GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Corrigendum.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Corrigendum.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De heer Bensdorp heeft in de Kath. Stemmen een overzicht gegeven van wat voor enkele maanden door ons, in onze artikelen over de gemecne gratie, over »de onbevlekte ontvangenis van Maria" werd gezegd.

In het gemeen gaan we hierop niet in, evenmin als we dit deden op menig andere critiek door hem op ons schrijven over Roomsche leerstellingen uitgeoefend.

Al geven we toch toe, dat een weeropleven van de cóntrovers tusschen de Gereformeerde en Roomsche theologen zich denken laat, stellig is de tijd daarvoor thans nog niet gekomen. De strijd naar buiten is nog te fel en te hard, om reeds aan zulk een weer opnemen van den historischen strijd te kunnen denken.

De cóntrovers tusschen Roomschen en Gereformeerden is bovendien volledig uitgewerkt in het verleden, en kan dus niet wel opnieuw aan de orde komen, eer de cóntrovers met de nieuwe afwijkingen van deze eeuw is uitgestreden.

Wel gevoelen we, dat deze wapenstilstand aanleiding geelt, om over en weer voorstellingen van eikaars laelijdenis en streven te geven, waarin de gelaakte partij zich zelve niet altoos terugvindt. Maar dit kan niet anders. Het subjectieve blijft hier zijn rol spelen, en zoomin het ooit aan een Roomsch theoloog gelukken zal, om ons zoo ten voeten toe uit te teekenen, dat wij de juiste gelijkenis van het portret zouden erkennen, zoo verstaan we ook volkomen, dat een Roomsch theoloog onze uiteenzetting lezende, daartegen gedurig bedenking voelt oprijzen.

Wij onzerzijds maken dan ook geen aanspraak op objectieve gelijkenis van onze teekening, en het valt ons dan ook niet tegen, zoo er aanmerkingen vallen.

Met name komt het dan ook niet in ons op, om over het dogma der > onbevlekte ontvangenis van Maria" als zoodanig een redetwist aan te binden. Zelfs een dispuut daarover zou eerst mogelijk worden, als vooraf formeel tusschen ons kon worden vastgesteld, uit welke bronnen de waarheid of onwaarheid van dat dogma is op te maken.

Ditmaal echter, komt in een critiek van den heer Bensdorp iets voor, waarvan wij ons gehouden achten hem acte te verleenen.

Door ons was uitgegaan van de ondersteUing, dat de drang die in de Roomsche kerk tot de aanvaarding van dit dogma geleid heeft, zijn oorsprong mede vond in het streven, om, door het vaststellen van het zondelooze van Jezus' moeder, de zondeloosheid van den Middelaar, tot in zijn ontvangenis en geboorte, te vaster te maken.

Dit nu ontkent de heer Bensdorp, en houdt staande, dat geen andere drang dreef, dan om, uitgaande van de op zichzelf vaststaande heilige ontvangenis en geboorte van den Heiland, in zijn moeder een gestalte te vinden, die in betamelijkheid en waardigheid met zoo hoog een moederschap overkwam.

Nu blijve het in het midden gelaten, of er niet ook hier psychologische drijfveeren gewerkt hebben, die in het beleden woord niet tot uitdrukking kwamen. Daarover veroorloven we ons ons eigen gevoelen te hebben.

Maar in zooverre in het beleden woord en in het geformuleerde dogma als zoodanig van geen oorzakelijk verband met de heilige ontvangenis van den Christus sprake is, en de heer Bensdorp het noodig en oirbaar achtte hierop de aandacht te vestigen, komt het ons noodig voor, dit ook ter kennisse van onze lezers te brengen.

Aan de waarheid of onwaarheid van dat beweerde dogma doet dit natuurlijk niets af noch toe, maar we weten te goed, hoe hard het ons soms viel misrepresentention van het Calvinisme bij Roomsche theologen te vinden, dan dat wij onzerzijds op zoo concreet punt niet gaarne van de tegenspraak van een zoo kundig scribent als de heer Bensdorp én zelf kennis nemen, én aan onze lezers kennis geven zouden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 november 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Corrigendum.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 november 1897

De Heraut | 4 Pagina's