GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De deur geopend, het Woord bewaard.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De deur geopend, het Woord bewaard.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zie, ilc lieJ) een geopende deuL-voor u gegeven, en niemand kab üic sluiten; want gij hebt kleine kracht en gg hebt mijn woord 'ïsS; 3«Ss bewaard. Openb. 3:8.

"ChfisWs'Tiad Zij'ne gemeente te Philadelphia een goeden ingang met het Woord des Heeren gegeven, inzonderheid onder de overigens zoo vijandige loden.

De prediking, het belijden en getuigen, de handel en wandel der geloovlgen was niet onvruchtbaar geweest.

Zij hadden er anderen mee voor Christus mogen gewiimen.

Opdat zij. , riu evenwel deze uitkomst" niet aan eigen ~ inspanning zouden toeschrijven, zegt de Reere: Zie, Ik heb een geopende deur y!oor, .: .jp gegeven. lêÊ? ^

Wat baat het ook of \vij al met den hamer des Woords op. gesloten deuren slaan, opi harten, die vergrendeld zijn 'om de waarheid buiten te sluiten ?

Toch is het onze dure roeping er mee voort te gaan in vast vertroiuwen op; dien Christus, die alle deuren voor Zij-ne gemeente kan openen en een goeden ingang aan Zijii evangelie verschaffen.

In Philadelphia waren de belijders eerst bijiaa Qioedeloos geworden omdat de arbeid oarder de verharde Joden een ploegen op; , rotsen scheen.

Smaad en hoon was hun deel geweest, want Israels zaad wilde niet dat de Gekruisigde als Messias werd gehuldigd. Ging hier of daar een deur soms - even op een kier, met alle geweld werd zijl aanstonds dichtgedrukt.

Het scheen niets te baten — zelfs het meest bezield getuigexiis niet.

Maar nu komt de JHeeire verkwikken met zij'n rijke beloften. , - ^ffiS^:

Hij opent de deur. "

En als Hij opent dan is all© macht van Satan en wereld niet in staat dezen jMachtige weg te duwen en de deur te sluiten.

Dit is ook onze troost bij^ allen voortgaanden arbeid met het Woord, in prediking, in de zending en evangelisatie.

De Heere maakt het dal Achor tot een deur den hope.

En als Hij opent, kan niemand sluiten.

Toch bleef de gemeente van klein© kracht.

Dat moest zij zich juist bewust blijV^en.

Als ik' zwak ben dan ben ik machtig; dat vvonderspreukig geloofswoord geldt ook van de gemeente van Christus, omdat haar Koning haai toeroept: vrees niet, mijn kracht wordt in zwak-|-ieid volbracht.

Philadelphia's kerk bestond uit een onaanzienlijk kringetje van eenvoudige belijders. Ook in haar bad God het dwaze en geringe der wereld uitverkoren.

Klein was haar kracht.

Wat zou deze nietige Gideonsbende tegen een

heirschare van vijanden? Deze kerk miste nog den uitwendigen luister, die in de andere groiotestadskerken van Klein-Azië aantrok. Maar haar Heiland zegt haar, dat zij zich op haar kleine kracht nief blindstare.

Als er rnaar groot geloof mag zijn, dan is er tegelijk voor hot kleinste kuddeke groote kracht.

Want onze Ood veracht den dag der kleine dingen niet.

En waarin kwam dat groot geloof dier kleine kudde nu Jiet duideUjkst aan den dag?

Hierin, dat Christus vaii haar getuigen koai: G-ij hebt mijn woord bewaard.

Dat was het diepe geheim van Philadelphia's bloeiend kerkelijk leven.

Klein van kracht, maar groot van geloof had deze gemeente zich over ha, ar geringheid niet verontrust, maar had leeren verstaan, dat zij als eenige roeping had het Woord des Heeren te bewaren en dat dan al het andere ten goede gekeerd zO'U worden.

In dat getrouw en waarachtig getuigenis van haiir hemelschen Bruidegom bezat zij' alles wat voior leveir en sterven noodig was.

Het Woord bewaren — dat blijft onze heilige roeping.

Maar er is verschil tusschen bewaren en bewaren.

Wij moeten het Woord des Heeren niet bewaren als een schat in ©en akker begraven, als een talent in een zweetdoek verborgen.

Wij' moeten het geloovig en vertrouwend zoo bewaren, dat het gezegende rente kweekt VOOT het koninkrijk der hemelen.

Dan blijkt er verband tusschen het Woord en de geopende deur. bewaarde

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

De deur geopend, het Woord bewaard.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1926

De Reformatie | 8 Pagina's