GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1925-07-10
GEREFORMEERD FARIZEISME?

GEREFORMEERD FARIZEISME?

IV. Ja, werkelijk, als we alleen op uiterlijkheden willen letten, dgja zijn er wel meer punten van overeenkomst te noemen tusschen den farizeeuwschen en den gereformeerden menscli, zoo-als wij' hem meestal plegen te ontmoeten.Zijn er wel eens niet te veel ge ...

De Reformatie
K. S.
4139 woorden
Het beest genezen.

Het beest genezen.

Waimeer Christus door Graüilea trekt, dan werpt Hij' den duivel uit zijn sterkten terug; en één van Zij» strijdmiddelen daarbij is óók: Zijn heelmeesterschap. De Leeraar der Crerechtigheid toont zich ook als den Vorst des .Levens. Zoo predikt Hij', dat ten leste het behoud van ziel en lichaam all ...

De Reformatie
K. S.
505 woorden
Leergeschillen in de Chr. Ger. Kerk in Amerika.

Leergeschillen in de Chr. Ger. Kerk in Amerika.

VII. De Synode van Kalamazoo stelde drie punten vast:1. er is een gunstige gezindheid Gods jegens de menschheid in het algemeen, en niet alleen jegene de uitverljorenen; 2. er is een beteugeling der zonde in het leven van den enkelen mensch en in de samenleving; 3. ...

De Reformatie
M. VAN RIJN.
HEPP.
2901 woorden
Verzekerheid en Schuldbesef.

Verzekerheid en Schuldbesef.

Zóó tref ik, dunkt me, den kern van de tweede vraag van één onzer lezeressen, wier eerste ik in het vorige nummer beantwoordde, va.n de vraag: „Is het geen zelfmisleiding, zoo men zich bij oogenblikken verzekerd houdt van zijn heil in Christus, als zijn Verlosser, terwijl het geweten nog gedurig ...

De Reformatie
F.
966 woorden
Iets over de Oud-Grieksche Gymnasia.

Iets over de Oud-Grieksche Gymnasia.

II. De leiding van de geheele school was wala^schijn^ lijk opgedragen aan den z.g. gymnasiarch. Het merkwaardige van dit ambt was, dat het geen eigenlijk beroep vormde: zooals men voor een jaar tot gemeenteraadslid, stadssecretaris of ontvanger der belastingen beno ...

De Reformatie
Dr A. SIZOO.
P. DEN BOER.
J. W.
1893 woorden
Na den slag.

Na den slag.

Vóór den slag hebben we gebeden.Na den slag behooren we nu ook te danken.Dat moet, afgedacbt van het resultaat, dat de verkiezing heeft opgeleverd of had kunnen opleveren.Ons bidden alleen verplicht ons tot danken.Zoodra we in ons gebed God gaan voorschrijven, hoe de v ...

De Reformatie
HEPP.
889 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

De United fi'ree Church neemt een bizonder groote plaats in onder de kerken met een presbyteriaanscn* kerkregeering. Zij is zich van haar positie bevfu»'-Zij houdt in den loop van elk synodejaar een ronijschouw over d© kerken. Dat doet zij officieel. Zij bes" daartoe eene „koloniale en continenta ...

De Reformatie
G. KEIZER.
1319 woorden
„Moment-opnamen”.

„Moment-opnamen”.

Eigenlijk behoort de bespreking van het boekje, waarover we in dit artikel handelen: „Momentopnamen" door A. M. Emous, niet in deze rubriek van ons blad thuis, want het is niet een literair, maaj een Evangelisatie-geschrift.Het voert ook volstrekt niet de'pretentie, een literatuur-product ...

De Reformatie
C. T.
1584 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Ploegen op rotsen? Enigen tijd geleden nam ik hier over een verhaal van mej. W. V., die in Indië op een onzer zendingsscholen werkzaam was. Het liep over een mohammedaansch jongetje, dat zijn specifiek-mohammedaansche gebruiken niet wilde nalaten en de school verliet. De heer Van Egmond kw ...

De Reformatie
K. S.
2035 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Bedum: J. H. A. Bosch te Nijverdal en I> r J. Thijs te Meppel. Doetinchem: M. A. van Pernis te Schoonrewoerd en D. Riiig'nalda te Leirauiden.Beroepen te: Gerkesklooster-Stroobos B: D. G. A. Brouwer te Paesens ca. Nieuwlande (Dr.): H. Lanning te Siddeburen. Raam ...

De Reformatie
418 woorden