GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
1907-03-10
De Heraut
Pro Hege.

Pro Hege.

X. Gij kunt niet God dienen en den Mammon. Matth. 6: 24. Niet het „gouden kalf', maar Mammou is in de Heilige Schrift het brandmerk voor d het Geld als onheilige macht. Het uit n zuiver goud gegoten stierenbeeldje, dat w Israel in de ...

De Heraut
3510 woorden
De indruk, dien

De indruk, dien

De indruk, dien de persreporters ons hadden gegeven, alsof bij de ontzettende ramp op den Hoek van Holland, alleen de Roomsche kerk geestelijke hulp had geboden, schijnt onjuist te zijn geweest.Van verschillende zijden worden ons brieven toegezonden, waarin tegen die voorstelling geprotest ...

De Heraut
262 woorden
Het lot van onze

Het lot van onze

Amsterdam, 8 Maart 1907.Het lot van onze stamverwanten in Zuid-Afrika blijft ons Nederlandsche volk nauw aan het hart gaan. AI zijn Transvaal en Oranje Vrijstaat Engelsche kolonies geworden, de bevolking blijft toch door bloed en taaiverwantschap nauw aan ons verbonden, en de afloop der ee ...

De Heraut
408 woorden
„Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft.“

„Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft.“

Die zelf onze zenden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door wiens striemen gij genezen zijt. t Petrus 2: 24. Het lijden onzes Heeren Jezus Christus is één, maar toch drieërlei in aa ...

De Heraut
1528 woorden
Genadeverbond en zelfonderzoek.

Genadeverbond en zelfonderzoek.

XX. Zoo blijft dus als eenige tekst uit het Nieuwe Testament, waarop de voorstanders der volkskerk zich met eenigen schijn van recht beroepen kunnen, het doopbevel van Christus in Matth. 28 : 19 : e A m H z„Gaat heen, onderwijst al de volken, hen doopende in ...

De Heraut
1659 woorden
De vervulling van de

De vervulling van de

De vervulling van de vacature-Gooszen trekt in de kerkelijke wereld in niet geringe mate de aandacht.Leiden was van ouds het bolwerk dei moderne theologie. De benoeming van den hoogleeraar Gunning, wiens heengaan door zijn leerlingen zoo diep betreurd werd schoot de eerste bresse in deze v ...

De Heraut
342 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

de, Heden was het voor de gemeente een blijde dag.Na juist een half jaar herderloos te zijn geweest, werd Ds, G, Elshove, van Breukelen tot ons overgekomen, tot zijn dienstwerk in geleid door onzen leeraar, Ds, J. Breukelaar van Utrecht, naar aanleiding van Openb. i: i6a.Des avonds ...

De Heraut
C. BOL
H. TEEFINK
C. STADIG
185 woorden
Ook in dorre

Ook in dorre

Ook in dorre cijfers ligt soms een welsprekende taal.Mogen we daarom uit een onzer kleinere Kerken eens meedeelen, wat daar jaarlijks wordt bijeengebracht voor Armen en Kerk? Voor de Armen werd gecollecteerd ƒ 3056.99; voor de Kerk kwam aan contributiën en collecten in ƒ 5957.64; te ...

De Heraut
503 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ds, Littooy zet in het Zeeuwsch Kerkblad zijn bespreking voort van de zoogenaamds leer t geschillen ter toelichting van de besluiten der Utrechtsche Synode, Wat hij over de „veronderstelde wedergeboorte" zegt, is ïoo klaar en duidelijk, dat het voor geen tegenspraak vatbaar is.Dat d ...

De Heraut
1431 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. In het boek Genesis leest men van de Philistijnen ea later nog meer, als zij strijden tegen Israël in de tijden der Richteren en van Koning Saul; ook tegen David. Later echter hoort mea aiet meer vaa hea. Is dit volk ook weggevoerd, evenals de Israëlie ...

De Heraut
W.
HOOGENBIRK.
1031 woorden
van 4