GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1916-02-20
De Heraut
Voor Kootwijks soholen.

Voor Kootwijks soholen.

In hartelijken dank ontvangen van den heer A. C. V. Drimmelen te Klundert, gevonden in de coll. Geref. Kerk /'2.50.Ds. J. H. HOUTZAGERS, rwr«tó«-. ...

20 februari 1916
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
27 woorden
De Evangelisatie-arbeid in Noord-Brabant en Limburg.

De Evangelisatie-arbeid in Noord-Brabant en Limburg.

De deputaten van de Particuliere Synode der Gereformeerde Kerken in Noord-Brabant en Limburg zenden ons het verslag toe van den Evangelisatie-arbeid dezer Kerken in Noord-Brabant en Limburg. Uit dit verslag blijkt, hoe vol ijver en liefde deze zeer zwakke , Kerken zich ook in het afgeloopen jaar ...

20 februari 1916
De Heraut
186 woorden
Ds de Gaay Fortxman.

Ds de Gaay Fortxman.

Op Zondag 19 Februari zal Ds. de Gaa\-Fortman, - die de oudste in jaren van Amsterdam's predikahten is, herdenken, hoe hij 45 jaar geleden bevestigd werd in Ket ambt van Dienaar des Woords te Vleuten.Gaarne brengen we den geachten jubilaris bij dit ambtsfeest ook onzen hartelijken gelukwen ...

20 februari 1916
De Heraut
209 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Leiden, H. A. Munnik Jr., te Bunschoten. — Werkendam (A), J. Sijbesma, te Zierikzee. — Oosthem c. a., W. F. C. van Helsdingen, te AugustinusgaSurhuizum. — Zevenhoven ca., S. Huismans, te Anjum (Fr.). — Metslawier en Nijawier, D. v. d ...

20 februari 1916
De Heraut
300 woorden
„Zie, dat volk zal alleen wonen".

„Zie, dat volk zal alleen wonen".

Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen aanschouw ik hem. Zie, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Numeri 23 : 9. In onze gewone spreekmanier zou dit zeggen van Bileam niet spreken' van talleen won ...

20 februari 1916
De Heraut
Dr. A. K.
1227 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Z-wedea. Ia de Zweedsche Lutherschc Staatskerk is men overgegaan tot het ordenen van broeders, die onder den naam van „diakenen" sociaal en philantropisch vverk hebben te verrichten. Zij, die zich aan dit werk willen wijden, moeten eerst zes maanden lang toonen dat zij gezind zijn de laagste en g ...

20 februari 1916
De Heraut
415 woorden
De heer Bensdorp heeft aanleiding

De heer Bensdorp heeft aanleiding

Ainstcrdain, 18 h'ebruari 1916.De beer Hen.sdorp heeft aanleiding gevj; )nden in de korte aankondiging, die we gaven van Dr, Brinkman'.s dissertatie over de Gerechtigheid Gods bij l'aulus, om het oude maar nog altoos niet verroeste slagx.waarS uit de schede te halen en op onbehouwen wijze ...

20 februari 1916
De Heraut
1287 woorden
S. BOSSELAAR.

S. BOSSELAAR.

Voor de vele en treffende blijken van deelneming zoo van hier als van elders ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en GrootmoederPIETERNELLA VAN DER MEULE betuigen wij onzen hartelijken dank. UU aller naamS. BOSSELAAR. Aazlekerke. 18 Febr. 1916. ...

20 februari 1916
De Heraut
40 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Een weldoenster uit hare gevangensckap vtrlost. De Oostenrijksche gravin de Latour, de bekende weldoenster der armen die in hare inrichting te Russiz bij GSrz en te Treffen in Zuid-Oostjnrgk, met haar geheele vermogen honderden ; rr.i.r. ctn vrije woning en vrij onderhoud bood en welke aan hunne ...

20 februari 1916
De Heraut
WlNCKÉL.
369 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XXI. Het gewone argument, waarmede de bestrijders van den kinderdoop aankomen, dat èn in het Nieuwe Testament èn bij de oudste kerkelijke schrijvers wel voortdurend sprake is van den doop der volwassenen, maar nergens van den doop der onmondige kinderen, moge gesch ...

20 februari 1916
De Heraut
DR. H. H. K.
2530 woorden
van 3