GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een nieuwe broederschap. In eene Methodistische kerk in New-Yersey in N.-Amerika hield de predikant eenige weken geleden een specialen dienst op Zondag voor alle menschen die linksch waren. Hij nam bij die gelegenheid tot tekst: Richteren 3 : IS, waar wij lezen: Toen riepen de kinderen Israels tot den Heere ; en de Heere verwekte hun een verlosser, Ehud, den zoon van Gera, een man die linksch was, a Aan de hand van dien tekst of liever naar aanleiding daarvan ging de predikant aan het volk mededeeien, dat linkschheid het kenmerk is van het genie. »De meeste groote genieën«, zeide hij, Dzijn linksch. Misschien moest ik zeggen, dat linksche menschen genieën zijn. Hier is een oorzaak voor. De oorzaak dat menschen rechts zijn, is dat de linkerzijde van het brein het meest ontwikkeld is. Er ligt een groot voordeel in, dat de rechterzijde van het brein 't meest ontwikkeld is, en is zulks het geval, dan is een mensch linksch. En nu heb ik het plan gevormd om de linksche menschen in een broederschap te vereenigen, en het herkenningsteeken zal zijn dat men elkander de linkerhand reikt.«

Het meest verwondert ons dat er nog menschen naar de kerk gaan om naar zulk een onzin te luisteren.

In de groote stad Taiguoeanfoe.wil men eene »Chineesche Vrije Kerk" stichten. Zij wordt geleid door den gouverneur der provincie Shansi, die oÊficieel den titel draagt van opziener. Een groot aantal Chineezen noodigen nu hunne landgenooten, die het algemeene welzijn zoeken, uit om zich bij de vrije kerk van China te voegen. De kerk wil Christus prediken, en verlangt het koninkrijk Gods uit te breiden. In een manifest dat deze jonge kerk verspreidde, wordt verklaard, dat de voorspoed en de vrijheid van de landen van het Westen te danken zijn aan de leer der Protestantenen dat hetzelfde geloof de hoop van China is. Deze beweging brengt natuurlijk vele gevaren mede; de zendelingen in de stad trachten haar in een geestelijken weg te brengen. Het schijnt dat zij, die de vrije Chineesche kerk stichtten, meer een daad van vaderlandsliefde op het oog hadden, dan dat hun ijveren is voof de uitbreiding van de kerk des Heeren.

; Een Amerikaansch schrijver. Dr. W. H. Geistweit, herinnerde onlangs aan een toespraak die door wijlen Dr. Jos Cook op het parlement van godsdiensten te Chicago gehouden werd. De mannen die Oostersche wijsbegeerte voorstonden, hadden het woord gevoerd, ook was het Unitarisme van het Weiten uiteengezet.

Toen kwam de prediker vaa Boston, Dr. Cook, met een toespraak. Plotselmg, in het midden van zijn rede, zeide hij : «Heeren, ik wensch u een vrouw voor te stellen die groote smart gevoelt. Zij heeft bloedvlekken aan haar hand en wat zij ook doet, zij kan ze niet afwasschen. Zij is er wanhopig ender. Het bloed i« het bloed van een moorde-

nares, en niets kun it vltk wcgntmw. Is «r iati is uw« stelstli van wijsbcgaerte of in uwc r< Ugito dat dwe vrouw kan laaren, hoe zij van hart nroote zonde kan afkomsn? * Het was MB oogenblik van spanning. De sprckor keek een voor een de vertegenwoordigers van menschclijke stelsels en ontkenningen aan, alsof hij een antwoord van hen verwachtte. Toen sprak hij: »Gij hebt niets gezegd dat ons leeren kan, hoe de vlek van de zonde van een meoschelijk leven kan worden afgewasschen.c Daarop zijn oogen omhoog heffende zeide hij: sik sal het een ander vragen: ijohannes, kunt gij deze vrouw zeggen hoe zij rein kan worden van hare vreeselijke zonde ïaï Er heerschte eene schier angstige stilte terwijl Dr. Cook een antwoord scheen te wachten van het onzichtbare. Eindelijk sprak hij: «Luister, Johannes zegt: ilndien wij onze zouden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden te vergeven, en ons te reini' gen van alle ongerechtigheid... Het bloed van jiszus Christuse rebigt ons van alle zond*.

WlNCKlL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 juli 1912

De Heraut | 2 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 juli 1912

De Heraut | 2 Pagina's