GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het beest genezen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het beest genezen.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

En zyn doodelijke wond werd genezen. Openb. 13:3.

Waimeer Christus door Graüilea trekt, dan werpt Hij' den duivel uit zijn sterkten terug; en één van Zij» strijdmiddelen daarbij is óók: Zijn heelmeesterschap. De Leeraar der Crerechtigheid toont zich ook als den Vorst des .Levens. Zoo predikt Hij', dat ten leste het behoud van ziel en lichaam alleen ligt in den Geest.

Er is dus verband tusschen gerechtigheid en leven, tusschen verzo^ening en genezing.

Maax, is het juist daarom niet een raadsel, dat u opgegeven wordt in de Openbairing van Johannes, als die ons predikt, dait daar eens zal zijn niet de G-eest, maar het Beest en dat ook dat Beest het wonder aan zich draagt om er mee te pronken: het wonder van de genezing? Dat woord: „Beest" is de naam voor de Antichristelijke macht. Ze heeft zich eerst in de Romeinsche wereldheerschappij vertoond aan de vertrapte christenheid van Johannes' dagen; en ze zal eens zicfi in al haiax verschrikkelijkheid openbaren in den komenden Mensch der zonde, den laatsten Opperbevelhebber van het Kwaad. Hoor nu de profetie over dit Beest: Johannes ziet, dat het Beest ten doode toe gewond wordt, zoodat het naar menschelijke schatting niet meer kan meekomen; — maar, hij' aanschouwt óók, hoe het Beest genezen wordt. En dat wil wat zeggen in een boek sis de Openbaring, waarin alles geplaatst wordt O'nder liet licht van Christus' volkomen heerschappij! Het wil niet minder zeggen, dan dit: dat God zelf, in Christus, toelaat, dat de wereldmachten, ook die van vijandschap tegen Hem branden, telkens weer het hoofd opsteken, en dat zelfs de Antichrist uit den dood als het ware zijii macht zal ophalen. Christus zegt in Galilea: waiar genezing is, da.ar is de Geest. Maar hier is het zóó: wiaar genezing is, daar is het Beest.

Daar schijnt in dit alles een groote tegenstrijdigheid te liggen. Maax als wij' doordenken, vinden wij toch tusschen het een en het ander de hoogste eenheid: het is toch dezelfde Heer en dezelfde Geest. Heeft soms Christus alleen vrO'me discipelen genezen? Of waren er ook menschen bij> die Hem niet wilden volgen, ja, die straks hun G-eneesmeester hebben overgeleverd aan Rontius Pilatus ? Christus heeft het volk, dat Hem uitwerpen zou, de volle maat gegeven; Hij heeft aan duizenden ingezonken en vermoeide levens weer de kracht gegeven, om te beslissen over de groo'te vraag, die God ^aaxi allen voorlegt: wat dunkt ü van den Christus? En daarom geeft God ook a; an het Beest de volle maat, opdat uit ieder leven de verborgen gedachten openbaar worden zouden. En zoowel de geestelijke als de beestelijke menschen mogen wel eens hierover nadenken: als - God hun levenskraeht vernieuwt, dan dwingt Hij' ze te kiezen: vóór of tégen. Elke dat vaal gezondheid wordt een last, want hij' dwingt 11 te antwoorden op de groote vraag, of God u g'eheel genezen mag, ja dan neen. .Toen Christus m Gcfhsómané dreigde te bezwijken van uitputting, kwam Hem een engel sterken: want kiezen moest Hij. En deze wil Gods wordt ook in het Beest, en ook - in U vo'lbracht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 juli 1925

De Reformatie | 8 Pagina's

Het beest genezen.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 juli 1925

De Reformatie | 8 Pagina's