GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hoe een herk in Spanje ontstond. De aanvang van een Protestantsche kerk in een Spaanscb dorp wordt door den predikant Tiieodor Fliedner aldus beschreven: i> Een landbouwer werd naar Madrid overgebracht om eece ernstige operatie te ondergaan. Toen hij hersteld was, kwam zijn vrouw hem haien. Toen hij in Madrid was zag hij voor het eerst een bijbel en kocht hem. Man en vrouw lazen Gods Woord te zamen, en een nieuwe wereld opende zich voor hen en zij kwamen onder de macht vaa het Evangelie Een ander, een dronkaard en een speler, voegde zich bij hen. Ook hij werd gewonnen. Behalve den Bijbel hadden zij »Bunyan's Christen's relze naar de eeuwigheid» Op zekeren dag kreeg ik een brief uit het dorp, waarvan ik den naam nog nooit gehoord had, houdende het verzoek zoo spoedig mogelijk over te komen, daar een aantal menschen verlangend waren naar de prediking van het Evangelie. Ik ging er heen en trots de tegenwerking van de clericale partij, was ik in staat op een boerenerf voor eene groote vergadering te prediken».

Helpt de jeugd De Landvereeniging voor Inwendige zending van Beijeren, liet een brochure drukken waarbij aangedrongen wordt op hetere verzorging van de jeugd, onder den titel: »Helpt de jeugd« Het geschrift begint met het verhaal van den zelfmoord van een 13-jarig meisje te Neurenberg, dat door vader en moeder mishandeld in het water sprong en een briefje achterliet waarop stond; «Vader gij behoeft uw »hond« niet langer te voederen; de hond is verlost». In aansluiting daarmee wordt de diepe ellende der moderne jeugd geschilderd, en tevens medegedeeld wat de inwendige zending reeds voor kinderen, jongelingen en jongedochters doet.

Waar de Nickles blijven. Wij leren in de (Amerikaansche) Hope het volgende omtrent het bioscoopgevaar:

De saloons verminderen in getal, vooral in sommige der kleinere steden. Dat is iets waarover we ons verblijden. Of deze verandering eene verbetering is? Hét schijnt, alsof velen althans de ximoving pictures» of de bioscopen meer liefhebben, dan de saloon; en de »aickles(, die anders kwamen in de beurzen der saloonhoudets, gaan nu tot verrijking van de eigenaars dezer goedkoope theaters. De eene liefde verdrijft ten minste voor een tijd de andere. De vruchten die de moving piclureshows afwerpen bewijzen, dat ze weinig beter zijn dan de saloons.

Statistieke opgaven toonen, dat er in ons land alleen $80, 000, 000 (tachtig millioen dollars) besteed is in den handel van moving pictures, en dat twee honderdduizend personen er door geëmployeerd worden; dat drie biUioen, zes honderd millioen personen, groot en klein, deze vermaakplaatsen jaarlijks bezoeken, en dat zes biUioen, drie honderd tachtig millioen vijfcent stukjes daarvoor jaarlijks worden betaald, hetwelk beteekent drie honderd negentien millioen dollars. Terwijl de soloon inkrimpt, groeit de moving picture theater van een klein speelgoed tot een groot monster.

Wat zijn er millioenen menschen, die de vracht vrijwillig en moedwillig betalen, om ten verderve te varen. Onwillekeurig rijst de gedachte op: Indien christenen den Heere Jezus zoo liefhadden, zooveel liefde hadden voor verloren gaande zielen, wat tou er een geld vloeien in de zendingskassen van de verschillende Zendings Boards. r C bW b

WlNCXKL. L

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 september 1913

De Heraut | 2 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 september 1913

De Heraut | 2 Pagina's