GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De hoogste vrijheid - pagina 40

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De hoogste vrijheid - pagina 40

Rede, gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

38

DE HOOGSTE V R I J H E I D .

ware, ook de burgerhjke of staatkundige vrijheid gebouwd wordt. Maar dat fundament wijst nu ook zelf de hjnen aan van den daarop te stichten tempel. Zij die den Heere Jezus Christus dienen, hebben niet met een onbekenden God te doen; op allerlei gebied, in huisgezin en staat, zijn hunne plichten duidelijk genoeg omschreven. De praktische beoefening nu van die plichten doet van zelf weer die communis opinio, die aigemeene overtuiging ontstaan, waarmede de maatschappelijke wet noodzakelijk in harmonie moet zijn. Een enkel voorbeeld. Logisch brengt de vrijheid van spreken ook de vrijheid van beleedigen mee. Maar de Heer, om wiens wille de Christenen de vrijheid van spreken hebben begeerd, heeft verboden elkander te beleedigen. Ziedaar dus de grens van de vrijheid, berustende op hetzelfde fondament als de vrijheid zelve. En omgekeerd: daar de belijdenis van den Heer alleen door getuigen, zoo noodig door lijden en dulden bevorderd mag worden, behoort de overheid ook in heidensche landen den afgodendienst te dulden; maar nooit mag zij, uit een valsch beginsel van verdraagzaamheid, zelve offers plengen aan die vermeende goden of tempels voor hen stichten, en evenmin, vermits haar op de christelijke zedeleer steunende wetten dit verbieden, het verbranden van menschen ter wille van een heidenschen eeredienst toelaten. Door de vrijheid te doen steunen ojj het rechte fundament, wordt men voor onzedelijkheid, anarchie en willekeur bewaard. Terecht schrijft Thiersch: i) „Etwas andcres ist die Freiheit von der Pflicht der Ehrfurcht gegen die vaterliche unddie königliche Autoritat; Freiheit von der Verbindlichkeit der Ehe, Freiheit von den Geboten der Keuschheit und Maszigkeit; Freiheit um ungestraft alles Heilige mit Füszen zu treten; Freiheit um aus dem Versteek der Anonymitat die besten Absichten der Regierung zu verdachtigen; jeden, der ani) Ueber den Christlichen Staat, Bazel 1875. S. 30: Iets anders is het, vrij te zijn van den plicht van eerbied voor het vaderlijk, koninklijk gezag; vrij van den band des huwelijks; vrij van de geboden der kuischheid en matigheid ; vrij om ongestraft al het heilige met voeten te treden; vrij om uit den schuilhoek der anonymiteit de beste bedoelingen der regeering verdaeht te maken, en ieder die van een ander gevoelen is te belasteren en iemands ongerepten naam te bekladden; vrij om door woeker en overlading met arbeid de armen uit te putten en te gronde te richten; vrij van alle tien geboden Gods. Dat zijn ook vrijheden waarnaar gejaagd wordt, maar zij verschillen van die anderen, als licht en duisternis, als dag en nacht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1887

Rectorale redes | 56 Pagina's

De hoogste vrijheid - pagina 40

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1887

Rectorale redes | 56 Pagina's