GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officiele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officiele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verkorting uit het Kerkblad van 3 /till 1896.

Synode van de Gereformeerde kerken in Noord-Brabant en Limburg, gehouden te Klundert, i6 en 17 Juni 1896.

De bedienaar des Woords der roepende kerk, Ds. J. H. Feringa, opent op gebruikelijke wijze de vergadering.

Broeder J. Mulder van Antwerpen, die zich voor de behartiging van de belangen der Gereformeerden in Antwerpen, eerst tot de kerk van Klundert gewend had, van welke kerk. door doorzending der Classis een voorstel ter Synode lag en die alsnu voor deze gelegenheid is overgekomen, wordt aan de Synode voorgesteld. Uit de mededeelingen van dezen Broeder en ook uit : het onderzoeken van menig artikel voor de consulenten en het organische Reglement der Belgische Zendingskerk blijkt ten duidelijkste, dat het den Gereformeerden onmogelijk is, otnder de vigeur dezer artikelen te verkeeren, weshalve de Synode besluit het volgende voorstel der Classis Klundert ter Generale Synode door te zenden:

1. Door de Gen. Synode worde pogingen aangewend, om genoemde Belgische kerkengroep tot organisatie te doen besluiten;

2. dat, bij onverhoopt niet slagen dezer pogingen, de correspondentie worde afgebroken:

3. dat inmiddels de verhouding der genoemde Broederen te Antwerpen tot de Nederlandsche kerken voorloopig geregeld worde.

Naar aanleiding van het rapport en het advies van deputaten voor de Zending onder de Joden, wordt instemming betuigd met het beginsel, doch der'Gen. Synode voorgesteld, voorloopig slechts één of meer daartoe opgeleide colporteurs voor den arbeid onder de Joden aan te stellen.

In zake de Opleiding van aanstaande Bedienaren des Woords verklaart de Synode zich eenparig vóór het Curatoren-voorstel.

Wat het 2 e deel van het Rapport der deputaten aangaat, staken de stemmen over het al of niet wenschelijke, dat het toezicht der kerken zich alleen over de Theologische Faculteit óf alle faculteiten der Vrije Universiteit uitstrekke.

De bespreking van het Zendings-rapport komt uit gebrek aan tijd niet tot haar recht.

Eenparig spreekt de Synode zich uit ten gunste van de methode, zoowel in eigen kring als naar buiten door deputaten voorgesteld.

Ook de voorstellen, betreffende losraaking der kerken te Batavia en Soerabaja, benevens de Opleiding der Zendelingen, vinden de eenparige instemming der Synode.

TheoSogische Schooi.

Maandag 29 Juni vingen de examens der Theologische School aan met het Literarisch Overgangs-examèn, afgenomen door het College van Docenten en Leeraren, bijgestaan door de Commissie, van Curatoren, bestaande uit DD. J. Bavinck en Dr. G. van Goor.

De uitslag is, dat de volgende Literatoren bevorderd werden: Tot de llde klasse: R. Hamming; niet overgegaan één.

Tot de lilde klasse: U. Buwalda (na welslagen van herexamen: in i vak), P. Ie Clercq (na herexamen: in 2 vakken), J. Colenbrander, NV. F, Geerds, M. P. Ruiter, J. van der Vegt (na herexamen: in I vak); niet overgegaan één.

Tot de IVde klasse: T. Algera, G. Dijkema (na herexamen: in i vak), E. A. Groenewegen, D. Hogenbirk, P. G. Hommes, J. E. van Mechelen (na herexamen; in i vak), D. B. van der Meulen, W. Oosterheert, A. Taal, R. Zijlstra; niet overgegaan drie; twee werden door omstandigheden verhinderd thans examen te doen.

Tot de Vde klasse: G. Bax, A. J. de Boer (na herexamen: in i vak), M. H. J. Bosch, H. Brinkman, J. Brinkman, G. Diemer, T. Gerber, J. Gimnink Jz, , D. Hoek Mz., R, Middelveld (na herexamen: in r vak), P, A. Sietsema (na herexamen: in i vak), C. Staal, J. Tangsma, A. V. d, Vegt (na herexamen: in i vak), G. H. A. V. d. Vegte, W. A. Willemse (na herexamen: in I vak); twee zullen zich voor het literarisch eindexamen aanbieden.

C. MULDER,

Secr. V. h. Doe, ColL

Katnpen, 1 Juli 1896.

Gencpaie Sjfnode te Middelburg.

Namens Gecommitteerden uit de drie Kerkeraden der Gereformeerde kerk van Middelburg noodigt de ondergeteeVende de leden dier Synode, die van logies bij particulieren wenschen gebruik te maken uit, hem daarvan bericht te zenden vóór den 2 5 en Jtili a.s.

Aanvragen, welke na dien datum mochten inkomen, zullen terzijde moeten gelegd worden.

P. J. DE KRUIJTER.

Middelburg, i Juli 1896.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 juli 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officiele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 juli 1896

De Heraut | 4 Pagina's