GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

121 resultaten
Filteren
van 13
D. v. D.
PROF. Dr K. SCHILDER

PROF. Dr K. SCHILDER

19 December 1890 - 23 Maart 1952 De Hoogleraar Zelden zal er tussen een Hoogleraar en de inrichting, waar hij aan arbeidde, een band zijn geweest als er bestond tussen Prof. Schilder en de Theol. Hogeschool te Kampen.Als kamper jongen is hij in de schaduw va ...

De Reformatie
D. v. D.
1553 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Tweetalte: Apeldoorn, B. Jongeling te Sappemeer en G. Koenekoop te Gouda.Beroepen te: Wlerum, Hijken, Mildam, Twrjzel, Zuidwolde (Dr.) enBarendrecht, Cand. J. v. Dijk te Groningen. Apeldoorn, B. Jongeling te Sappemeer.— 2WAGERVBEN. Adres Kerkeraad: J. Wlersma, Oudwoude 199. ...

De Reformatie
D. v. D.
463 woorden
Prof. Dr Seakle Greijdanus

Prof. Dr Seakle Greijdanus

Want deze is Mg een uitverkoren vat.Handelingen 9:15.Woensdagavond, 19 Mei, des avonds om half acht, stierf, in het Roomsch-Katholiek Ziekenhuis in Zwolle, Professor Dr S. Greijdanus; in volle verzekerdheid des geloofs.Toen is hem gegeven, waar hIj, in volkomen eenswillendhei ...

De Reformatie
D. v. D.
1993 woorden
Kom ik wel op de goede wijze tot god?

Kom ik wel op de goede wijze tot god?

Gods Woord is zoo rijk aan beloften voor Zijn volk. Een daarvan is het woord uit Johannes 6 : 37, waar de Heiland zegt: Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen".Wanneer een mensch zijn zonde ziet en daardoor verlegen wordt en tot den Heere de toevlucht neemt en zegt: , , Och Heere, he ...

De Reformatie
D. v. D.
1303 woorden
WAARAAN HANGT MIJN ZEKERHEID ?

WAARAAN HANGT MIJN ZEKERHEID ?

Enkele weken geleden schreef ik in deze rubriek een artikel over de beteekenis, de waarde van den Doop voor heel mijn leven.Ds v. d. Zaal, predikant bij de Christelijke Gereformeerde Kerk te Ulfum bespreekt dat stuk in het orgaan van den Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenvereenigin ...

De Reformatie
D. v. D.
1160 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

EEN NIEUW VERBOND. Een zuster, ergens uit Holland, deed mij de volgende vraag: In Jeremia 31 : 31—34 lees ik: ie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis Israels en met het huis van Juda een nieuw Verbond zal maken; niet naar het Verbond, dat Ik met h ...

De Reformatie
D. v. D.
1114 woorden
FELLE REACTIE.

FELLE REACTIE.

Op mijn radio-preek van 20 October is van synodocratisehe zijde zeer fel gereageerd. Om nu maar niet te spreken van telefoongesprekken, waai-bij men weigerde zijn naam te noemen, maar zich niet ontzag leelijke dingen te zeggen — ik kreeg tal van brieven uit heel het land.Hoe slecht men gel ...

De Reformatie
D. v. D.
378 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

OPWEKKING TOT IN DE PREDIKING. ZELFONDERZOBi Daar wordt van synodocratische zijde dikwijls geklaagd over den scherpen toon in het schrijven van de vrijgemaakten. Nu geef ik aanstonds toe, dat alles, wat, zonder noodzaak, pijn doet uit ons spreken en schrijven moet ...

De Reformatie
D. v. D.
1386 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

NOG EENS: VERBIJSTEREND. Eer ik iets ga zeggen over bovenstaand onderwerp een rectificatie.In mijn vorig artikel over „Verbijsterend" heb ik iets verteld over de feesten ter herdenking van de bevrijding, die in Loppersum dit voorjaar werden gehouden.I ...

De Reformatie
D. v. D.
2070 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

OPWEKKING TOT ZELFONDERZOEK IN DE PREDIKING, II. Reeds bereikten mij enkele vragen voor deze rubriek. Voor ik die ga beantwoorden wil ik toch het liefst even doorgaan over het onderwerp, waarover ik was begonnen te schrijven, de opwekking tot zelfonderzoek in de pr ...

De Reformatie
D. v. D.
1332 woorden
van 13