GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1933-10-27
De Reformatie
In de bekende

In de bekende

In de bekende Diepenhorst-serie zal dit najaar bij den uitgever J. H. Kok te Kampen weer een nieuw werk verschijnen. In dit nieuwe boek behandelt Prof. Dr P. A. Diepenhorst een onderwerp van hoog belang, namelijk De Eigendom. Dat dit een onderwerp is, in het bijzonder voor onzen tijd van gewicht, ...

De Reformatie
172 woorden
„Gods goochelaartjes”, door Augusta de Wit.

„Gods goochelaartjes”, door Augusta de Wit.

III. In het vorige artikel werd gehandeld over de twee eerste schetsen uit den bundel, die de grondidee van het boek doen uitkomen en in zijn wezen en beteekenis doen verstaan. Ze spreken klare taal en getuigen voor ieder, die luisteren wil, van het ideaal, dat de ...

De Reformatie
C. T.
1350 woorden
De waarde van het Oude Testament

De waarde van het Oude Testament

door W. H. GISPEN, V.D.M, te Delft. II. Het Judaïsme legde slechts den nadruk op het eerste, n.l. dat Christus het Oude Testament beschouwde als een boek met Goddelijk gezag bekleed, en vergat de bebeekenis van het werk van Christus. Dit Judaïsme is de groote ...

De Reformatie
G.
W. H. GISPEN. V.D.M. te Delft.
1787 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Het Comité Java-Soemba film, Secretariaat Verl. Lodewijlcstraat 6a te Groningen, verzoekt ons opname van tiet navolgende stukje, dat we, om het belang van de zaak, plaats geven in onze rubriek Zending en Evangelisatie. Onze ZendiiigsfSlmen. Onder de propagand ...

De Reformatie
Ds D. POL
Voorzitter
Mr J. E. MULDER
Secretaris.
W. B. DE BRUIN.
S. v. d. VEEN.
536 woorden
Hervormingsdag.

Hervormingsdag.

Het was een droeve toestand, waarin Juda verkeerde, toen Manasse stierf en Amon koning werd; toen Amon weldra werd vermoord en Josia slectits actit jaren oud den troon beklom.Manasse had in de weinige jaren na zijn bekeering niet liunnen goed maken, wat hij in een lang leven had verzondigd ...

De Reformatie
S. D.
1018 woorden
C. A. Vreugdenhil. Waarom Christelijk Onderwijs? Goes, Oosterbaan & Le Cointre.

C. A. Vreugdenhil. Waarom Christelijk Onderwijs? Goes, Oosterbaan & Le Cointre.

Er wordt een nieuwe actie gevoerd voor ons Chr. Onderwijs. Daarbij gaat onze „Unie" voorop. Dit geschrift zal er mede voor dienen. Daarom gaf Dr K. Dijk, de Voorzitter van de Unie, er een voorwoord bij.Ds Vreugdenhil geeft twee redenen op, waarom we Chr. Onderwijs begeeren: 1. Bijbe ...

De Reformatie
G. MEIMA
78 woorden
KERKELUK LEVEM

KERKELUK LEVEM

Een vraag van Dr J. G. Ubbinh. Hooggeleerde Heer, Naar aanleiding van Uw artikelen over den Calvinistenbond deel ik U mede, dat ik bedankt heb als lid van het bestuur en als lid alléén om Uw critiek op dien bond.En dus niet omdat ik meende, dat i k ge ...

De Reformatie
K. S.
4592 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Castricum: J. Krüger te Elburg. Groningen (vac. H. v. d. Elskamp): Mr. W. S. de Vries; Voorburg. Rhenen: M. M. Horjus te Rijssen.Aangenomen naar: Noordwijk aan Zee: B. Bouma te Dirkshom.Bedankt voor: Huizen: L. W. Wessels te Abcoude. Naaldwijk: J. C. Houtzagers te Voors ...

De Reformatie
366 woorden
Goethe en Darwln.

Goethe en Darwln.

Het mag bij den eersten oogopslag eeniga veiwondering wekken, dat in dezen titel naast elkanider worden gesteld de namen van twee mannen, die zoo weinig met elkander gemeen schijnen te 'hebben en op zoo verschillend gebied des levens werkzaam zijn geweest. Op welk terrein kunnen de geniale dichte ...

De Reformatie
G. A. LINDEBOOM.
2053 woorden
Jubilea.

Jubilea.

Op 23 Augustus 1896 vierde Gispen, als predikant bij de Gereformeerde Kerk te Amsterdam A, in de Nieuwe Kerk op de Keizersgracht, zijn veertigjarige ambtsbediening, met een leerrede over 1 Corinthe 3:5—7. Ze verscheen bij Wl Kirchner onder den titel: iet de mensch, maar God.In zijn inleidi ...

De Reformatie
RULLMANN
1815 woorden
van 2