GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Keuze.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Keuze.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Als hem nu de tijd vaii veertig jaren vervuld was, kwajn (hem) in zijn hart, zijne broeders, de kinderen Israels te bezoeken. H; mdeliugeti 7:23.

Indien ooit de ware religie in eene positie van tegenstelling met de cultuur gestaan heeft, — dan tijdens Israel's slavernij in Egypte.

Gods kerk leeft daar in lachterlijldieid en schande; kunst noch kennis wordt bij haar gevonden; alle schoon voor het oog heeft ze verloren. Eene jarenlange onderdrukking heeft Israël misvormd tot een volk van zwoegers, hun tijd in ontwikkeling verre ten achter gedoemd om iir een bukkend bedrijf voor alle schoon der aarde te verstompen.

En-daartegenover staat de Egyptische wereld met haar verfijnde beschaving, met hare kostbare wetenschappen en edele kunstvormen. Nog onlangs gaf het geopend koningsgraf er eene proeve van. „De schatten van Egypte" zijn de klassieke uitdrukking geworden van de rijke cultuur der antieke Oudtestamentische wereld. Eene cultuur, die ongetwijfeld heiden sch-religieus beïnvloed was, doch die niettemin nog zooveel van wat liefelijk is en welluidt in zich bergde.

De uitersten zijn hier zoo fel mogelijk gekleurd. Hier is de wereld in haar opperste schoonheid, en het volk van 'God in zijne diepste versmading en afstootelijkheid. De Schrift is eerlijk, en waagt het met de volle tegenstelling.

En nu wordt een der schitterendste geesten van dien tijd opgevoerd, — Mo-zes; geen achterlijk, bekrompen m-ensch, met begrensde, slechts naar ééne richting ontwikkelde voorstellingen; maar een die „machtig was in woorden en werken", die het cultuurleven zijner dagen kon wa, a, rdeeren, die zich als een gelijkwaardige in de Egyptische wereld bewoog.

De kansen zijn tegenover het volk van Gosen bijna oneerlijk; Egypte krijgt zooveel vóór als slechts mogelijk is.

En nu doet deze mensch de keuze, om alle schoonheid en schat der wereld te verlaten, en temidden van een klei-kneedend slavenvolk te gaan staan als tusschen zijne broeders.

Mozes heeft hiermede geen probleem van religie en cultuur opgelost.

Het Koninkrijk Gods is nooit machtig geworden, de Kerk van Christus heeft nimmer gebloeid, door de oplossing van vraagstukken. In het geestelijk leven worden problemen niet opgelost, maar overwonnen. En van lieden die — opi welk gebied ook — met hun keuze wachtten, totdat al hrmne vragen voldoende waren beantwoord en al hunne bezwaren bevredigend weggenomen, is nooit eenige kracht uitgegaan. Hun aanwinst stelde teleur. Het .zijn matte zielen. Zij doen hun keuze met het hoofd. Mozes-i deed het met zijn hart. „Het kwam in zijn hart, zijne broeders te bezoeken."

Wanneer het geestelijk peil daailt, dan rijzen de problemen op; en men vangt aan, deze te beknabbelen; ook dat van Christendom en Cultuur. Maai de kerk van Christus wordt daardoor niet gebaat. Ze ontvangt alleen winst en kracht door kloeke keuze; doordat men vrij-uit, en geloofsmoedig met het hart aan haar zijde gaat staan.

Onze tijd, en Christus' Kerk in dezen tijd, heeft zoo dringend noodig, dat het tot zulk kiezen komt.

Er zijn zoovele cultuur-Christenen.

Zij kunnen tot Mozes' enkelen nauwelijks reiken; ook hebben ze aan zijne cultuurwereld in de verte nog niet geroken.

Maar zij zwerven tusschen Egypte en Gos-eu in; de kleivingers van humie broeders raken ze omzichtig 'aan, .en dan wenden zij zich weer naiaï de schatten van Egypte. Ze hebben het moeilijk; er zijn voor hen zooveel andere vragen dan waarmee men. in de kringen van het geloovige volk bezig is; men kan zich niet voorstellen voor welke „prolDlemen" hun positie, hun inilieu, hun niveau hen plaatst.

Ze moesten nu maar kiezen.

Ter eener-of ter anderer zijde.

Maar als zij nog hart — ja, hart — voor het volk des Heeren hebben, laten ze dat volk dan aanvaarden met al de bezwaren. Mozes stond voor grootere bezwareti. Tot welk een volk ging hij uit; hoe weinig aantrekkelijkheid bood het. Maar het waren zijne broeders.

Keuze vraagt God. Vooral heden. Levende, hartelijke, besliste overgegevenheid aan de zaak des Heeren. Kloeke aansluiting, ook bij het eenvoudige Christenvolk, dat wellicht zooveel aangenaams niet biedt als de kringen, waa.rmede men in de wereld kan omgaan, dat wat achteraankomt in zijire waardeering van de cultuur, maar dat de waarheid heeft en den Christus, dat ons broedervolk is, en dat zal uitgeleid .worden naar Kanaan.

Éérst keuze.

„Uw volk is mijn volk".

Éérst moet het in ons hart komen om onze broeders te bezoeken.

Eir dan komen daarna de , , schatten van Egypte" en de problemen daaraan verbonden in een ander licht te staan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 februari 1925

De Reformatie | 8 Pagina's

Keuze.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 februari 1925

De Reformatie | 8 Pagina's