GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1896-07-05
De Heraut
Waarschuwing.

Waarschuwing.

In de nieuwe kieswet is een boete van honderd gulden bedreigd voor elk Diaken, indien door het College van Diakenen niet' of niet behoorlijk voldaan wordt aan de verplichting, om voor de kiezerslijst op te geven wie onderstand genoot.Te Amsterdam zou dit, na deineensmelting van onze beide ...

De Heraut
303 woorden
„Neemt mijn juk op u.”

„Neemt mijn juk op u.”

Neemt mijn juk op u, en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van harte; en gij zult ruste vinden voor uwe zielen. Matth. II : 29. Jezus biedt aan de vermoeide ziel rttst. »Komt tot wy, zoo gaat zijn roepstem vol ontferming uit, komt tot mij., gij allen, ...

De Heraut
1516 woorden
Onthouding.

Onthouding.

XVIII. De zedelijke hoofdmacht, die ten slotte de zedelijke overwinning op den drankduivel moet behalen, is de kerk van Christus, Hoe zuiverder een kerk is, hoe rijker kracht ze in die worsteling zal kuimen ontwikkelen. En vooral de kerken van het Gereformeerde typ ...

De Heraut
1080 woorden
Petitie.

Petitie.

Amsterdam, 3 Juli 1896.Op onderscheidene dassen zijn voorstellen aan de orde gekomen, om met petitie tot de Overheid te gaan.Nu eens wilde men aandringen op de wederinvoering van de Doodstraf. Dau eens protest indienen tegen den Nieuw-Malthusiaanschen Bond. Of ook aandringen op bete ...

De Heraut
987 woorden
Van be gemeene Gratie.

Van be gemeene Gratie.

XL. Alzoo verstrooide ze de Heere van daar over de gansche aarde. En zij hielden op, de stad te bouwen. Gen. 11 : 8. De iadeeling van het menschelijk geslacht in drie rassen, naar het drietal van Noachs zonen, klopt oogenschijnlijk n ...

De Heraut
3142 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS : Van N. N. te Putten, voor Kootwijk ƒ lo; gecollecteerd in de Geref. kerk B. te Enschedé / 6.33I/2. Voor onze Leesbibliotheek. In hartelijken dank ontvangen van C. Tekkelenburg te Arnhem, een pakje boeken. ...

De Heraut
36 woorden
Recensie.

Recensie.

Bij den uitgever Donner te Leiden zag een vertaling het licht van Dr, Robinsons, Harmonie der vier Evangeliën.Reeds Calvijn werkte zulk een Harmonie uit, en voor catechisatie, predikatie en Zondagsschool, levert zulk een Harmonie van de vier Evangeliën een vruchtbaar overzicht.Voor ...

De Heraut
301 woorden
Een dankbaar Verslag.

Een dankbaar Verslag.

Het Curatorium van Zettens Gymnasium zond ons een verslag, dat van blijde uitingen overvloeit.Het Curatorium zelf is compleet, ook al waren er twee benoemden die bedankten.Het corps leerareiubezit alle krachten in zich die voor volledig onderwijs noodigzijn. De Regent en Regentesse ...

De Heraut
346 woorden
Onwaardige polemiek.

Onwaardige polemiek.

Op wat wijze de »Doopers" onze Gereformeerde leer aangaande den heiligen Doop bestrijden, blijkt op jammerlijke wijze uit de Boodschapper van JuH '95 p. 125. Daarin toch las men dit stuk: Gelooft gij Gereformeerden-, dat nu werkelijk ? Deze vraag doe ik aan de Gereformeerden, voorst ...

De Heraut
KUYPER.
679 woorden
PH. DEIJS.

PH. DEIJS.

Voor da vele blijken van hartelijke- belangstelling, tijdens zijne ongesteldheid, brengt ondergeteekende langs dozen weg aan allen, zoo buiten als binnen deze stad, beleefdelijk zijnen weigemeenden dank.PH.DEIJS. ...

De Heraut
29 woorden
van 3