GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Tweetalte: Apeldoorn, B. Jongeling te Sappemeer en G. Koenekoop te Gouda.

Beroepen te: Wlerum, Hijken, Mildam, Twrjzel, Zuidwolde (Dr.) en

Barendrecht, Cand. J. v. Dijk te Groningen. Apeldoorn, B. Jongeling te Sappemeer.

— 2WAGERVBEN. Adres Kerkeraad: J. Wlersma, Oudwoude 199.

— ZOUTESPUI. Adres Bijzondere Kerkeraad: P. J. Simons, O 40, Axel. Telef. Zoutesui 7. Adres Algemeene Kerkeraad: M. Brandes, N 72, Axel. Telef. Zoutespul 12.

— BATAVIA. Ter vergadering van de Classis Groningen was een ernstige klacht van de kerk van Batavia binnengekortleu, dat de kerken en naaste familiebetrekkingen slordig zfln in de opgave van de adressen van de leden onzer kerken, die naar Indië vertrekken. De Classis besloot deze klacht met kracht aan de kerken door te geven. Ook besloot de Classis op verzoek van de Synode van Amersfoort te gaan in den weg om te komen tot het uitzenden van één of twee leenpredikanten. Hiervoor zullen door de kerken twee collecten per jaar moeten worden gehouden.

— MARUM. Dezer dagen wordt aan alle kerken toegezonden een circulaire van de kerk van Marum, waarin gevraagd wordt om een gift, waardoor het deze kleine, zwakke kerk mogelijk zal worden een eigen gebouw te hebben voor den Dienst des Woords en voor allerlei, het leven van de gemeente dienende, vergaderingen. In de circulaire worden de dingen nader beschreven en toegelicht. Ik behoef dit dus hier niet te doen.

Alléén wil ik wel gaarne alle kerken opwekken de kerk van Marum zooveel mogelijk te helpen. Marum ligt ia. het Westerkwartier van Groningen. Dat is een streek, , waar het leven des geloofs aan den eenen kant bedreigd, wordt door een sterk scholastieke neiging, die een verkeerde bearbeiding van de gemeenten in den loop derjaren, daar heeft te voorschijn geroepen. Aai den anderen kant heerscht hier een piëtistische, mystieke geest, , die aan de bewoners van dat land van nature eigen is. Gode zij dank, bloeit het reformatorische, schriftuurlijke; leven daar heerlijk op. Wat zou het kostelijk zijn, dat. daar door Gods genade de boeien werden verbroken, , waarin de geesten daar veelszins gekluisterd liggen.

Indien ergens, dan heeft de Vrijmaking hier een kostelijke taak.

Laten wij over heel het land onze eenheid met de: kleine, zwakke, maar dappere kerk van Marum beleven, door, elk naar vermogen, haar te helpen voor het verkrijgen van het gewenschte gebouw, 9pdat deze keift: zich. kunne ontplooien en als een schijnend" licht kome te staan, in het Westerkwartier. Hier is voor onze vrijgemaakte kerken prachtig werk te doen. De Heere moge onze har­ ten gewillig maken.

— ZENDING. Ter Classis Assen Is gesproken over de-, vraag, of Drenthe zich moet aansluiten bij de kerk van Zwolle (zendende kerk voor Oost-Soemba) of bij de-Priesche Zending. Geadviseerd , werd, dat de kerkeraden, zich hierover beraden en zich eventueel per instructie tot. de volgende Classis wenden, opdat deze de zaak kan. brengen op de Part. Synode.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 maart 1949

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 maart 1949

De Reformatie | 8 Pagina's