GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Metverkortinguit het Kerkbladvan 11 Maart '98.^

L. S.

Bij dezen brengt ondergeteekende ter kennisse van alle belanghebbenden, dat hij met de Mei-vergadering der Classe Klundert ophoudt te. zijn Consulent van Antwerpen, Deputaat voor Antwerpen, en Zendingsdeputaat tot opwekking van den zendingsijver in de Zuidelijke Provinciën, voor welke, tijdelijk nog door hem bekleede, deputaatschappen in de genoemde vergadering zijn opvolger zal worden aangewezen. Hij grijpt deze gelegenheid aan, om de betrokken belangen, zooals van Antwerpen als van de Zending nogmaals TEN ZEERSTE EEN IEDER AAN TE BEVELEN; ÓÓK DEN ZOO GROOTEN NOOD VAN ANTWERPEN. —-Bovendien voegt hij even hieraan toe, ter voorkoming van misverstand, dat hij (natuurlijk) evenzeer als vroeger, — al is het nu zonder officieel mandaat, — bereid is de kerken en Classen der Zuidelijke Provinciën te dienen inzake de Zending, wanneer dit door haar mocht worden begeerd.

J. H. FBRINGA.

Zaandam, 5 Maart 1898.

Kort Verslag van de Classis Leiden gehouden den loen Februari.

De commissie van Lisse, op de vorige vergadering benoemd, kon niets doen, daar de beide fracties der Oud Geref. een weigerend antwoord zonden.

De kerken te Hillegom en Sassenheim zullen nu onderzoeken, of er te Lisse iets gedaan kan worden, om de Geref. te vergaderen en de rechte kerkformatie te verkrijgen.

Bij de rondvraag naar Art. 41 D. K. wordt door de kerkeraden te Boskoop nog meegedeeld, wat er sinds de laatste Classe geschied is in de zaak der ineensmelting. Er is wel gecorrespondeerd maar men is toch niet verder gekomen.

Enkele kerken vragen nog advies in moeielijke gevallen, waarmede deze rondvraag wordt beëindigd.

Kort Verslag van de Vergadering der Classis Brielle, gehouden den 34 Februari 1898.

Door een lid der Geref. kerk van O.-Beijerland wordt een aanklacht ingediend tegen zijn kerkeraad, wegens niet ontheffing van censure op hem toegepast. Nadat de bezwaarde en daarna de kerkeraad-is gehoord, en deze zaak breedvoerig is behandeld, besluit de vergadering, uitgenomen een formeele fout die begaan werd, de handelingen des kerkeraads goed te keuren; en oordeelt, dat die censure vooralsnog moet blijven gehandhaafd, daar blijkbaar boetvaardigheid nog ontbreekt.

Komt in behandeling een bezwaarschrift |van een ander lid dier zelfde kerk tegen den kerkeraad, wegens ontzegging van het gebruik der Sacramenten. Ook in deze aangelegenheid moet de vergadering den kerkeraad in 't gelijk stellen; waarvan aan den bezwaarde zal worden kennis gegeven.

Hoezeer het ook is te bejammeren, blijkt uit de mededeelingen, dat kerk A te Vlaardingen voor ineensmelting met kerk B nog niet rijp is: waarom daartoe nog niet kon worden overgegaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 maart 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 maart 1898

De Heraut | 4 Pagina's