GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

OPVOEDING EN ONDERWIJS

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De kweekellng met akte.

Ons volk heeft altijd veel aandaclit gegeven aan zijn onderwijs. Dat heeft in het middelpunt gestaan van de politieke actie en is daardoor geworden een belang, waar ieder voor voelde, waaiieder voor op kwam, afgedadit nog van de onistandigheid, dat ieder meelevend ouder dagelijks het belang voelt van degelijk, principieel onderwijs voor zijn kinderen. De offers voor "het bijzonder onderwijs gebracht hebben deze belangstelling metterdaad bewezen. Daarom kan het aan de ouders ook niet ontgaan, dat ons onderwijs door de crisis-maatregel en is teruggeloopen. De verhoogde leerlingen-schaal bracht in de groote sicholen de enorme klassen, en in de kleine scholen kreeg de onderwijzer drie, vier klassen voor zijn rekening. Er is reeds meermalen de aandacht op gevestigd, dat liierdoor aan menige onderwijskracht te hooge eischen worden gesteld en dal ook het onderwijs, maar vooral de opvoeding van het individu in de groote klassen schade lijdt. De onderwijzer kan aan het enkele kind niet voldoende aandacht schenken.

Nu is voorloopig nog heel wat van deze schade opgevangen door de jongere leerkrachten, die in de opengemaakte plaatsen zijn ingevallen. Onzo kweekelingen, die niet mochten worden benoemd, hebben vaak vrijwillig, om zich te oefenen en op deze wijze eenige ervaring te krijgen, den arbeid op zich genomen en daardoor wordt men aan vele scholen van den crisis-toestand iriet veel gewaar.

Evenwel begint men hier en daar te spreken van misbruik. In het Jaarverslag, bij de besprekingen in de Tweede Kamer, is dat woord gebruikt. Hier en daar zou men dan aan zulke leerkrachten een volle dagtaak geven, de moeilijke conditie, waarin het onderwijs aan menige school geraakte, werd daardoor geheel ondervangen, maar het Bestuur zou dan in gebreke blijven van zijn waardeering blijk te geven door een tegemoetkoming voor bewezen diensten uit te keeren. Il; weet, dat vele schoolbesturen in dezen doen waf ze kunnen; ze houden daardoor de lamp bij menig wachtende brandende, die anders misschien moedeloos zou worden. Men weet ook, dat uit den kring van de onderwijzers in den vorm van steun aan de jongeren een tegemoetkoming wordt gegeven. (V.o.j.O'. = voor onze jonge onderwijzers).

't Is daarom gewenscht, dat ieder in zijn kring eens nagaat, of daar wel alles gebeurt, w^at mogelijk is, om de hoop levendig te houden in de harten van de jongere onderwijskrachten. Zij moeten straks onze laak overnemen en ze moeten dal kunnen doen met de blijdschap en met de overgegevenheid', die gemakkelijk opbloeien in een kring, waar men er van weet, wederzijds offers te brengen.

In verband hiermee wil ik nog wijzen op een zaak, die ook de aandacht heeft van onze groote onderwijsorganisaties. Straks, we hopen met 1 Juli, komt de sollicitatie vrij. Breede scharen staan voor de schoolpoort. Daarom dringen onze organisaties er op aan, in de benoemingen eenige volgorde in acht te nemen. Eerst de kweekelingen, die in 1932 of eerder slaagden, dan die van 1934, enz. Als onze besturen zooiets even in de advertenties melden, komt deze zaak eenvoudig terecht.

Menigeen uit hier twijfel. Men vraagt om voorschrilten van de regeering. Anders worden jongeren, zonen en dochters van bestuursleden, van hoofden en onderwijzers bij voorkeur genomen, ook al zijn ze pas geslaagd. De ouderen worden dan eenvoudig gepasseerd, ook al hebben ze reeds diensten aan de school gepresteerd. En er worden reeds voorbeelden gegeven van zulk een ongemotiveerde bevoorrechting. Daarom zie men in eiken schoolkring goed toe. Zulke dingen behooren onder ons niet mogelijk te zijn. We moeten eigen zaken kunnen regelen. En inzonderheid onze kweekelingen, die reeds zoo lang wachtten, he^

ben recht op den steun, dien liet rechtsgevoel in eiken kring behoort te geven.

Bij de bespreking van de Onderwij sbegrooting heeft de heer Van Dijken deze zaak reeds ter sprake gebracht en uit het antwoord van den Minister is gebleken, dat Z.Exc. de vrijlieid van benoeming niet door wettelijke maatregelen wil inperken. Dit is geheel naar ons hart. Maar nu mag dan ook nergens vergeten worden, dat we verplichtingen hebben, allereerst aan de oxidere lichtingen van de kweekelingen met akte, die vele scholen reeds door enkele moeilijke jaren hebben heengeholpen.

We hebben zelfs eenige hoop', dat de verbeterende financiƫele toestand van onze schatkist uitzicht zal geven op een verlaging van de leerlingenschaal, zoodat vooral onze kleine schoten weer beter kunnen worden verzorgd van personeel, zooidat ook heel wat jongeren kunnen worden tewerkgesteld.

Intusschen heeft het teleurgesteld, dat de regeering van den steun aan werklooze intellectueden niets aan de onderwijslcrachten heeft besteed. Daar behoefden anders geen werkkampen voor te worden ingericht. Die hebben we in den meest natuurlijken en meest produclieven vorm in onze scholen, die aan deze hulp vaak groote behoefte hadden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 maart 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 maart 1937

De Reformatie | 8 Pagina's