GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

ZENDING EN EVANGELISATIE

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

ZENDING EN EVANGELISATIE

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het Comité Java-Soemba film, Secretariaat Verl. Lodewijlcstraat 6a te Groningen, verzoekt ons opname van tiet navolgende stukje, dat we, om het belang van de zaak, plaats geven in onze rubriek Zending en Evangelisatie.

Onze ZendiiigsfSlmen.

Onder de propagandamiddelen, der Zending neemt dt vejitooning van een goede Zenüngsfilm een uitnemende plaats in. Vooral tegemvoordig. Men wil nliet sleöiits iets ' hooren, maar ook iets zien. En de Zeflding 'heeift niet sleoiits een onziohtibaren, geestelijken kant, maar ook een zichüjare zijde. Een goede Zendingsfilm brengt die zichtbare zijde van liet ZemdingsweA ons naderbij. Tal van maJen is dan ook gebleken, dat de vertooning van een Zendingsfilm zeer dienstig was om de belangstelling ; voor de Zending te wekiken en te sterken en d^iardoor het werk der Zending' te dienen.

Ook van de Zending der Gereformeerde Kerken 1H> staan er enkele metterdaad mooie filmen..,

Naar den wensch van de Generale Synode van Middelburg heeft het Java-Soemba-fihn-Gomité zich hereid verklaard de exploitatie dier filmen voort te zetten. Evenals te voren zal een Commissie van Bijstand, wier leden zijn aangewezen door onze Zendingsorganisaties, daarbijhaar plaats weer innemen.

De nieuwe Java-film. Jaat de Zending op Midden-Java zien en de nieuwe Soemba-^fikn de Zending op Soemha, Al heeft men de vroegere Java^Soemiba-fihn gezien, daji is het toch thans zeer de moeite waard om een voorstelling van deze filmen bij te wonen.

Ook de tekstboekjes zijn bijzonder geschikt. Voor de Java-film is het tekstboekje geschreven door MenT. van Andel—^Rutgers en voor de Soemlba-film door Dr. J. Berg,

Vooral thans, nu tal van Kerken zitten met een te kort in hun plaatselijlke Zendingskas, kan door een filmavond te organiseeren, op een gemakkelijke manier de inkomst van de Zending nog worden vermeerderd. De netto-winst, die een filmavond oplevert, wordt voor de helft afgedragen aan de plaatselijke Zendingskas. De andere helft komt in de kas van 'het Comité, dat zelf geheel belangeloos werkt, en eens in 't jaar bet ; saldo in overleg met de Commissie van bijstemd verdeelt en afdraagt aan de ZendingökELSsen der onderscheidene zendende Kerken. Heel de bate der exploitatie 'komt dus enkel ten goede van de zending onzer Kerken.

Tal van Kerken zijn er, waar noch 'de Java-fihn, noch de Soeanba-fihn is vertoond. Wij bevelen deze Kerken dringend aan een flilmavond te organiseeren. Ook in kleine Kerken, die slechts 200 of 300 zielen tellen, kan een film wei met kans op een aardige winst worden vertoond.

En ook in de Kerken, waar de vroegere film wel eens is vertoond, 'kan men met deze fiUmen zeer geschikt opnieuw een filmavond organiseeren.

Ter vermij'ding van veel reiskosten is bet gewensoht, dat de Kerken der drie Provinciën, 'die Soemba bearbeiden alsmede de Kerken van Noord-Holland en Utrecht een avond kiezen voor 15 December, daarna tot 15 Febr. de Kerken van Gelderland en Zuid-Holland en na 15 Eebruari 'de overige Kerken.

Vriendelijk verzoeken wij de Kerken, die een filmavond wüllen houden, zich spoedig te wenden tot 'het Bureau ; van het Comité, adres : Verlengde Lo'dewijkstraat 6a, Groningen. Het spreekt vanzelf, dat er bij veelvuldige aanvrage nog al wat te regelen valt, zoO'dat spoedige aanvrage bijzonder gewenscht is.

Het Comité :

Ds D. P'O'L, Voorzitter

Mr J. E. MULDER, Secretaris,

W. B. DE BRUIN.

S. V. d. VEEN.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 oktober 1933

De Reformatie | 8 Pagina's

ZENDING EN EVANGELISATIE

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 oktober 1933

De Reformatie | 8 Pagina's