GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

GROOTE BALANS-OPRUIMING

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GROOTE BALANS-OPRUIMING

8 minuten leestijd

GROOTE BALANS-OPRUIMING

VAN EENE BELANGRIJKE PARTIJ MOOIE, NIEUWE BOEKEN

TEGEN ONGEKENDE SPOTPRIJIZEN.

De keuze uii onderstaande lijst is vrij; docli voor minder dan ƒ1.50 kan wegens de buitengewone

prijsvermindering, niet worden geleverd.

I. Hoogeveen. Vlinder Atlas. Prachtig Werk, 'bev. 154 gekl. Aib. van Vlinders en Rupsen, met uitgebr.

Tekst. In fraaien Prachtb., nu /• 1.48.

2. Dr. Buekers. Wilde Plan- ten, met 56 Illustr. In Prachtb. nu / 0.73.

o. V. Leeuwen. Letterboek v. d. Teekenaar en Ambachtsman. 54 Platen in Kleurendruk met Beschr, In Portef., Uitg.pr. f 6.—, nu f 1.92.

4. De Architect, 36 Gr. Platen, en De Bouwmeester, 36 Gr. Platen, met Tekst. Samen in 2 Portef. Uitg. prijs ƒ 17, nu / 3.82.

5. Gibson. De Wonderen der Fotografie. Lijvig Boek, 368 Bladz. met 30 PI. In Prachtb., nu f 3.14.

6. Alb. Thijm. Een Apostel

der Liefde. Oorspr. Roman. In Prachtb., nu /' 0.63.

7. Deland. joiin Ward en zijn Vrouw of Tweeërlei Richting, Roman in 2 Dln. f 5.50, nu f 1, 16.

8. Panchaud. De Graaf van Lydenforth. Geschiedk. Roman in 3 Dln. /' 5.70, nu f 1.41.

9. Capelle. Het Beleg van Haarlem, Hist Roman. 3 Dln. 750 Bladz. / 6.90, nu f 1.56.

10. De Vries. Édmond. Oorspr. Verh. f 1.50, nu f 0.48.

II. Heer. Joggeli. Roman uit het Woudgebergte, 2 Dln. f 3.40, nu f 1.30.

12. Gierlofl'. Tony. Pracht verhaal voor Oud en Jong, uit het Noorsch. In fr. Prachtb., /' 1.90, nu/0.72. . 13. Handel—Mazzetti. De Arme Margaretha. Roman uit het Volksleven. In Prachtb., f 2.75, nu /' 1.18.

14. Wilkie Collins. Gevoel en Kennis. Roman uit het Eng. 2 Gr. Dln. f 5.—, nu f 1.02.

15. K. V. Boekeren. Geertrtiud. Oorspr. Roman. 2 Dln. 490 Bladz. f 5.50, nu f 1.18.

16. Doncker. De Avonturen van Dr, Mol; Hoe Dr. Mol zijn Vrouw kreeg en Een Wraak. 3

de Meisjeswereld, 300 Bladz. in Prachtb., f 1.90, nu f 0.67.

31. Cal vijn. Institutie of Onderwijzing in de Chr. Religie. Kolossaal Boek in sterken, fr. Prachtb., 383

Bladz. duidelijken druk over 2 Kol. en Uitv. Register, nu f 5.89.

32. Sikkel. Troost Mijn Volk. Jesaja's Troostboek in 100 Schriftoverdenkingen, 2 fl. Dln. 688 Bladz. f 3.80, nu f L08. '

33. Herderschee. Bloemlezing uit de Geschriften van het Nieuwe Testament, 177 Bladz. f 1.25, nu ƒ 0.32.

34. Wallace. Ben-Hur, Uitgave voor Jongelieden. Gr. boek met PI. Gecart., nu f 0.44.

35. Geesink. Om te doen Gedenken.

Feestdagen. In Prachtb. f 1.50 nu f 0.73.

36. Veenendaal.Maarten Luther. Geschiedk. Kinderboek met gekl. PI. In Prachtb., nu f 0.57.

37. Spurgeon. Het Evangelie des Koninkrijks. Mattheus' Evangelie practisch verklaard. Uitgebr. Werk, In Prachtb. f 3.40, nu

f 1.86,

38. Da Costa. Bijbellezingen, 3 beste Bundels, nu sam. voor f 0.99.

39. Ten Kate. Palmbladen en Dichtbloemen. Fraaie Bundel Chr, Poëzie. In Prachtb. f2.25 nu ƒ 0.81.

40. Ds. Ulfers. Groot Bijbelsch Dagboek. Keurige Uitg. 462 Bladz. In Prachtb., nu f 1.88.

41. Obst. Ontleedkunde v. d. Mensch, met gr. Platen-Atlas, f 7.50, nu f 2.73.

42. Ootmar. De Ziekten van het Kind. Groot \^'erk vol Afb.

f 3.50, nu f 1.32.

43. Macé. Geschiedenis van een Hapje Brood, of de Spijsvertering verklaard, nu f 0.51.

44. Dr. Pujade. Pract. Geneeswijze der Tuberculose, 286 Blad; '.. /• 2.25, nu f 0.56.

45. Liebreich. Encyclopaedic

Jolige Boeken op Rijm, met PI., der Therapie. Pract. Handb. voor

f 3.05, nu samen f 0.99.

Geneeskunde. Uitgebr. Werk. 5 Dln.

17.

Serv. De Bruin en Dewald. in 5 Prachtb. f 27.25, nu f 5.45.

Italiaansch-NederlandschenNed.-

46.

Dannenberg. Keur van Toe-

Ital. Woordenboeken, In 2 Stempelb. f 4.25, nu f 1.14,

steloefenmgen. Handl. voor Turners, nu f 0.33.

18.

Servaas De Bruin. Viertalig

47.

Labberté. Vrije en Orde­

Woordenboek.

(Holl.,

Fransch, oefeningen. 160 Opklimmende Les­

Engelsch,

Duitsch). In Prachtb., sen, f 1.20, nu f 0.47.

48.

Disse en Labberté. Hand­

nu f 0.87.

19. Honigh. Liedei'en en Liedjes, Keurige Dichtbundel. In Prachtb., f 1.75, nu /• 0.59,

leiding voor het Gymnastiek Onderwijs. 11e Dr., nu'ƒ 0.79.

49. Heraldicus. Lijf- en Wapen­

20. Wagner. Langs den Weg. spreuken van den Adel, enz. Aar­ 41 Schetsen van een Parijschen dig Herald. Boek ƒ 1.50, nu ƒ 0.42. Predikant. In Prachtb., f 1.80, nu 50. Wer. Buning. Onze Marine- / 0.63. Glorie. Leven en Daden v. onze

21. Asperen. Ons Boek, Verh. Zeehelden (1639—1673). Prachtig gr.

voor Jongens en Meisjes. 2 fl. Dln. samen voor f 0.88.

22. Mansergh. Een Jonge Heethoofd. Verhaal voor Meisjes. Gr. Prachtuitg. met 7 PI In fraaien Prachtb., f 1.90, nu f 1.17.

23. Van Leent. Mazeppa. Boeiend Jongensboek met PI. In l^rachtb., f 1.75, nu f 0.99.

24. Mijn Mooiste Poppenhuis. Gemakkelijk Prentenboek om uit te knippen en op te zetten, nu ƒ 0.53.

25. Soer. Bert Sanders. Aardig Kinderboek f l.SO, nu f 0.34.

26. Hoefman. Voor Koning en Vaderland. (1830—'31). Gr. Jongensboek met PI. /2.40, nu f 0.48.

27. Wilh. Busch. Klots en Plomp. Grappig verhaal v. Kinderen, op Rijm. Met 100 Allerleukste Platen, nu f 0, 71. ' 28. Brouwer en Cramer. Rekenen Meetkundige, Aardigheden en Kunstjes. Met 200 Figuren, f 1.30, nu f 0, 46.

29. Swift. Gulliver's Reizen, Gr. Voll. Uitg. met PI. Voor Oud en Jong. 307 Bladz. In Prachtb., nu ƒ-1.23.

30. Doorman. Vier kijkjes in

Boek met 55 PI. In fr. Prachtb., nu

f 1.56.

51. Dr. V. Oordt. Wereldgeschiedenis vanaf de Oude Tijden

tot den val van Napoleon I. 4 Gr. Uitgebr. Dln. meer dan 2500 Bladz. f 15, nu f 3.68.

52. Hendriks. Algemeene Geschiedenis, Oudheid- Middeleeuwen- Nieuwe- en Nieuwste Geschiedenis, f 2, nu f 0.77.

53. Oosterhout. De Fransche Omwenteling. Uitgebr. Boek vol gr. PI., 469 Blz. In mooien Prachtb., nu f 1.26.

54. Ruskin. Deze Laatsten Ook. Schetsen over Staathuishoudkunde, nu f 0.59.

55. Koetsveld. Geschiedenis v. Onze Politieke Partijen. Gr., dik Boek met Platen en Portretten, nu f 2.82.

56. Dr. Kern. Het Buddhisme in Indië, 2. Gr. Dln. In 2 Prachtb., f 11.52, nu f 6.24.

57. Chr. De Wet. De Strijd tusschen Boer en Brit, met Portret. In Prachtb. ƒ 2.75, nu/• 0.65.

58. Wunderlich. Gesch.s der Oude- Middeleeuwsche- en Nieu-

were Beschaving. 2 Dln., 700 Bladz. /4.50, nu ƒ0.94.

59. Hansen. Door Rusland en Finland. Reisherinncringen f 1.25, nu ƒ 0.43.

60. Faust. Paardensport en Raadgever voor Eigenaars van Paarden enz. 2 Dln. Geïllustr., samen ƒ0.66.

61. Schenkman. Verzameling van Luimige Voordrachten en Snaaksche Dicht- en Prozastukjes, 2 Deelen, samen ƒ0.78.

62. Kennedy van Dam. Wat is

Spiritisme ?

Popul.

Verkl. nu

ƒ 0.39.

63.

Polak. Vrouwenwerk in

Nederland.

Boek over de Vrouwenbeweging,

ƒ2.25, nu ƒ0.62.

Overdenkingen v. Ghr. 64. Blankenaar. Gedichten, Schetsen,

Verhalen en Tafereelen.

Mooi Boek. 231 Bladz. ƒ1.50, nu ƒ0.54.

65. E. V. Calcar. Op de Grenzen van Twee Werelden. (Spiritisme). Compl. Jrg. ƒ4, nu ƒ1.36,

66. Künig. Leerboek van het

Schaakspel, m. Diagr., nu ƒ0, 45.

67. Peypers. Handboek voor den Ceremoniemeester, benevens Toasten enz, , nu ƒ0.59.

68. Bulvver Lytton. Riënzi, de Laatste der Tribunen, Hist. rom. Keurige Uitg. met PI., 720 Bladz. 2 Dln., nu ƒ1, 58.

69. Cherbuliez. Prins Vitale of Gesch.s van den Ital. Dichter Tasse. ƒ1.90, nu ƒ0, 41.

70. Wells. In de Dagen der

Komeet. Toekomst Verhaal v. d. Eng.-Duitschen Oorlog. 310 Bladz. ƒ2.25, nu ƒ0.62.

71. Wells. De Meei-min. Amus. Boek, ƒ1.75, nu ƒ0.56.

72. Busch. Richardo Orvinedo, Rooverroman, 246 Bladz. ƒ 1.90, nu f 0.52.

73. Wetherell. De Wijde, wijde Wereld, Gevoelvol Werk. 420 Bladz. 2 Dln. in 1 Prachtb, , nu ƒ1.28,

74. Wer. Buning. De Ruyter's Afrikaansche Reis. Geschiedk. Verh..In Prachtb., nu ƒ1.34.

75. Annie Foore. Indische Huwelijken. Beroemd Werk. In Prachtb. ƒ 2.50, nu ƒ1.23.

76. Goeverneur. Fabelboeken, 4 dikke Boekjes met de oud.e

bekende Versjes en 98 PL, ƒ6, nu ƒ 1.56,

77. Hoffmann. Jonathan en zijn Oom. Vader Wertheim. De Zandgroeve. DamiWaldhuber. 4 Jongensb. ra. PI., nu samen ƒ 1.24.

78. Maël. Naar de Noordpool. Jongensb. Prachtuitg. met 50 illustr. In Prachtb. ƒ 2.50, nu ƒ1, 23,

79. Mansergh. Oom Bernard's Keuze. Gr. leuk Meisjesb. met PI.

In Prachtb, ƒ1.90 nu ƒ0.92.

80. Berghuis. Kappen, Daken en verdere Timmerwerken. Gr. Handb. met 300 Afb. In Prachtb.

ƒ8, nu ƒ3.76.

81. Onze Tyd. Vakschrift voor Meubelmakers, Behangers enz. 2 Gr. Dln. vol PI. en Voorbeelden ƒ9, nu samen ƒ1, 78,

82. Morre, e. a. Handboek v, h. Bouwen van Scholen, met 15

Gr. PI. ƒ4.90, nu ƒ0, 97,

83. Krecke. Beginselen der Natuurkundige . Aardrijkskunde (Kosmografie) met 60 Afb. en 6 Kaarten ƒ 1.75, nu ƒ0.89,

84. Dr. Onnen. Gronden der Meetkunde, met Fig. en 2 Uitsl. PI. ƒ2.25, nu ƒ0.62,

85. Berghuis en De Gavere. HLandleid. tot de Practische

Doorzichtkunde. (Lijnperspectief) met 4 Uitsl. PI., nu ƒ0.61.

86. Jolly. Voll. Handb. v. h. Schilderen in Sap- en Dekverven en Het schetsen van Aquarellen. 2 Dln. Isamen voor slechts ƒ0.68.

87. Quadekker. Het Paarden-

boek.

Prachtig groot Werk, met

927 1*1. 3 groote zware Dln. in 3 Prachtb. ƒ29.50, mi ƒ7.89.

88. Barends. De Teekenkttnst door Zelfon der richt. Groot Boek vol l'l. en \'oorbecldeii. in Prachtb., nu ƒ 2.44.

89. Het bekende Tijdschr. „De Huisvriend", 2 Jaargangen vol gr. en kl. Platen. Groot en dik formaat ƒ7. -, nu samen ƒ 1.42.

90. Grosjcan. De Technologie V. h. IJzer. (Jroot Handboek, met 1100 Afb. In Prachtb, ƒ 5.60, nu

ƒ 2.96.

91. Snijder-s. De Ongewervelde Dieren en De Kruipende Dieren, 2 Dln. met Afb. In 2 Prachtb, ƒ 2.50, nu ƒ 1.46.

92. Schuarz. Beelden uit de Inheemsche Plantenwereld, 3 Dln., vol gekl. Afb., nu ƒ 1, 06.

93. Laurillard. Uit het Mor- ' genland. Bloemlezing uit de Geschr, van het O. en N. Verbond. Iti Prachtb. ƒ3.90. nu ƒ1.63.

94. Prins, Leesboek over de Bijbelsche Geschiedenis voor Ca» techisatiën, Zondagsscholen en Huiisgezinnen, 400 Bladz, ƒ 2.SO, nu ƒ O.Sl.

95. De Liefde. De Arke Noach. Chr. Verhalen. In Prachtb. f 1.40, nu ƒ 0.58,

96. Newton. Van Slavenkoopman tot Evangeliedienaar, Beroemd Chr. Werk. 2 flinke Dln. in 2 Prachtb. ƒ 4.25, nu ƒ 2.16.

97. Dë Komische Zanger, Keur van Coupletten en Komische Scènes,

te zamen 48 Nummers, ƒ1.20, nu ƒ 0.48.

98. Arp. Werktuigkundig en Bouwkundig Handboek, Uitgebr. Werk. 454 Bladz. met 280 Fig. en 198 Tab. In Prachtb. ƒ 5.25, nu ƒ 2, 72.

99. De Banketbakker in de Keuken. 150, Recepten om zonder

Vakkennis allerlei Gebak enz. te maken, nu ƒ 0, 53,

100. Grosjean. De Nuttige Handwerken. Leerboek v. h. Breieo, Haken, Mazen enz. met vele Afb. nu ƒ 0.74.

101. V. Rees. Eb en Vloed. Marine Novelle. In Prachtb. ƒ 1.50 nu ƒ 0.54.

102. Scheltema. Schetsen. Vroolijke Verhalen. In Prachtb. ƒ 1.59

nu ƒ 0.54.

103. Berghuis. Handboek voor Steenhouwers en Metselaars, met 108 Gr. PI. In Prachtb. ƒ 8.60, nu ƒ 4.12.

104. Marlitt. De tweede Vrouw. Mooie Uitg. met PI. In Prachtb., nu ƒ 0.84.

105. Marlitt. Het Uilenhuis. Mooie Uitg. met PI. [n Prachtb.

nu ƒ 0.84.

106. Gerritsz. e. a. Modern Gemeentebeheer. 2 Fl. Dln. 600 Bladz. en 18 PI. ƒ6, nu ƒ1.87.

107. Taxil. De Geheimen der Vrijmetselarij. Standaardwerk 1000 Bladz. njet 50 PI. In Prachtb. f 8.70 nu ƒ2.98.

108. Dr. Steenhuis. Leerboek der Natuurkunde, voor Inrichtingen cw Zelfstudie. 3 Fl. Dln. vol Afb. ƒ 5.50, '

nu ƒ1.47.

109. Plasschaert. Het Detail, leeren van Bouwkundige Samenstellingen met Platen-Atlas ƒ5, nu ƒ1.76.

110. V. d. Eyken. Uit de oude

Doos. 25 aardige Liederea op zangw. met klavierbegel. gecart. ƒ2.25, nu ƒ0.59.

111. Brunings. Wildrick. Familieroman 3 Dln. in 3 Prachtb. ƒ 4.50, nu ƒl.6S.

112. Stretton. De Kinderen van Cloverley. Chr. Verhaal, nu ƒ 1.47.

113. ; Gusdqrff. De Dames TaUleur. Methode v. Zelfonderr. roet Patr. Atlas, nu ƒ0.74.

114. Kant. D* Kracht van de Wil nu ƒ0.23.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 februari 1916

De Heraut | 4 Pagina's

GROOTE BALANS-OPRUIMING

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 februari 1916

De Heraut | 4 Pagina's