Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Berekening of constructie - pagina 18

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Berekening of constructie - pagina 18

Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte en der Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

3 minuten leestijd

16 boogspanning van scbier doodelijke voltage. Welnu, daarmede zegt deze paedagogiek, dat zij baar boogste waarden vindt in bet werkelijk aanwezige; de veelbeid van bet Voor baar werkelijk en concreet aanwezige is de sfeer, waarin zij de laatste principia en de leidende waarden zoekt. Immers bet begrip "leven" staat in deze scbool ook tegenover betgeen boven den tijd uitgaat, bet eeuwige, met zijn over den tijd beerscbende wetten. Van de over bet tijdelijke beerscbende idee, van de macbt, waaronder bet leven zicb bukken moet wil men niet weten, ook al is ' t dan waar , dat men 't leven ook weer niet, zooals in de naturalistiscbe school ziet als een proces van elementen en wetmatigbeden. Maar ondanks bet feit , d.at men bier van het leven spreekt als van een stroom enden rijkdom van oneindig bewogen en elkander doordringende gestalten, blijkt bet tocb niet te loocbenen, dat men in deze scbool de psycbe alle eer geeft; opdanks de waarde , die deze bescbouwingen hebben , doordien ze meewerkten tot een teruggaan tot de gedacbte van de eenbeid der zielsbelevingen, willen ze tocb van een boven tijdelijke logiscbe idee niet weten , en alzoo maken ze de vraag omtrent de opvoeding tot een vraag naar bet levensnut en zoo berekent men toch ook bier weer vanuit bet tijdelijke de opvoedkundige wetten en waarden. De beteekenis van de opvoedkundige idee, is tenslotte gebeel afbankelijk van bare waarden voor bet leven. Alleen maar als middel om bet leven te dienen beeft ze waardij , niet opzicbzelf. En wannl?er de stage vervloeiing van bet leven weer iets anders eiscbt wel dan zal zelfs de waarbeid van de levenspaedagogiek tot onwaarbeid worden. Zoo delft ál te ontijdig deze bescbouwing baar eigen graf. En hoewel waardevolle gedachten in deze " Lebenspädagogik" naar voren kwamen moeten we toch in verband met de vraag die ons bezighoudt, zeggen dat haar paedagogiek enkel door berekening aan het huidige leven ontleend wordt, en ze dus de oude tegenstelling niet heeft overwonnen. ') Wil de levenspaedagogiek door bet spreken van de totaliteit en de eenheid der levensgestalten alle levensvormen tot het ééne principe. dat van het leven zelf terugleiden, anders doen zij, die, schoon meermalen met de zoopas besproken richting verwant, hun uitgangspunt zoeken i n des a men I e v ing. De paedagoog bij uitnemendheid van bet pragmatisme, Joh n D e w e y 2) is de voornaamste woordvoerder dezer school. al is het ook, dat ten onzent B erg e man n en

,) cf. Ettlinger, a. w. 19. 2) Joh n De w e y, The school and the society (,899); My pedagogic creed (1902); Moral principles in Education (19 I 2) ; I'Education au point de vue social ( I' Année pédagogique, 1913). Zie ook eh a par è dein de in!. op " I'Ecole et la société ," de fransche vertaling van eerstgen. werk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 oktober 1926

Inaugurele redes | 33 Pagina's

Berekening of constructie - pagina 18

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 oktober 1926

Inaugurele redes | 33 Pagina's

PDF Bekijken