GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

EVEN PARKEEREN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EVEN PARKEEREN.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bekeerlngsgeschiedenlssen.

„Bekeeringsgeschiedenissen koop je voor een stuiver op de markt, " placht mijn grootvader te zeggen.

In onze dagen vormen bekeeringsgeschiedenissen echter niet meer de lektuur van een marktstalletje. Zij vullen ettelijke pagina's van de catalogi, waarin de bonafide boekhandel het lezend publiek wegwijs maakt. Professoren in de theologie schrijven er een voorrede in.

Ook bij de Enge Poort staat tegenwoordig ©en reportage-wagen en flitst het magnesium!

Een merkwaardig specimen kreeg ik daar dezer da, gen van onder de oogen. O Het zijn alle bekeeringen per tandem. Dat wil zeggen een bepaalde dominee-bekeerder is het handelend' subject. De objecten die hij achter zich op de duo neemt, zijn groote en grove zondaren, maar met maximum-snelheid spurt mijn kranige collega ze den goeden weg op! De eerste discipelen, door den Heiland Zelf toegebracht, zijn daar stumperds bij! Deze menschen uit de dokken zullen opstaan in het oordeel tegen Abraham, want hij heeft tweemaal heel laag gejokt en zijn huid trachten te redden ten koste van Sara's eer. Zij zullen Petrus beschamen, die zijn ÏMeester verloochende en Markus, die deserteerde van zijn zendingspost. Zij beschamen al die langzame christenen, die met den Catechismus zeggen, dat hun vleesch niet ophoudt hen aan te vechten.

Op dezen bekeerder is heel sterk de typeering toepasselijk, welke Dr Brillenburg Wurth eens gaf van den Angelsaksischen geest, namelijk dat de mensch optreedt als de vennoot van God. De vennoot op aarde doet allerlei apodictische verklaringen, overbluft den bekeerling door mededeelingeln omtrent diens familie, waarvan hem in werkelijkheid niets bekend is en de „compagnon in den 'hemel" moet het wel in orde maken.

Dit noemt men geloof, het kan beter den naam öragen van een religieus en psycliologiscli misdrijf!

Alle bekeeringen gelukken. ledere weggeloopen man rust na korten tijd weer in de armen van een teedere gade en wordt gekust door weenend© dochters. ledere verloren zoon wordt weer door zijn aardschen vader in liefde aangenomen. En even vaardig als zij met de assistentie van hun geestelijken leidsman de hemelladder bestegen hebben, even voorspoedig hippen zij ook de maalschappelijke ladder weer op.

Maar, en dit is merkwaardig voor alle Engelsche bekeeringsboeken, de toestanden veranderen niet. Die blijven onveranderd dezelfde. Lees een bekeeringsverhaal uit 1837 of 1937. Het blijven dezelfde slums en dokken, dezelfde saloons met whisky en ginn. Dezelfde troostelooze, wreede stad, waarin Olivier Twist en de legendarische Jessica ronddoolden. Er worden zielen uit die goot gered, maar de goot wordt geprolongeerd'!

Drankzucht wordt genezen in ©en handomdraai, maar de saloon blijft.

De bekeering der zielen gaat steeds voort, maar leidt niet tot reformatie der kerk, niet tot bekeering des volks, noch tot vernieuwing van het maatschappelijk leven.

Althans zoo is het beeld, dat deze auteurs ons teekenen en dat ik voor htm rekening laat.

Laat ons niet pardoes in dezelfde fout vervallen. Laat ons ophouden met dat praten, dat het toch maar om een zieltje gaat! Laat ons niet met een zaaltje tevreden zijn, maar ons volk terugroepen tot de ordinantiën Gods.

. Geen hart kan vuriger hopen opi bekeering dan het mijne.

Maar ik wil die bekeering zien aan de Avondmaalstafel, als ik met mijn broeder die afgedwaald was het brood breek, niet ter gedachtenis van zijn bekeering, maar ter gedachtenis van den Heere, Die stierf voor ons. Ik wil die bekemng zien in onze Noord-HoUandsche dorpen met hun mooie oud© kerken, ik begeer die kerken gereformeerd te zien en die kansels gezuiverd van ongeloof en dwaling. Ik wil die bekeering hooren in een kamerverslag en in de notulen van den gemeenteraad.

Ik wil de bekeering van huisbazen zien in den bouw van hun woningen en de bekeering van de huurders in de properheid en degelijkheid van hun interieurs. Ik wil bekeering zien in gesloten kroegen en geheiligd volksleven.

Daartoe hebben wij te arbeiden, niet als de vennooten van God, maar als dienstknechten en dienstmaagden, zaaiend het zaad en knedend den zuurdeesem. Nooit den mensch overbluffend, maar uitdragend het Woord. Bijbel-verspreiden en Bijbel-vertellen, rusteloos en getrouw. Dan zullen wij geen romans beleven, maar wij zullen het koninkrijk Gods zien komen met kracht.


1) G. F. Dempster. Christus langs de havens. Inleiding Tan Prof. Dr M. J. de Vrijer. Uitg. van J. N. Voorhoeve, Den Haag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 januari 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

EVEN PARKEEREN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 januari 1937

De Reformatie | 8 Pagina's