEEREN.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Muntcorrectie.

De Heiland spreekt ons in het evangelie van een administrateur, die fraude had gepleegd. (Luk. 16:1-13.)

Zijn wanbeheer zou leiden tot ontslag.

Hij bekeek zijn handen eens en zuchtte: Geen werkhanden! Zijn capaciteiten lagen uitsluitend op administratief gebied. Maai" zijn antecedenten maakten zijn kans op herplaatsing in zulk een functie hoogst onwaarschijnlijk. Zoo doemde dan het spook van de werkloosheid voor hem op. Maar hij denkt zich een redmiddel uit.

Hij gaat de schulden van de debiteuren van zijn patroon devalueeren. Van honderd vaten olie maakt hij: vijftig, van honderd mud tarwe: tachtig.

Zoo heft hij zijn isolement van schuldige op en schept zich meer dan één socius, die hem straks wel zal moeten bijstaan.

De patroon van dezen man is sportief gezind. Hij prijst hem als een verstandig heer! Vreemder is het dat Jezus dezen falsaris als voorbeeld stelt.

Dat is niet met het oog op zijn moreele opvattingen, integendeel Jezus wijst op den plicht lot stiptheid in het kleinste.

Maar Jezus prijst hem om zijn consequentie!

Deze niensch is aan Mammon getrouw geweest. Hij lieeft ook voor Mammon propaganda gemaakt.

Hij moge dan een slecht menscli geweest zijn, maar hij was fair tegenover den duivel, en fair tegenover de wereld.

Hij was een zondaar uit één stuk.

Hij was ook een zonde-socialist en geen zondearistocraat.

Nu zegt Jezus: Weest gij zoo getrouw tegenover u w Heere. Breek met de inconsequentie in uw leven.

Gij kunt de eerste tafel der Wet niet in eere houden, als gij de tweede tafel devalueert.

Ook in beroep en bedrijf, in geld en goed, moet gij God dienen.

Niet alleen op uw kerken moet staan: Vrede door het Bloed des ICruises.

Dat moet staan op uw winkels en fabrieken, op uw beurzen en dokken. Dat moet te lezen zijn in de banieren van uw patroons- en werkliedenbonden. Dat moet de grondslag zijn van uw politiek program.

Gij zijt des Heeren! Daarom zult gij ook „de gaven der algemeene genade" niet devalueeren.

Wie de wereld veracht, veracht zijn Schepper.

Wie het geld veracht, veracht Hem, van Wien het zilver en bet goud is!

Neen, bet randschrift op onze guldens is geen falsificatie.

Daarop moet staan: God-met-ons, Dan pas zijt gij rijk.

Als gij het gansche leven ziet als een Verbondsweldaad en als een Verbondsroeping.

Als gij Ckristus belijdt als den Verlosser der Maatschappij, omdat Hij de Verlosser is van het Leven.

Prediken wij dit evangelie?

In onzen tijd, welks groote tragiek niet is zijn ellende, maar welks groote tragiek haar uitdrukking vindt in het woord: En daar was géén Verlosser!

Bouwen wij in onze zaken en bedrijven, in onze beroepen en organisaties die groote gemeenschap, die eens hemel en aarde zal vervullen?

Hebt gij uw zaak in het Verbond? Oefent ge uw beroep uit in het Verbond? Is uw ambt u een Verbóndsambt ?

Maakt gij er wat van, zoo goed en zoo kwaad als het mogelijk is of leeft gij uit de oneindige schatten en krachten van de Verlossing?

Wij hebben bonden van patroons en bonden van werklieden. Zij onderscheiden die ook wel als gevers en nemers, maar dat is een fout zoo groot als een fout maar zijn kan, zij hebben noch te geven noch te nemen, maar mogen uitdeden en mogen ontvangen de schatten Gods.

Van die bonden zeg ik geen kwaad, ik beveel ze gaarne aan. Mits zij ons helpen leiden tot christelijke bedrijven en tot clirlstelijken handel, tot het goddelijk beroep en tot het christelijk ambacht! Och, dat wij toch in onze dagen van nood vluchten tot Hem, Die ons troosten komt over de smart onzer handen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 juli 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

EVEN PARKEEREN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 juli 1936

De Reformatie | 8 Pagina's