GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Duitschland. Ontkerstening der massa. Uit Baden.

De redactie van de Fost, het Berlijnsche hoofdorgaan der Rijkspartij, schreef een lang artikel, waarin over het onkerkelijk worden van het volk gehandeld wordt. Zij schreef: „Er is niet meer aan te twijfelen, wij staan voor het feit dat de breede massa van het volk aan de kerk in toenemende mate den rug toekeert. Dit wordt niet alleen bewezen, doordat van jiar tot jaar steeds meerderen de landskerkeen scheidsbnef geven, maar ook door het steeds dalende cijfer van avondmaalgangers, door het verminderen van den verkoop van Bijbels, en boven alles door het steeds kleiner wordend getal van jongelieden die predikant willen worden. Eenige cijfers toonen dit alles zonne klaar aan. In 1900 verlieten 2228 personen de Pruisische landskerk, tegenwoordig is dit getal jaarlijks 20, 000. Het Saksische bijbelgenootschap deelt mede, dat in 1907 50, 000 nieuwe Testamenten en 8500 O. en N. Testamenten minder werden geleverd dan in 1906. Voor de oudere Pruisische provinciën zijn jaarlijks 250 candidaten noodig om de vacant geworden predikantsplaatsen te bezetten. In 1895 werden nog 312 candidaten als predikant bevestigd; in 1907 was dit aantal tot 182 geworden, en sedert werd het waarschijnlijk nog lager. In nog grootere mate nam het aantal studenten in de Godgeleerdheid af. Dat zijn bedenkelijke teekenen".

Wij moeten dit helaas toestemmen. Zij die Zion liefhebben, mogen hierop wel acht slaan en den Heere bidden, dat in dezen ernstigen toestand verandering kome.

In 1876 voerde men in Baden overal de neutrale (simuUan) school in. Het liberalisme verwachtte daarvan groote dingen; doch men is bedrogen uitgekomen. Het werd geen vrede tusschen de belijders der verschillende Kerken. De macht van de Kerk van Rome werd niet verbroken, maar veeleer versterkt. Het libera lisme, dat zich door de neutrale school van de leiding der geesten zocht meester te maken, heeft aan macht en aanzien verloren, maar de sociaal-democraten zijn er boven op gekomen. Al waS de school toegankelijk voorkinderen van allerlei gezindten, zoo worden toch tweederden der scholen door kinderen van dezelfde kerkelijke kleur bezocht, slechts op één derde deel worden kinderen van verschillende kerken onderwezen.

In het begin van dit jaar hebben nationaalliberalen en socialisten een voorstel in de landsvertegenwoordiging gedaan, om de drie nog bestaande confessioneele kweekscholen voor onderwijzers op te heffen. De minister Von Dusch verklaarde, dat de regeering besloten had daartegen positie te nemen, omdat het voorstel ten doel had, dat het Godsdienstonderwijs in de scholen niet meer door de onderwijzers zou gegeven worden. En afschafhng~ van het Godsdienstonderwijs was niet te verwachten. Een nationaal-liberaal antwoordde hierop, dat het niet de bedoeling van het voorstel was, dat van wege de kerk het Godsdienstonderwijs zou gegeven worden; daaruit zouden gevolgen voortvloeien die de nationaal-libsralen niet wenschten.

Tegenover de klacht dat de onderwijzers gedwongen werden tegen hunne ^overtuiging Godsdienstonderwijs te geven, verklaarde de minister, dat niemand gedwongen werd onderwijzer bij de volksschool te worden. Het is den ouders der jongelieden die in den dienst der school treden, bekend, dat hunne zonen ook in de toekomst Godsdienstonderwijs moeten geven. Het is daarom dwaas, als men den Staat verwijt, dat hij gewetensdwang uitoefent.

Wij verblijden er ons in, dat een minister op deze manier het drijven der liberalisten weet te wederstaan, al zagen wij liever dat zij, die in bladen voor het behoud van Godsdienstonderwijs ijveren, de Simultaan-school prijsgaven, om Christelijke scholen te stichten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 juni 1910

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 juni 1910

De Heraut | 4 Pagina's