GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

EVEN PARKEEREN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EVEN PARKEEREN.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Korte Catechismus.

Een Catediismus is mpestal niet de schoonste, boeiendste vorm van onderwijs. Wel is hij een zeer nuttige leervorm. Het analyseeren, het ontleden van de waarheden drijft deze dieper in dan geschiedt door een referaat of ©en aaneengeschakeld betoog oï een meeslepende rede. Bij alle voordeelen en schoonheden, die deze vormen hebben, loopen zij liet gevaar dat de gedachten zoo al niet over de menschen heen, dan toch dóór de menschen heengaan. Zij geven veel aani het hart en zeker is dat de hoofdzaak, als - wij het hart dan tenminste in Bijbelschen zin verstaan. Wat zoo- in; het hart in beweging komt, loopt wel voort in den wil en zingt uit van de lippen, het woord draagt •vrucht. Maar niet altijd laat de rede of het referaat of het artikel een vruchtbaar slib achter op den akker van het verstand. Begrippen worden niet gemakkelijk op anderen overgedragen. Het verstand is het meest onbekeerlijke deel van onze (natuur. Toch moet de bekeering ook zijn ©en bekeering van ons verstand. Niet voor niets noemde de Heiland Zijn volgeUngen discipelen, d.i. leerlingen. Daarvoor hebben de leeuwen gebruld en de brandstapels gerookt. Niet om wat iemand zoo in zijn binnenste wilde gevoelen. Ook niet om de Diaconieën of werken van barmhartigheid. Maar om de belijdenis. Daarom is het geen drijverij, maar heilige consequentie als wij ook een evangelisatie willen naar de beginselen van de Heilige Schrift. Wie confessor wil zijn, moet discipel willen wezen.

Welnu, uit deze overwegingen heb ik eenige hoofdbegrippen van Gereformeerde Evangelisatie in een catecbetischen vorm gestoken. Het is maar een proeve en maakt noch op volledigheid noch op feillooze formuleering aanspraak. Een handvol zaad, meer niet. Wellicht wiïti u er uw aandacht aan geven.

Vraag. Wie zijn het voorwerp van evangelisatie?

Antwoord'. Mijn volk.

Vraag. Wie heeft u dit geleerd?

Antwoord. De Heere Jezus.

Vra, ag. Waar leert de Heere Jezus dit?

Antwoord. Onderwijst de volken, hen doopende. Vraag. Wiat is dus het doel van de évangelisatiie? Antwoord. Het Verbond Gods onder het volk te hernieuwen.

Vraag. Waarvan moet de evangelisatie dus uitgaan?

Antwoord'. Van den Heiligen Doop.

Vraag. Maar hoe moet de evangelisatie dit doen?

Antwoord. Door de afvallige gedoopten te vermanen naar hun Doop te leven en de ongedoopten tot het Verbond Gods en mitsdien tot den Doop te roepen.

Vraag. Waaruit bestaat uw volk?

Antwoord'. Uit geslachten en gezinnen. Vraag. Zijn alle personen in die geslachten en gezinnen aan elkander gelijk?

Antwoord. Neen, God heeft den man gegeven tot een hoofd van het gezin.

Vraag. Is dit alleen een ordening voor het burgerlijk leven?

Antwoord. Neen, in de eerst© plaats' vooir het geestelijk leven.

Vraag. Waaruit bewijst gij dit?

Antwoord. Uit het woord der Schrift: Die de zonden der vaderen bezoekt aan d© kinderen tot aan het derde en - vierde gelid, m; aar doie barmhartigheid aan duizenden dergenen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden.

Vraag. Welk karakter moet dus de evangelisatie dragen?

Antwoord. Volks-evangelisatie.

Vraag. Wat volgt daarop in de tweede plaats?

Antwoord. Gezins-evangelisaüe.

Vraag. Wat is in de derde plaats; de taak' der evangelisatie ?

Antwoord'. Arbeid aan bepaalde categoriën bijzondere personen. en

Vraag. Welk is het eenigst evangelisatie-middel?

Antwoord. Het Wioord des Heeren.

Vraag. Welke organen zijn er voor d'e prediking van het Woord des Heeren?

Antwoord. Slechts één orgaan, de Kerk des Heeren, met al hare instellingen.

Vraag. Waartoe moet de evangelisatie dus roepen?

Antwoord. Tot den Dienst dtes Wloords, ook' in het catechetisch onderwijs. j

Vraag. Maar zijn geen hulpmiddelen geoorloofd voor den arbeid onder volwassenen en onder de

jeugd? Antwoord'. Ja, mits deze - hulpmiddelen staan onder leiding en toezicht van de Kerk' en geen ander doel hebben dan de menschen tot de Kerk' zelve te roepen.

Vraag. Mag dit roepen pro forma geschieden? Antwoord', Neen, het moet een ernstig en teeder roepen zijn, waarbij aan den eisch Gods nimmer mag worden tekort gedaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 februari 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

EVEN PARKEEREN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 februari 1936

De Reformatie | 8 Pagina's