GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1923-01-12
HET JAAR 1922.

HET JAAR 1922.

III. Het jaar, dat voorböging, bood aan Nietzsche's evangelie, de wil tot macht, een schoone kans. Evenwel ontbrak het de menschheid aan wil. Een rondblik over de staatkundige toestanden leert dat.Ons land lieten, we buiten hescKouwing'.Welliclit oord ...

De Reformatie
HEPP.
1273 woorden
Het onbegrepene.

Het onbegrepene.

Reeds bij Zijn eerste optreden in Jeruzalem heeft, Jezus in de tempelreimgin, g het conflict aangedurfd met heel de madht van liet veruitwendigde, ontheiligde Joodsche leven.Het staat nu reeds "vast, dat Hij de machthebbers tegen zich krijgt. Ze zullen het er met bij laten. Dat kan niet on ...

De Reformatie
G. R. K.
1100 woorden
De loochening der Gemeene Gratie.

De loochening der Gemeene Gratie.

VII. In Amerika is onder de Gereformeerde broederen ernstig gesctil gerezen over het leerstuk van de Gemeene Gratie.Er zijn er, die meenen, dat deze leer onsohriftuurlük is en daarom de Gemeene Gratie loochenen.De stand van de kwestie wordt uiteengeze ...

De Reformatie
HEPP.
3212 woorden
Dankbaar, maar niet voldaan!

Dankbaar, maar niet voldaan!

(De herziening der L.O.wet.) II. (Slot). Voor veel in het iiieuwe wetsontwerp (gelijk gezieigd, 'k'unnen wij niet op alle onderdeerlen ingaan) 'mogen wij dus dankbaar zijn. Dankbaar voorai, omdat — 'ernstige gevaren bezSvoren werden. ...

De Reformatie
T.
1670 woorden
KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

J. C. RUIXMAlilN. LXIV. 58. Liberalisten en Joden. Amsterdam^, J. H. Kruyt, 1878.Deze brochure is een overdruk' van artikelen uit De Standaard, October 1878.Maar ook reeds drie jaar tevoren, in October 1875, had Dr Kuyper in De Standaard een art ...

De Reformatie
J. C. RULLMANN.
608 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

X- Bolland’s oordeel over het nut der wij sbegeerte. Vooral met het oog pp den „eenvoudigen" lezer, die zich altijd geweld moet aandoen om' eenige ordentelijke belangstelling te voelen voor de wijsbegeerte, omdat hij nog immer vast-z ...

De Reformatie
B. W.
1496 woorden
MUZIKALE KRONIEK.

MUZIKALE KRONIEK.

III. M. Bruch’s Lied ron der Glocke te Amsterdam.Het is niet voldoende, te sch'rijven: „Lied von der Glocke", doch dë naam Vian Max Bruch, den componist, moet erbij vermeld worden. Dat was niet noodig toen ik over de uitvoering 'der „Matthaus-P& ssion" e ...

De Reformatie
De M.
1634 woorden
Nieuwe Boeken.

Nieuwe Boeken.

IV: Marie Diers, De Brieven van den ouden Josias. De romans van de Duitscihe auteur Marie D'iers zijn hier te lande in betrekkelijk korten tijd zeer bekend geworden.Reeds verschenen in vertaling „Tante Lütte", Dr Joost en zijn zeven zorgen", , , Het z ...

De Reformatie
C. T.
2230 woorden
Samenwerken.

Samenwerken.

Geachte Redactie, Het verbaast me niet, dat Ds Wielenga mij probeert uit mijn tent te lokken naar aanleiding van hetgeen ik gezegd heb in 'de discussie op het referaat van Ds Bakker op de laatstgehouden conferentie van predikanten onzer kerken.Wat ik daar gezegd heb acht ik volkomen ...

De Reformatie
B. ALKEMA.
J. D. WIELENGA.
1438 woorden
PERS-SGHOUW.

PERS-SGHOUW.

De Ghristelijk Gereformeerde Kerk. Als Pers-schouwer lees ik nu al een tijdje trouw „De Wekker', '. Ik heb .nog geen enkelen regel ontdekt, waar ik het niet mee eens ben.En telkens vind ik' zulke sympathieke recensies over boeken van ons.Het wordt höó ...

De Reformatie
B. W.
1107 woorden
van 2