GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het lot van onze

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het lot van onze

3 minuten leestijd

Amsterdam, 8 Maart 1907.

Het lot van onze stamverwanten in Zuid-Afrika blijft ons Nederlandsche volk nauw aan het hart gaan. AI zijn Transvaal en Oranje Vrijstaat Engelsche kolonies geworden, de bevolking blijft toch door bloed en taaiverwantschap nauw aan ons verbonden, en de afloop der eerste verkiezingen voor het Transvaalsche parlement is ook in ons land met hartelijke blijdschap begroet.

Trouw aan de belofte bij de - vredesonderhandelingen geschonken, heeft de Engelsche regeering aan Transvaal een eigen constitutie gegeven, waardoor het ophield een geheelvan de Kaap afhankelijke kolonie tezijn en een eigen regeering kiezen mocht. Nietzoa der spanning werd de uitslag der eerste ver^ kiezingen tegemoet gezien. De zware slagen aan de Boerenbevolking in den oorlog toegebracht, en de immigratie van de Engel sche kolonisten, door de Kaapsche regee ring sterk in de hand gewerkt, deden vreezen, dat het boerenelement het onderspit del ven zou.

Gelukkig is die vrees beschaamd gewor^ den. De boerenpartij, blijkbaar gesteund door een deel der Engelsche bevolking, heeft een schitterende overwinning behaald. Van de 69 leden, die de Wetgevende vergadering telt, behooren 37 tot de Volkspartij, die daarmede over de absolute meerderheid beschikt, terwijl de ultra-Engelschgezinde partij, de progressieven, het niet verder dan tot 21 leden bracht.

Aan die overwinning bij de stembus behaald is het te danken, dat het eerste ministerie, dat in Transvaal optreedt, onder leiding van den dapperen Botha staat, die het volle vertrouwen der boerenbevolking geniet. Met dien uitslag wenschen we onzen broeders in Zuid Afrika van harte geluk. Er mag aan die blijdschap een schaduwzijde verbonden zijn, omdat het Kaapsche gouvernement in den Wetgevenden Raad de meerderheid aan de progressieven schonk, maar de eigenlijke actie gaat toch van de Wetgevende vergadering uit, en het ministerie-Botha zal, eenerzijds loyaal tegenover Engeland als suzerein, toch van de andere zijde niets nalaten, wat strekken kan om de Boerenbevolking weer tot krachtige ontwikkeling te brengen.

Het meest betreuren wc, dat de Volkspartij, om deze overwinning te behalen, twee niet onbelangrijke concessies aan deEngelschen heeft moeten doen. Aan de Engelsche taal werd officieel boven de Nederlandsche de voorkeur geschonken, en-wat nog erger is, de gesubsidieerde vrije school werd prijs gegeven voor de algemeene Staatsschool. Vooral het laatste offer schijnt ons zeer bedenkelijk toe. Toch hopen we, dat de vrije school, zrj het dan al zonder Staatssubsidie, het ideaal onzer broeders blijven zal. De school beheerscht de toekomst van het volk, en de Vrije school alleen biedt waarborg, dat het Calvinistisch karakter van het volk niet zal worden uitgewischt

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 maart 1907

De Heraut | 4 Pagina's

Het lot van onze

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 maart 1907

De Heraut | 4 Pagina's