GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 4

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 4

Rede gehouden bij de aanvaarding van het Ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

9 9 nu eenmaal voor deze ure een algemeene beschouwing vraagt, en eindelijk, omdat diezelfde mos eischt een programma van werkzaamheid. met

mij

zal dat bestaan hierin, dat ik U

een paar houtskoolstrepen schets h e t ontstaan van den

toestand stelt

Voor

waarin

we

tegenover

de

thans

zijn.

wetenschap

daarna hoe onze tijd zich van

h e t privaatrecht, om u

eindelijk aan te wijzen op wat standpunt ik mij plaats voor de verdere ontwikkeling dier wetenschap. Daartoe bepaal ik m i j ; alle vooruitloopen op gevolgtrekkingen in deze ure zou eenvoudig gemis aan ernst v e r r a d e n ; slechts na jarenlange studie zal over de vrucht kunnen worden geoordeeld. T h a n s heb ik niet meer te doen dan ü aan te wijzen de beginselen, die mij bij mijn

werkzaamheden

zullen

leiden. D a t

ik daarbij v e r d e r

alleen den wetenschappelijken k a n t van mijn t a a k bespreek, is niet, o m d a t i k d e p a e d a g o g i s c h e helft geringer schat, maar omdat ik h a a r als zoo van zelf sprekend vooropstel, dat deze verder t e accentueeren eenvoudig zou zijn uilen n a a r A t h e n e dragen. Sinds de

in de eerste helft der zesde eeuw achtereenvolgens

verschillende

deelen van h e t corpus juris waren samen-

gevoegd tot een geheel en als zoodanig k r a c h t van w e t hadden gekregen, brachten

de

volgden nieuw

eeuwen van betrekkelijke rust. W e l

geconstitueerde

wetboeken,

zooals dit

altoos het geval is, de pennen der juristen in beweging, maar h e t was dan toch niet veel meer dan vertalen in het Grieksch en excerpten maken, w a t men d e e d ; een zoo aan diepere studie gespeende arbeid, d a t ze ten slotte verliep in een proeve om de nieuwe rechtsbronnen te berijmen. rijk

verjongingspogingen, de

In het Grieksche Keizer-

w a s het Justinianeïsch recht na een paar half mislukte Hexabiblos

de

zoogenaamde

( ± 1215),

den

dood

Basilica gestorven.

(£ In

900) en West-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1904

Inaugurele redes | 41 Pagina's

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 4

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1904

Inaugurele redes | 41 Pagina's