GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

J. C. RUIXMAlilN.

LXIV.

58. Liberalisten en Joden. Amsterdam^, J. H. Kruyt, 1878.

Deze brochure is een overdruk' van artikelen uit De Standaard, October 1878.

Maar ook reeds drie jaar tevoren, in October 1875, had Dr Kuyper in De Standaard een artikelenreeks geplaatst: Be Joden onder de Christen-natiën.

Het was toen naar aanleiding van een Joodsché oandidatuur te Amsterdam bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Toen reeds wees hij er op, dat een eigenaardig nationale karaktertrek de Joden nog steeds onderscheiden blijft van de Christenvolken, waaronder zij wonen. Dit anders-zijn' der Joden, dan de volken waaronder zij wonen, komt op elk gebied aan het licht. Vooral de Statistiek toonde, dat de Joodsché natie, zoo naar het lichaam als naar den geest, nog steeds een hooger procent van levenskracht in zich draagt. Ook valt het niet te loocjhenen, dat de Joodsché natie feitelijk Europa beheerscht door de beurs, de pers, de balie en de synagoge.

Een tweede oorzaak' van de blijvende verwijdering tusschen Joden en Christenen ligt bij de Christennatiën zelf. Hoe smartelijk het zij, de Christenheid heeft met schaamte en ootmoed te belijden, dat ze zich' aan [het oude volk' des Heeren bezondigd heeft. De Jodenvervotging was een afval Van het Christelijk beginsel en een terugkeeren tot het Farizeeuwsch beginsel, dat men in den Jood te bestrijden heeft. En toen de Christen den Jood begon te vervolgen, bleek in geestelijken zin de Jood de sterkere en was hlet de Jood, die op [het stuls! van beginselen den Christen overwon.

Zonderling!

De Fransche Revolutie, die, zonder dat haar aanhangers het vermoedden, de ondermijning van het Christendom bedoelde, heeft toch het eerst den stoot moeten geven, om de Christennatiën te overreden, dat ze den Jood - weer recht lieten weêrvaren en heeft ons, zij' het ook uit een valsch beginsel, weer in een beter spoor geleid.

Ook zoo echter onderscheide men hierbij wel.

De Fransche Revolutie heeft in den Jood tweeërlei gezien:1. den mensch en 2. een briiilibaax instrument om den invloed van het Christendom te breken. Wat ze niet in hem zag, was de Jood.

Wel wist ook zij; dat bij de Joden de gesmoorde vijandschap tegen het Christendom nog voortleeft, maai-deze wetenschap deed bij haar juist de omgekeerde uitwerking: ze wekte geen edele gevoelens, •maax onedele hartstochten op, en leidde tot een onheilige camaiaderie met de Joodsché leiders, om met. vereende kracht het door beiden even diep gehate christendom te ondermijjien....

Sinds is onder de belijders van den Christus naai-de Schriften een andere geest ontwaakt. De betere overlevering der Christelijke Kerk uit haar beste dagen, is met nieuwe kracht opgeleefd. D« lielde heeft weer over den haat getriomfeerd, het gebed is in stee van de spottaal ook weer voor Israël op de lippen gekomen. Dien men eertijds ook onder de Christennatiën vloeken dorst, wordt thans door duizenden bij duizenden gezegend.

Sinds Da Costa, ' Capadose, Schwartz, Van Ronkel, Lion Cachet en anderen ons uit Israël gegeven werden, is, meê op Engelands en Schotlands initiatief, dü liefde voor Israël weer wakker geworden. Israël is den Christen weer een steun voor zijn geloof, een vleeschen monument voor de waarheid der Heilige Schrift geworden; een volk, dat ook voor de toekomst., van het Godsrijk nog een eminente beteekenis heeft.

Vraagt men Dr Kuyper nu of hij in Nederland beperking van de rechten, den Jqod verleend, z:0'U begeeren, dan antwoordt 'hij: n geen enkel opzicht Slechts wenscht hij, dat de fictie ophoude, de eigen nationaliteit van Israël lüet langer geloochend worde, en een eigen staatsrechtelijk privilege aan de Joden als zoodanig^, dus , als coöperatie, worde verleend.

Aldus de gedachtengang: der artikelenreeks liit 1875.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 januari 1923

De Reformatie | 8 Pagina's

KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 januari 1923

De Reformatie | 8 Pagina's